nauka hindi  

Podróżujesz do Indii?
– Naucz się najważniejszych słów w języku hindi!


Tutaj znajdziesz tłumaczenia ponad 50 wyrażeń i słów z języka polskiego na język hindi.
W ten sposób najlepiej przygotujesz się na podróż do Indii.
 
Naucz się z nami:

Nauka hindi »
 

 
Kompletny pakiet kursów języka hindi: % zniżki!
Regularna cena:
Cena z rabatem:

 
          Przejdź do oferty »          

 

Powitanie

 
Cześć! हलो !
हलो !Cześć!
Dzień dobry! गुड मौरनिंग !
गुड मौरनिंग !Dzień dobry!
Dzień dobry! नमस्ते !
नमस्ते !Dzień dobry!
Dobry wieczór! हलो !
हलो !Dobry wieczór!
Dobranoc! गुड नाइट !
गुड नाइट !Dobranoc!
Cześć! (nieformalnie) बाइ !
बाइ !Cześć! (nieformalnie)
Do widzenia! (formalnie) फिर मिलेंगे !
फिर मिलेंगे !Do widzenia! (formalnie)

Ważne słownictwo

 
tak हाँ
हाँtak
nie नहीं
नहींnie
może शायद
शायदmoże
w porządku / dobrze / ok ओ.के.
ओ.के.w porządku / dobrze / ok
Dziękuję! धन्यवाद !
धन्यवाद !Dziękuję!
Proszę! (odpowiedź na dziękuję) (m/f) वेल कम !
वेल कम !Proszę! (odpowiedź na dziękuję) (m/f)
Przepraszam,... सुनिये ...
सुनिये ...Przepraszam,...
Przykro mi bardzo. (m/f) सॉरी |
सॉरी |Przykro mi bardzo. (m/f)
Mam (Nie mam) … मेरे पास... (नहीं) है |
मेरे पास... (नहीं) है |Mam (Nie mam) …
Mamy ... / Nie mamy … हमारे पास ...( नहीं) है |
हमारे पास ...( नहीं) है |Mamy ... / Nie mamy …
Jest ... / Nie ma ... यहाँ... ( नहीं) है |
यहाँ... ( नहीं) है |Jest ... / Nie ma ...

Przedstawianie się

 
Nazywam się … मेरा नाम... है |
मेरा नाम... है |Nazywam się …
Pochodzę … मैं आता हूँ |
मैं आता हूँ |Pochodzę …
Mam ... lat. मैं ... साल का हूँ |
मैं ... साल का हूँ |Mam ... lat.
Jestem (Nie jestem) żonaty / zamężna. (m /f) मैं शादी शुदा (नहीं) हूँ |
मैं शादी शुदा (नहीं) हूँ |Jestem (Nie jestem) żonaty / zamężna. (m /f)
Podróżuję sam / sama (m/f) / Nie podróżuję sam / sama (m/f). मैं अकेले घूमता हूँ |
मैं अकेले घूमता हूँ |Podróżuję sam / sama (m/f) / Nie podróżuję sam / sama (m/f).
Podróżuję z ... मैं ... के साथ घूमता हूँ |
मैं ... के साथ घूमता हूँ |Podróżuję z ...

Komunikacja

 
Nie mówię w języku hindi. मुझे हिंदी नहीं आती |
मुझे हिंदी नहीं आती |Nie mówię w języku hindi.
Nie rozumiem tego. (m / f) मुझे समझ नहीं आती |
मुझे समझ नहीं आती |Nie rozumiem tego. (m / f)
Czy mówi pan po...? / Czy mówi pani po...? (m/f) क्या आप ... बोलतेहैं ?
क्या आप ... बोलतेहैं ?Czy mówi pan po...? / Czy mówi pani po...? (m/f)
Czy ktoś tu mówi … ? क्या यहाँ कोई ... बोलता है ?
क्या यहाँ कोई ... बोलता है ?Czy ktoś tu mówi … ?
po angielsku अंग्रेज़ी
अंग्रेज़ीpo angielsku
po francusku फ्रेंच
फ्रेंचpo francusku
Proszę to zapisać. (m/f) प्लीज़ ये लिख दीजिए |
प्लीज़ ये लिख दीजिए |Proszę to zapisać. (m/f)
Proszę to powtórzyć. (m / f) प्लीज़ ये दोबाराकीजिए |
प्लीज़ ये दोबाराकीजिए |Proszę to powtórzyć. (m / f)
Chwila. / Proszę chwilę poczekać. एक मिनट प्लीज़ |
एक मिनट प्लीज़ |Chwila. / Proszę chwilę poczekać.

Liczby

 
jeden एक
एकjeden
dwa दो
दोdwa
trzy तीन
तीनtrzy
cztery चार
चारcztery
pięć पाँच
पाँचpięć
sześć छह
छहsześć
siedem सात
सातsiedem
osiem आठ
आठosiem
dziewięć नौ
नौdziewięć
dziesięć दस
दसdziesięć
jedenaście ग्यारह
ग्यारहjedenaście
dwanaście बारह
बारहdwanaście
trzynaście तेरह
तेरहtrzynaście
czternaście चौदह
चौदहczternaście
piętnaście पन्द्रह
पन्द्रहpiętnaście
szesnaście सोलह
सोलहszesnaście
siedemnaście सत्तरह
सत्तरहsiedemnaście
osiemnaście अठारह
अठारहosiemnaście
dziewiętnaście उन्नीस
उन्नीसdziewiętnaście
dwadzieścia बीस
बीसdwadzieścia
dwadzieścia jeden इक्कीस
इक्कीसdwadzieścia jeden
trzydzieści तीस
तीसtrzydzieści
czterdzieści चालीस
चालीसczterdzieści
pięćdziesiąt पचास
पचासpięćdziesiąt
sześćdziesiąt साठ
साठsześćdziesiąt
siedemdziesiąt सत्तर
सत्तरsiedemdziesiąt
osiemdziesiąt अस्सी
अस्सीosiemdziesiąt
dziewięćdziesiąt नब्बे
नब्बेdziewięćdziesiąt
sto सौ
सौsto
tysiąc एकहज़ार
एकहज़ारtysiąc
milion दस लाख
दस लाखmilion
kilka / parę कुछ एक
कुछ एकkilka / parę