belangrijkste woorden in het albanees  

Gaat u op reis naar Albanië?
– Leer de belangrijkste woorden in het albanees!


Hier vindt u de vertalingen van meer dan 50 belangrijke uitdrukkingen en woorden in het albanees.
Daarmee bent u goed voorbereid op uw reis naar Albanië.
 
Leer met ons:

Albanees leren »
 
 
Albanees-Totaalpakket met % Korting!
Normale prijs:
Nu bestellen voor:

 
          Aanbieding »          

 

Begroeting

 
Hallo! Përshëndetje!
Përshëndetje!Hallo!
Goedemorgen! Mirëmëngjes!
Mirëmëngjes!Goedemorgen!
Goedendag! Mirëdita!
Mirëdita!Goedendag!
Goedenavond! Mirëmbrëma!
Mirëmbrëma!Goedenavond!
Welterusten! (m/v) Natën e mirë!
Natën e mirë!Welterusten! (m/v)
Dag! (informeel) Tung!
Tung!Dag! (informeel)
Tot ziens! (formeel) Mirupafshim!
Mirupafshim!Tot ziens! (formeel)

Belangrijke woordenschat

 
ja po
poja
nee jo
jonee
misschien ndoshta
ndoshtamisschien
OK OK
OKOK
Bedankt! Faleminderit!
Faleminderit!Bedankt!
Graag gedaan! (m/v) Te lutem!
Te lutem!Graag gedaan! (m/v)
Sorry,... Më falni,...
Më falni,...Sorry,...
Het spijt me. (m/v) Më vjen keq.
Më vjen keq.Het spijt me. (m/v)
Ik heb (geen) ... Une (nuk) kam ...
Une (nuk) kam ...Ik heb (geen) ...
Er is ... / Er zijn ... Ka ...
Ka ...Er is ... / Er zijn ...

Zich voorstellen

 
Ik heet ... Unë quhem ...
Unë quhem ...Ik heet ...
Ik kom ... Unë vij ...
Unë vij ...Ik kom ...
Ik ben ... jaar oud. Unë jam ... vjeç.
Unë jam ... vjeç.Ik ben ... jaar oud.
Ik ben getrouwd. Unë jam i martuar.
Unë jam i martuar.Ik ben getrouwd.
Ik reis samen met ... Unë udhëtoj me...
Unë udhëtoj me...Ik reis samen met ...

Verstandhouding

 
Ik spreek geen Albanees. Unë nuk flas shqip.
Unë nuk flas shqip.Ik spreek geen Albanees.
Dat begrijp ik niet. (m/v) Këtë nuk e kuptoj.
Këtë nuk e kuptoj.Dat begrijp ik niet. (m/v)
Spreekt u ...? (m/v) Flisni ...?
Flisni ...?Spreekt u ...? (m/v)
Spreekt hier iemand ... ? Flet ndonjëri ... këtu?
Flet ndonjëri ... këtu?Spreekt hier iemand ... ?
Engels anglisht
anglishtEngels
Italiaans italisht
italishtItaliaans
Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v) Ma shkruani pak ju lutem.
Ma shkruani pak ju lutem.Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v)
Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v) A mund ta përsërisni ju lutem.
A mund ta përsërisni ju lutem.Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v)
Een moment alstublieft. Një moment ju lutem.
Një moment ju lutem.Een moment alstublieft.

Getallen

 
nul zero
zeronul
één një
njëéén
twee dy
dytwee
drie tre
tredrie
vier katër
katërvier
vijf pesë
pesëvijf
zes gjashtë
gjashtëzes
zeven shtatë
shtatëzeven
acht tetë
tetëacht
negen nëntë
nëntënegen
tien dhjetë
dhjetëtien
elf njëmbëdhjetë
njëmbëdhjetëelf
twaalf dymbëdhjetë
dymbëdhjetëtwaalf
dertien trembëdhjetë
trembëdhjetëdertien
veertien katërmbëdhjtë
katërmbëdhjtëveertien
vijftien pesëmbëdhjetë
pesëmbëdhjetëvijftien
zestien gjashtëmbëdhjetë
gjashtëmbëdhjetëzestien
zeventien shtatëmbëdhjetë
shtatëmbëdhjetëzeventien
achttien tetëmbëdhjetë
tetëmbëdhjetëachttien
negentien nëntëmbëdhjetë
nëntëmbëdhjetënegentien
twintig njëzetë
njëzetëtwintig
eenentwintig (20+1) njëzetë e një
njëzetë e njëeenentwintig (20+1)
dertig tridhjetë
tridhjetëdertig
veertig dyzetë, katërdhjetë
dyzetë, katërdhjetëveertig
vijftig pesëdhjetë
pesëdhjetëvijftig
zestig gjashtëdhjetë
gjashtëdhjetëzestig
zeventig shtatëdhjetë
shtatëdhjetëzeventig
tachtig tetëdhjetë
tetëdhjetëtachtig
negentig nëntëdhjetë
nëntëdhjetënegentig
honderd njëqind
njëqindhonderd
duizend njëmijë
njëmijëduizend
één miljoen një milion
një milionéén miljoen
een paar një çift
një çifteen paar