nauka francuski  

Podróżujesz do Francji?
– Naucz się najważniejszych słów po francusku!


Tutaj znajdziesz tłumaczenia ponad 50 wyrażeń i słów z języka polskiego na język francuski.
W ten sposób najlepiej przygotujesz się na podróż do Francji.
 
Naucz się z nami:

„Kurs nauczy Cię francuskiego o wiele szybciej niż wszystkie dotychczas stosowane przez Ciebie metody – tylko 17 minut dziennie:”
Nauka francuskiego z wykorzystaniem pamięci długotrwałej »
 
 

Powitanie

 
Salut !Cześć!
Bonjour !Dzień dobry! / Witaj!
Bonsoir !Dobry wieczór!
Bonne nuit !Dobranoc!
Salut !Cześć! (nieformalnie)
Au revoir !Do widzenia! (formalnie)
 

Ważne słownictwo

 
ouitak
nonnie
peut-êtremoże
OKw porządku / dobrze / ok
Merci !Dziękuję!
De rien !Proszę! (odpowiedź na dziękuję) (m/ż)
Excusez-moi, ...Przepraszam,...
Je suis désolé(e)
Désolé(e) !
Przykro mi bardzo. (m/ż)
J'ai ...
Je n'ai pas ...
Mam ... / Nie mam ...
Nous avons ...
Nous n'avons pas ...
Mamy ... / Nie mamy ...
Il y a ...
Il n'y a pas ...
Jest … / Nie ma ...
 

Przedstawianie się

 
Je m'appelle ...Nazywam się …
Je viens ...Pochodzę …
J'ai ... ans.Mam ... lat.
Je suis marié(e).
Je ne suis pas marié(e).
Jestem żonaty. / Jestem zamężna. / Nie jestem żonaty. / Nie jestem zamężna.
Je voyage seul(e).
Je ne voyage pas seul(e).
Podróżuję sam. / Podróżuję sama. / Nie podróżuję sam. / Nie podróżuję sama.
Je voyage avec ...Podróżuję z ...
 

Komunikacja

 
Je ne parle pas français.Nie mówię po francusku.
Je ne comprends pas.Nie rozumiem tego. (m/ż)
Parlez-vous ... ?Czy mówi pan po...? / Czy mówi pani po...? (m/ż)
Quelqu'un parle-t-il ... ici ?Czy ktoś tu mówi … ?
anglaispo angielsku
françaispo francusku
Veuillez noter.Proszę to zapisać. (m/ż)
Veuillez répéter.Proszę to powtórzyć. (m/ż)
Un moment, s'il vous plaît !Chwila. / Proszę chwilę poczekać.
 

Liczby

 
zérozero
unjeden
deuxdwa
troistrzy
quatrecztery
cinqpięć
sixsześć
septsiedem
huitosiem
neufdziewięć
dixdziesięć
onzejedenaście
douzedwanaście
treizetrzynaście
quatorzeczternaście
quinzepiętnaście
seizeszesnaście
dix-septsiedemnaście
dix-huitosiemnaście
dix-neufdziewiętnaście
vingtdwadzieścia
vingt-et-undwadzieścia jeden
trentetrzydzieści
quaranteczterdzieści
cinquantepięćdziesiąt
soixantesześćdziesiąt
soixante-dixsiedemdziesiąt
quatre-vingtsosiemdziesiąt
quatre-vingt-dixdziewięćdziesiąt
centsto
milletysiąc
un millionmilion
quelques ...kilka / parę
 

 

Bezpłatny francuski - wersja demonstracyjna

 
Wypróbuj kurs i przekonaj się, że uczysz się języka francuskiego szybciej, niż jesteś to sobie w stanie wyobrazić.