nauka perski  

Podróżujesz do Persji?
– Naucz się najważniejszych słów po persku!


Tutaj znajdziesz tłumaczenia ponad 50 wyrażeń i słów z języka polskiego na język perski.
W ten sposób najlepiej przygotujesz się na podróż do Persji.
 
Naucz się z nami:

  • Jak powiedzieć witaj lub cześć po persku?
  • Co oznacza proszę i dziękuję po persku?
  • Jak przetłumaczysz tak i nie na perski?
  • Jak mam powiedzieć Nazywam się ... po persku ?
  • Jak jest Nie mówię po persku po persku?
  • Naucz się także liczyć po persku.
Nauka perskiego »
 

 
Kompletny pakiet kursów języka perskiego:
% zniżki
Regularna cena:
Cena z rabatem:
 
          Przejdź do oferty ! »          

 

Powitanie

 
Cześć! سلام
سلامCześć!
Dzień dobry! صبح بخیر
صبح بخیرDzień dobry!
Dzień dobry! روز بخیر
روز بخیرDzień dobry!
Dobry wieczór! عصر بخیر
عصر بخیرDobry wieczór!
Dobranoc! شب بخیر
شب بخیرDobranoc!
Cześć! (nieformalnie) خداحافظ
خداحافظCześć! (nieformalnie)
Do widzenia! (formalnie) خداحافظ
خداحافظDo widzenia! (formalnie)

Ważne słownictwo

 
tak بله
بلهtak
nie نه , نخیر
نه , نخیرnie
może شاید
شایدmoże
w porządku / dobrze / ok خیلی خوب
خیلی خوبw porządku / dobrze / ok
Dziękuję! متشکرم
متشکرمDziękuję!
Proszę! (odpowiedź na dziękuję) (m/f) خواهش می کنم
خواهش می کنمProszę! (odpowiedź na dziękuję) (m/f)
Przepraszam,... ببخشید
ببخشیدPrzepraszam,...
Przykro mi bardzo. (m/f) متاسفم
متاسفمPrzykro mi bardzo. (m/f)
Mam ... / Nie mam ... من ۔۔۔ دارم۔ , من ۔۔۔ ندارم۔
من ۔۔۔ دارم۔ , من ۔۔۔ ندارم۔Mam ... / Nie mam ...
Mamy ... / Nie mamy ... ما ۔۔۔ داریم, ما ۔۔۔ نداریم۔
ما ۔۔۔ داریم, ما ۔۔۔ نداریم۔Mamy ... / Nie mamy ...
Jest … / Nie ma ... وجود دارد, ۔۔۔ وجود ندارد۔ ۔۔۔
وجود دارد, ۔۔۔ وجود ندارد۔ ۔۔۔Jest … / Nie ma ...

Przedstawianie się

 
Nazywam się … من ۔۔۔ هستم۔
من ۔۔۔ هستم۔Nazywam się …
Pochodzę … من ۔۔۔ می آیم۔
من ۔۔۔ می آیم۔Pochodzę …
Mam ... lat. من ۔۔۔ ساله هستم۔
من ۔۔۔ ساله هستم۔Mam ... lat.
Podróżuję sam / sama (m/f) / Nie podróżuję sam / sama (m/f). من تنها سفر می کنم۔ , نمی کنم۔
من تنها سفر می کنم۔ , نمی کنم۔Podróżuję sam / sama (m/f) / Nie podróżuję sam / sama (m/f).
Podróżuję z ... من با ۔۔۔ سفر می کنم۔
من با ۔۔۔ سفر می کنم۔Podróżuję z ...

Komunikacja

 
Nie mówię po persku. من فارسی صحبت نمی کنم۔
من فارسی صحبت نمی کنم۔Nie mówię po persku.
Nie rozumiem tego. (m / f) من این را نمی فهمم۔
من این را نمی فهمم۔Nie rozumiem tego. (m / f)
Czy mówi pan po...? / Czy mówi pani po...? (m/f) آیا شما ۔۔۔ صحبت می کنید؟
آیا شما ۔۔۔ صحبت می کنید؟Czy mówi pan po...? / Czy mówi pani po...? (m/f)
Czy ktoś tu mówi … ? آیا کسی اینجا ۔۔۔ صحبت می کند؟
آیا کسی اینجا ۔۔۔ صحبت می کند؟Czy ktoś tu mówi … ?
po angielsku انگلیسی
انگلیسیpo angielsku
po francusku فرانسه
فرانسهpo francusku
Proszę to zapisać. (m/f) لطفا آن را بنویسید۔
لطفا آن را بنویسید۔Proszę to zapisać. (m/f)
Proszę to powtórzyć. (m / f) لطفا آن را تکرار کنید۔
لطفا آن را تکرار کنید۔Proszę to powtórzyć. (m / f)
Chwila. / Proszę chwilę poczekać. یک لحظه لطفا۔
یک لحظه لطفا۔Chwila. / Proszę chwilę poczekać.

