nauka perski  

Podróżujesz do Persji?
– Naucz się najważniejszych słów po persku!


Tutaj znajdziesz tłumaczenia ponad 50 wyrażeń i słów z języka polskiego na język perski.
W ten sposób najlepiej przygotujesz się na podróż do Persji.
 
Naucz się z nami:

Nauka perskiego »
 

 
Kompletny pakiet kursów języka perskiego: % zniżki!
Regularna cena:
Cena z rabatem:

 
          Przejdź do oferty »          

 

Powitanie

 
Cześć! سلام
سلامCześć!
Dzień dobry! صبح بخیر
صبح بخیرDzień dobry!
Dzień dobry! روز بخیر
روز بخیرDzień dobry!
Dobry wieczór! عصر بخیر
عصر بخیرDobry wieczór!
Dobranoc! شب بخیر
شب بخیرDobranoc!
Cześć! (nieformalnie) خداحافظ
خداحافظCześć! (nieformalnie)
Do widzenia! (formalnie) خداحافظ
خداحافظDo widzenia! (formalnie)

Ważne słownictwo

 
tak بله
بلهtak
nie نه , نخیر
نه , نخیرnie
może شاید
شایدmoże
w porządku / dobrze / ok خیلی خوب
خیلی خوبw porządku / dobrze / ok
Dziękuję! متشکرم
متشکرمDziękuję!
Proszę! (odpowiedź na dziękuję) (m/f) خواهش می کنم
خواهش می کنمProszę! (odpowiedź na dziękuję) (m/f)
Przepraszam,... ببخشید
ببخشیدPrzepraszam,...
Przykro mi bardzo. (m/f) متاسفم
متاسفمPrzykro mi bardzo. (m/f)
Mam ... / Nie mam ... من ۔۔۔ دارم۔ , من ۔۔۔ ندارم۔
من ۔۔۔ دارم۔ , من ۔۔۔ ندارم۔Mam ... / Nie mam ...
Mamy ... / Nie mamy ... ما ۔۔۔ داریم, ما ۔۔۔ نداریم۔
ما ۔۔۔ داریم, ما ۔۔۔ نداریم۔Mamy ... / Nie mamy ...
Jest … / Nie ma ... وجود دارد, ۔۔۔ وجود ندارد۔ ۔۔۔
وجود دارد, ۔۔۔ وجود ندارد۔ ۔۔۔Jest … / Nie ma ...

Przedstawianie się

 
Nazywam się … من ۔۔۔ هستم۔
من ۔۔۔ هستم۔Nazywam się …
Pochodzę … من ۔۔۔ می آیم۔
من ۔۔۔ می آیم۔Pochodzę …
Mam ... lat. من ۔۔۔ ساله هستم۔
من ۔۔۔ ساله هستم۔Mam ... lat.
Podróżuję sam / sama (m/f) / Nie podróżuję sam / sama (m/f). من تنها سفر می کنم۔ , نمی کنم۔
من تنها سفر می کنم۔ , نمی کنم۔Podróżuję sam / sama (m/f) / Nie podróżuję sam / sama (m/f).
Podróżuję z ... من با ۔۔۔ سفر می کنم۔
من با ۔۔۔ سفر می کنم۔Podróżuję z ...

Komunikacja

 
Nie mówię po persku. من فارسی صحبت نمی کنم۔
من فارسی صحبت نمی کنم۔Nie mówię po persku.
Nie rozumiem tego. (m / f) من این را نمی فهمم۔
من این را نمی فهمم۔Nie rozumiem tego. (m / f)
Czy mówi pan po...? / Czy mówi pani po...? (m/f) آیا شما ۔۔۔ صحبت می کنید؟
آیا شما ۔۔۔ صحبت می کنید؟Czy mówi pan po...? / Czy mówi pani po...? (m/f)
Czy ktoś tu mówi … ? آیا کسی اینجا ۔۔۔ صحبت می کند؟
آیا کسی اینجا ۔۔۔ صحبت می کند؟Czy ktoś tu mówi … ?
po angielsku انگلیسی
انگلیسیpo angielsku
po francusku فرانسه
فرانسهpo francusku
Proszę to zapisać. (m/f) لطفا آن را بنویسید۔
لطفا آن را بنویسید۔Proszę to zapisać. (m/f)
Proszę to powtórzyć. (m / f) لطفا آن را تکرار کنید۔
لطفا آن را تکرار کنید۔Proszę to powtórzyć. (m / f)
Chwila. / Proszę chwilę poczekać. یک لحظه لطفا۔
یک لحظه لطفا۔Chwila. / Proszę chwilę poczekać.

Liczby

 
zero صفر
صفرzero
jeden یک
یکjeden
dwa دو
دوdwa
trzy سه
سهtrzy
cztery چهار
چهارcztery
pięć پنج
پنجpięć
sześć شش
ششsześć
siedem هفت
هفتsiedem
osiem هشت
هشتosiem
dziewięć نه
نهdziewięć
dziesięć ده
دهdziesięć
jedenaście یازده
یازدهjedenaście
dwanaście دوازده
دوازدهdwanaście
trzynaście سیزده
سیزدهtrzynaście
czternaście چهارده
چهاردهczternaście
piętnaście پانزده
پانزدهpiętnaście
szesnaście شانزده
شانزدهszesnaście
siedemnaście هفده
هفدهsiedemnaście
osiemnaście هجده
هجدهosiemnaście
dziewiętnaście نوزده
نوزدهdziewiętnaście
dwadzieścia بیست
بیستdwadzieścia
dwadzieścia jeden بیست و یک
بیست و یکdwadzieścia jeden
trzydzieści سی
سیtrzydzieści
czterdzieści چهل
چهلczterdzieści
pięćdziesiąt پنجاه
پنجاهpięćdziesiąt
sześćdziesiąt شصت
شصتsześćdziesiąt
siedemdziesiąt هفتاد
هفتادsiedemdziesiąt
osiemdziesiąt هشتاد
هشتادosiemdziesiąt
dziewięćdziesiąt نود
نودdziewięćdziesiąt
sto صد
صدsto
tysiąc هزار
هزارtysiąc
milion یک میلیون
یک میلیونmilion
kilka / parę یک جفت
یک جفتkilka / parę