nauka słoweński  

Podróżujesz do Słowenii?
– Naucz się najważniejszych słów po słoweńsku!


Tutaj znajdziesz tłumaczenia ponad 50 wyrażeń i słów z języka polskiego na język słoweński.
W ten sposób najlepiej przygotujesz się na podróż do Słowenii.
 
Naucz się z nami:

„Kurs nauczy Cię słoweńskiego o wiele szybciej niż wszystkie dotychczas stosowane przez Ciebie metody – tylko 17 minut dziennie:”
Nauka słoweńskiego z wykorzystaniem pamięci długotrwałej »
 
 

Powitanie

 
Živijo!Cześć!
Dobro jutro (s)!Dzień dobry!
Dober dan (m)!Dzień dobry!
Dober večer (m)!Dobry wieczór!
Lahko noč (ž)!Dobranoc!
Adijo!Cześć! (nieformalnie)
Nasvidenje!Do widzenia! (formalnie)
 

Ważne słownictwo

 
jatak
nenie
mogočemoże
OKw porządku / dobrze / ok
Hvala!Dziękuję!
Prosim! (Ni za kaj.)Proszę! (odpowiedź na dziękuję) (m/ż)
Oprostite, ...
Oprosti, ...
Przepraszam,...
Žal mi je.Przykro mi bardzo. (m/ż)
Imam ...
Nimam ...
Mam ... / Nie mam ...
Imamo ...
Nimamo ...
Mamy ... / Nie mamy ...
Je ...
Ni ...
Jest … / Nie ma ...
 

Przedstawianie się

 
Jaz sem ...
Ime mi je ...
Nazywam się …
Jaz sem ...
Prihajam ...
Pochodzę …
Star(a) sem ... let.Mam ... lat.
Sem poročen(a).
Nisem poročen(a).
Jestem żonaty. / Jestem zamężna. / Nie jestem żonaty. / Nie jestem zamężna.
Potujem sam(a).
Ne potujem sam(a).
Podróżuję sam. / Podróżuję sama. / Nie podróżuję sam. / Nie podróżuję sama.
Potujem z
s ...
Podróżuję z ...
 

Komunikacja

 
Ne znam slovensko.Nie mówię po słoweńsku.
Tega ne razumem.Nie rozumiem tego. (m/ż)
Govorite ... ?Czy mówi pan po...? / Czy mówi pani po...? (m/ż)
Ali kdo tukaj govori ... ?Czy ktoś tu mówi … ?
angleškopo angielsku
francoskopo francusku
Napišite to prosim.Proszę to zapisać. (m/ż)
Ponovite to prosim.Proszę to powtórzyć. (m/ż)
Trenutek prosim.Chwila. / Proszę chwilę poczekać.
 

Liczby

 
ničzero
enajeden
dvadwa
tritrzy
štiricztery
petpięć
šestsześć
sedemsiedem
osemosiem
devetdziewięć
desetdziesięć
enajstjedenaście
dvanajstdwanaście
trinajsttrzynaście
štirinajstczternaście
petnajstpiętnaście
šestnajstszesnaście
sedemnajstsiedemnaście
osemnajstosiemnaście
devetnajstdziewiętnaście
dvajsetdwadzieścia
enaindvajsetdwadzieścia jeden
tridesettrzydzieści
štiridesetczterdzieści
petdesetpięćdziesiąt
šestdesetsześćdziesiąt
sedemdesetsiedemdziesiąt
osemdesetosiemdziesiąt
devetdesetdziewięćdziesiąt
stosto
tisočtysiąc
milijonmilion
nekajkilka / parę
 

 

Bezpłatny słoweński - wersja demonstracyjna

 
Wypróbuj kurs i przekonaj się, że uczysz się języka słoweńskiego szybciej, niż jesteś to sobie w stanie wyobrazić.