Liczby

 
zero صفر
صفرzero
jeden یک
یکjeden
dwa دو
دوdwa
trzy سه
سهtrzy
cztery چهار
چهارcztery
pięć پنج
پنجpięć
sześć شش
ششsześć
siedem هفت
هفتsiedem
osiem هشت
هشتosiem
dziewięć نه
نهdziewięć
dziesięć ده
دهdziesięć
jedenaście یازده
یازدهjedenaście
dwanaście دوازده
دوازدهdwanaście
trzynaście سیزده
سیزدهtrzynaście
czternaście چهارده
چهاردهczternaście
piętnaście پانزده
پانزدهpiętnaście
szesnaście شانزده
شانزدهszesnaście
siedemnaście هفده
هفدهsiedemnaście
osiemnaście هجده
هجدهosiemnaście
dziewiętnaście نوزده
نوزدهdziewiętnaście
dwadzieścia بیست
بیستdwadzieścia
dwadzieścia jeden بیست و یک
بیست و یکdwadzieścia jeden
trzydzieści سی
سیtrzydzieści
czterdzieści چهل
چهلczterdzieści
pięćdziesiąt پنجاه
پنجاهpięćdziesiąt
sześćdziesiąt شصت
شصتsześćdziesiąt
siedemdziesiąt هفتاد
هفتادsiedemdziesiąt
osiemdziesiąt هشتاد
هشتادosiemdziesiąt
dziewięćdziesiąt نود
نودdziewięćdziesiąt
sto صد
صدsto
tysiąc هزار
هزارtysiąc
milion یک میلیون
یک میلیونmilion
kilka / parę یک جفت
یک جفتkilka / parę
 

 

 
Język perski – bezpłatna wersja testowa
 
Strona główna:
Naucz się ponad 50 najważniejszych słów w ponad 70 językach!

 
  50 słów po
afrykanersku
  50 słów po
albańsku
  50 słów po
amerykańsku
  50 słów po
amharsku
  50 słów po
angielsku
  50 słów po
arabsku
  50 słów po
armeńsku
  50 słów po
azerbejdżańsku
  50 słów po
baskijsku
  50 słów po
bengalsku
  50 słów po
białorusku
  50 słów po
bośniacku
  50 słów po
brazylijsku
  50 słów po
bułgarsku
  50 słów po
chińsku
  50 słów po
chorwacku
  50 słów po
czesku
  50 słów w
języku dari
  50 słów po
duńsku
  50 słów po
egipsku
  50 słów po
estońsku
  50 słów po
filipińsku
  50 słów po
fińsku
  50 słów po
francusku
  50 słów po
grecku
  50 słów po
gruzińsku
  50 słów po
hebrajsku
  50 słów w
języku hindi
  50 słów po
hiszpańsku
  50 słów po
hiszpańsku

(Ameryka Płd)
  50 słów po
holendersku
  50 słów po
indonezyjsku
  50 słów po
islandzku
  50 słów po
japońsku
  50 słów po
jordańsku
  50 słów po
kantońsku
  50 słów po
katalońsku
  50 słów po
kazachsku
  50 słów po
kirgisku
  50 słów po
koreańsku
  50 słów po
kurdyjsku
  50 słów po
libańsku
  50 słów po
lingalsku
  50 słów po
litewsku
  50 słów po
łotewsku
  50 słów po
macedońsku
  50 słów po
majorkańsku
  50 słów po
malezyjsku
  50 słów po
malgasku
  50 słów po
maltańsku
  50 słów po
marokańsku
  50 słów po
meksykańsku
  50 słów po
mongolsku
  50 słów po
nepalsku
  50 słów po
niemiecku
  50 słów po
norwesku
  50 słów w
języku paszto
  50 słów po
pendżabsku
  50 słów po
persku
  50 słów po
portugalsku
  50 słów po
rosyjsku
  50 słów po
rumuńsku
  50 słów po
serbsku
  50 słów po
słowacku
  50 słów po
słoweńsku
  50 słów w
języku suahili
  50 słów po
syngalesku
  50 słów po
syryjsku
  50 słów po
szanghajsku
  50 słów po
szwedzku
  50 słów po
tajsku
  50 słów po
tamilsku
  50 słów po
tunezyjsku
  50 słów po
turecku
  50 słów po
ukraińsku
  50 słów w jezyku urdu
  50 słów po
uzbecku
  50 słów po
wietnamsku
  50 słów po
włosku
  50 słów w
języku wolof
  50 słów po
węgiersku