nauka gruziński  

Podróżujesz do Gruzji?
– Naucz się najważniejszych słów po gruzińsku!


Tutaj znajdziesz tłumaczenia ponad 50 wyrażeń i słów z języka polskiego na język gruziński.
W ten sposób najlepiej przygotujesz się na podróż do Gruzji.
 
Naucz się z nami:

„Kurs nauczy Cię gruzińskiego o wiele szybciej niż wszystkie dotychczas stosowane przez Ciebie metody – tylko 17 minut dziennie:”
Nauka gruzińskiego z wykorzystaniem pamięci długotrwałej »
 
 

Powitanie

 
გამარჯობა!
Gamardschoba!
Cześć!
დილა მშვიდობისა!
Dila mschvidobisa!
Dzień dobry!
გამარჯობა!
Gamardschoba!
Dzień dobry!
საღამო მშვიდობისა!
Sagamo mschvidobisa!
Dobry wieczór!
ღამე მშვიდობისა!
Game mschvidobisa!
Dobranoc!
ნახვამდის!
Nachvamdis!
Cześć! (nieformalnie)
კარგად ბრძანდებოდეთ!
Kargad brdzandebodet!
Do widzenia! (formalnie)
 

Ważne słownictwo

 
დიახ
diach
tak
არა
ara
nie
შესაძლოა
schesadzloa
może
კარგი
kargi
w porządku / dobrze / ok
გმადლობ!
Gmadlob!
Dziękuję!
არაფერს!
Araphers!
Proszę! (odpowiedź na dziękuję) (m/ż)
ბოდიში,...
Bodischi,...
Przepraszam,...
ვწუხვარ.
Wtsuchvar.
Przykro mi bardzo. (m/ż)
მე მაქვს .../ მე არა მაქვს ...
Me maqvs .../ Me ara maqvs ...
Mam ... / Nie mam ...
ჩვენ გვაქვს .../ ჩვენ არა გვაქვს ...
Chven gvaqvs .../ Chven ara gvaqvs ...
Mamy ... / Nie mamy ...
არსებობს.../ არ არსებობს ...
Arsebobs .../ Ar arsebobs ...
Jest … / Nie ma ...
 

Przedstawianie się

 
მე მქვია ...
Me mqvia ...
Nazywam się …
მე ვარ ... წლის.
Me war ... tslis.
Mam ... lat.
მე ვარ დაქორწინებული./ მე ვარ დაუქორწინებელი.
Me war daqortsinebuli./ Me war dauqortsinebeli.
Jestem żonaty. / Jestem zamężna. / Nie jestem żonaty. / Nie jestem zamężna.
მე ვმოგზაურობ მარტო./ მე არ ვმოგზაურობ მარტო.
Me wmogsaurob marto.
Me ar wmogsaurob marto.
Podróżuję sam. / Podróżuję sama. / Nie podróżuję sam. / Nie podróżuję sama.
მე ვმოგზაურობ ... -ით. (მე ვმოგზაურობ ჩემოდნით.)
Me wmogsaurob ... -it. (Me wmogsaurob chemodnit.)
Podróżuję z … (Podróżuję z walizką.)
 

Komunikacja

 
მე არ ვიცი ქართული.
Me ar vitsi qartuli.
Nie mówię po gruzińsku.
ეს მე არ მესმის.
Es me ar mesmis.
Nie rozumiem tego. (m/ż)
ლაპარაკობთ ...?
Laparakobt ...?
Czy mówi pan po...? / Czy mówi pani po...? (m/ż)
ლაპარაკობს აქ ვინმე ...?
Laparakobs aq winme ...?
Czy ktoś tu mówi … ?
ლაპარაკობს აქ ვინმე ინგლისურს?
Laparakobs aq winme inglisurs?
Czy ktoś tu mówi po angielsku?
ლაპარაკობს აქ ვინმე ფრანგულს?
Laparakobs aq winme phranguls?
Czy ktoś tu mówi po francusku?
გთხოვთ ჩაიწეროთ.
Gtchovt chaitserot.
Proszę to zapisać. (m/ż)
გთხოვთ გაიმეოროთ.
Gtchovt gaimeorot.
Proszę to powtórzyć. (m/ż)
ერთი წუთით.
Erti tsutit.
Chwila. / Proszę chwilę poczekać.
 

