nauka włoski  

Podróżujesz do Włoch?
– Naucz się najważniejszych słów po włosku!


Tutaj znajdziesz tłumaczenia ponad 50 wyrażeń i słów z języka polskiego na język włoski.
W ten sposób najlepiej przygotujesz się na podróż do Włoch.
 
Naucz się z nami:

„Kurs nauczy Cię włoskiego o wiele szybciej niż wszystkie dotychczas stosowane przez Ciebie metody – tylko 17 minut dziennie:”
Nauka włoskiego z wykorzystaniem pamięci długotrwałej »
 
 

Powitanie

 
Ciao!Cześć!
Buon giorno!Dzień dobry!
Buon giorno!Dzień dobry!
Buona sera!Dobry wieczór!
Buona notte!Dobranoc!
Ciao!Cześć! (nieformalnie)
Arrivederci!Do widzenia! (formalnie)
 

Ważne słownictwo

 
Si.tak
No.nie
forsemoże
Ok.w porządku / dobrze / ok
Grazie!Dziękuję!
Prego! (Di niente)Proszę! (odpowiedź na dziękuję) (m/ż)
Scusi ...Przepraszam,...
Mi dispiace.Przykro mi bardzo. (m/ż)
Ho .../ Non ho ...Mam ... / Nie mam ...
Abbiamo .../ Non abbiamo ...Mamy ... / Nie mamy ...
C'é .../ Non c'è ...Jest … / Nie ma ...
 

Przedstawianie się

 
Mi chiamo ...Nazywam się …
Sono ...Pochodzę …
Ho ... anni.Mam ... lat.
Sono sposato(-a)./ Non sono sposato(-a).Jestem żonaty. / Jestem zamężna. / Nie jestem żonaty. / Nie jestem zamężna.
Viaggio da solo(-a)./ Non viaggio da solo(-a).Podróżuję sam. / Podróżuję sama. / Nie podróżuję sam. / Nie podróżuję sama.
Viaggio con ...Podróżuję z ...
 

Komunikacja

 
Non parlo italiano.Nie mówię po włosku.
Non capisco.Nie rozumiem tego. (m/ż)
Parla ...?Czy mówi pan po...? / Czy mówi pani po...? (m/ż)
Qui qualcuno parla ...?Czy ktoś tu mówi … ?
inglesepo angielsku
francesepo francusku
Per favore prenda nota.Proszę to zapisać. (m/ż)
Per favore ripeta.Proszę to powtórzyć. (m/ż)
Un momento per favore.Chwila. / Proszę chwilę poczekać.
 

Liczby

 
zerozero
unojeden
duedwa
tretrzy
quattrocztery
cinquepięć
seisześć
settesiedem
ottoosiem
novedziewięć
diecidziesięć
undicijedenaście
dodicidwanaście
tredicitrzynaście
quattordiciczternaście
quindicipiętnaście
sediciszesnaście
diciassettesiedemnaście
diciottoosiemnaście
diciannovedziewiętnaście
ventidwadzieścia
ventunodwadzieścia jeden
trentatrzydzieści
quarantaczterdzieści
cinquantapięćdziesiąt
sessantasześćdziesiąt
settantasiedemdziesiąt
ottantaosiemdziesiąt
novantadziewięćdziesiąt
centosto
milletysiąc
un milionemilion
un pókilka / parę
 

 

Bezpłatny włoski - wersja demonstracyjna

 
Wypróbuj kurs i przekonaj się, że uczysz się języka włoskiego szybciej, niż jesteś to sobie w stanie wyobrazić.