nauka niemiecki  

Podróżujesz do Niemiec?
– Naucz się najważniejszych słów po niemiecku!


Tutaj znajdziesz tłumaczenia ponad 50 wyrażeń i słów z języka polskiego na język niemiecki.
W ten sposób najlepiej przygotujesz się na podróż do Niemiec.
 
Naucz się z nami:

„Kurs nauczy Cię niemieckiego o wiele szybciej niż wszystkie dotychczas stosowane przez Ciebie metody – tylko 17 minut dziennie:”
Nauka niemieckiego z wykorzystaniem pamięci długotrwałej »
 
 

Powitanie

 
Hallo!Cześć!
Guten Morgen!Dzień dobry!
Guten Abend!Dobry wieczór!
Gute Nacht!Dobranoc!
Tschüss! (informell)Cześć! (nieformalnie)
Auf Wiedersehen! (formell)Do widzenia! (formalnie)
 

Ważne słownictwo

 
jatak
neinnie
vielleichtmoże
OKw porządku / dobrze / ok
Danke!Dziękuję!
Bitte! (gern geschehen)Proszę! (odpowiedź na dziękuję) (m/ż)
Entschuldigung, ...Przepraszam,...
Es tut mir leid.Przykro mi bardzo. (m/ż)
Ich habe ...
Ich habe kein ...
Mam ... / Nie mam ...
Wir haben ...
Wir haben kein ...
Mamy ... / Nie mamy ...
Es gibt (kein) ...
Es gibt (keine) ...
Jest ... / Nie ma ...
 

Przedstawianie się

 
Ich heiße ...Nazywam się …
Ich komme ...Pochodzę …
Ich bin ... Jahre alt.Mam ... lat.
Ich bin verheiratet.
Ich bin nicht verheiratet.
Jestem żonaty. / Jestem zamężna. / Nie jestem żonaty. / Nie jestem zamężna.
Ich reise alleine.
Ich reise nicht alleine.
Podróżuję sam. / Podróżuję sama. / Nie podróżuję sam. / Nie podróżuję sama.
Ich reise mit ...Podróżuję z ...
 

Komunikacja

 
Ich spreche kein Englisch.Nie mówię po angielsku.
Das verstehe ich nicht.Nie rozumiem tego. (m/ż)
Sprechen Sie ...?Czy mówi pan po...? / Czy mówi pani po...? (m/ż)
Spricht hier jemand ...?Czy ktoś tu mówi … ?
Englischpo angielsku
Französischpo francusku
Bitte schreiben Sie das auf.Proszę to zapisać. (m/ż)
Bitte wiederholen Sie das.Proszę to powtórzyć. (m/ż)
Einen Moment bitte.Chwila. / Proszę chwilę poczekać.
 

Liczby

 
nullzero
einsjeden
zweidwa
dreitrzy
viercztery
fünfpięć
sechssześć
siebensiedem
achtosiem
neundziewięć
zehndziesięć
elfjedenaście
zwölfdwanaście
dreizehntrzynaście
vierzehnczternaście
fünfzehnpiętnaście
sechzehnszesnaście
siebzehnsiedemnaście
achtzehnosiemnaście
neunzehndziewiętnaście
zwanzigdwadzieścia
einundzwanzigdwadzieścia jeden
dreißigtrzydzieści
vierzigczterdzieści
fünfzigpięćdziesiąt
sechzigsześćdziesiąt
siebzigsiedemdziesiąt
achtzigosiemdziesiąt
neunzigdziewięćdziesiąt
hundertsto
tausendtysiąc
eine Millionmilion
ein paarkilka / parę
 

 

Bezpłatny niemiecki - wersja demonstracyjna

 
Wypróbuj kurs i przekonaj się, że uczysz się języka niemieckiego szybciej, niż jesteś to sobie w stanie wyobrazić.