Liczby

 
ნოლი
noli
zero
ერთი
erti
jeden
ორი
ori
dwa
სამი
sami
trzy
ოთხი
otchi
cztery
ხუთი
khuti
pięć
ექვსი
eqvsi
sześć
შვიდი
schvidi
siedem
რვა
rva
osiem
ცხრა
tschra
dziewięć
ათი
ati
dziesięć
თერთმეტი
tertmeti
jedenaście
თორმეტი
tormeti
dwanaście
ცამეტი
tsameti
trzynaście
თოთხმეტი
totchmeti
czternaście
თხუთმეტი
tchutmeti
piętnaście
თექვსმეტი
tekvsmeti
szesnaście
ჩვიდმეტი
tschvidmetii
siedemnaście
თვრამეტი
tvrameti
osiemnaście
ცხრამეტი
tschrameti
dziewiętnaście
ოცი
ozi
dwadzieścia
ოცდაერთი
ozdaerti
dwadzieścia jeden
ოცდაორი
ozdaori
dwadzieścia dwa
ოცდასამი
ozdasami
dwadzieścia trzy
ოცდაათი
ozdaati
trzydzieści
ოცდათერთმეტი
ozdatertmeti
trzydzieści jeden (20+11)
ოცდათორმეტი
ozdatormeti
trzydzieści dwa (20+2)
ოცდაცამეტი
ozdazameti
trzydzieści trzy (20+13)
ორმოცი
ormozi
czterdzieści
ორმოცდაერთი
ormozdaerti
czterdzieści jeden (40+1)
ორმოცდაორი
ormozdaori
czterdzieści dwa (40+2)
ორმოცდაათი
ormozdaati
pięćdziesiąt
ორმოცდათერთმეტი
ormozdatertmeti
pięćdziesiąt jeden (40+11)
ოცდათორმეტი
ozdatormeti
pięćdziesiąt dwa (40+12)
სამოცი
samozi
sześćdziesiąt
სამოცდაერთი
samozdaerti
sześćdziesiąt jeden (60+1)
სამოცდაორი
samozdaori
sześćdziesiąt dwa (60+2)
სამოცდაათი
samozdaati
siedemdziesiąt
სამოცდათერთმეტი
samozdatertmeti
siedemdziesiąt jeden (60+11)
სამოცდათორმეტი
samozdatormeti
siedemdziesiąt dwa (40+2)
ოთხმოცი
otchmozi
osiemdziesiąt
ოთხმოცდაერთი
otchmozdaerti
osiemdziesiąt jeden (80+1)
ოთხმოცდაორი
otchmozdaori
osiemdziesiąt dwa (80+2)
ოთხმოცდაათი
otchmozdaati
dziewięćdziesiąt
ოთხმოცდათერთმეტი
otchmozdatertmeti
dziewięćdziesiąt jeden (80+11)
ოთხმოცდათორმეტი
otchmozdatotmeti
dziewięćdziesiąt dwa (80+12)
ასი
asi
sto
ასერთი
aserti
sto jeden (100+1)
ასთერთმეტი
astertmeti
sto jedenaście (100+11)
ასოცდათერთმეტი
asozdatertmeti
sto trzydzieści jeden (100+31)
ათასი
atasi
tysiąc
მილიონი
milioni
milion
რამდენიმე
ramdenime
kilka / parę
 

 

Bezpłatny gruziński - wersja demonstracyjna

 
Wypróbuj kurs i przekonaj się, że uczysz się języka gruzińskiego szybciej, niż jesteś to sobie w stanie wyobrazić.