nauka białoruski  

Podróżujesz do Białorusi?
– Naucz się najważniejszych słów po białorusku!


Tutaj znajdziesz tłumaczenia ponad 50 wyrażeń i słów z języka polskiego na język białoruski.
W ten sposób najlepiej przygotujesz się na podróż do Białorusi.
 
Naucz się z nami:

„Kurs nauczy Cię białoruskiego o wiele szybciej niż wszystkie dotychczas stosowane przez Ciebie metody – tylko 17 minut dziennie:”
Nauka białoruskiego z wykorzystaniem pamięci długotrwałej »
 
 

Powitanie

 
Прывет!Cześć!
Добрай раніцы!Dzień dobry!
Добры дзень!Dzień dobry!
Добрага вечара!Dobry wieczór!
Добрай ночы!Dobranoc!
Пака!Cześć! (nieformalnie)
Да пабачэння!
Да спаткання!
Do widzenia! (formalnie)
 

Ważne słownictwo

 
даtak
неnie
можа быцьmoże
добраw porządku / dobrze / ok
Дзякуй!Dziękuję!
Калi ласка!Proszę! (odpowiedź na dziękuję) (m/ż)
Прабачце,...Przepraszam,...
У мяне ёсць ...
У мяне няма ...
Mam ... / Nie mam ...
У нас ёсць ...
У нас няма ...
Mamy ... / Nie mamy ...
Ëсць ...
Няма ...
Jest … / Nie ma ...
 

Przedstawianie się

 
Мяне клiчуць ...Nazywam się …
Я з ...Pochodzę …
Я жанат
не жанат. Я замужам
не замужам.
Jestem żonaty. / Jestem zamężna. / Nie jestem żonaty. / Nie jestem zamężna.
Я вандрую адзін
не адзін.
Podróżuję sam. / Podróżuję sama. / Nie podróżuję sam. / Nie podróżuję sama.
Я вандрую з ...Podróżuję z ...
Колькі Вам гадоў?Ile ma Pan / Pani lat?
Колькі цябе гадоў?Ile masz lat?
 

Komunikacja

 
Я не гутару па-беларуску.Nie mówię po białorusku.
Гэта я не разумею.Nie rozumiem tego. (m/ż)
Ці гутарыце Вы ...?Czy mówi pan po...? / Czy mówi pani po...? (m/ż)
Гутарыць тут хтосці ...?Czy ktoś tu mówi … ?
па-ангельскуpo angielsku
па-французкуpo francusku
Напішыце гэта, калі ласка.Proszę to zapisać. (m/ż)
Паўтарыце гэта, калі ласка.Proszę to powtórzyć. (m/ż)
Пачакайце мінуту, калі ласка.Chwila. / Proszę chwilę poczekać.
 

Liczby

 
нульzero
адзінjeden
дваdwa
трыtrzy
чатырыcztery
пяцьpięć
шэсцьsześć
семsiedem
восемosiem
дзевяцьdziewięć
дзесяцьdziesięć
адзінадцацьjedenaście
дванадцацьdwanaście
трынадцацьtrzynaście
чатырнадцацьczternaście
пятнадцацьpiętnaście
шастнадцацьszesnaście
сямнадцацьsiedemnaście
васямнадцацьosiemnaście
дзевятнадцацьdziewiętnaście
двадцацьdwadzieścia
двадцаць адзінdwadzieścia jeden
трыдцацьtrzydzieści
соракczterdzieści
пяцьдесятpięćdziesiąt
шэсцьдесятsześćdziesiąt
семдесятsiedemdziesiąt
восемдесятosiemdziesiąt
дзевяностаdziewięćdziesiąt
стоsto
тысячаtysiąc
адзін мільёнmilion
адна параkilka / parę
 

 

Bezpłatny białoruski - wersja demonstracyjna

 
Wypróbuj kurs i przekonaj się, że uczysz się języka białoruskiego szybciej, niż jesteś to sobie w stanie wyobrazić.