belangrijkste woorden in het Koreaans  

Gaat u op reis Naar Korea?
– Leer de belangrijkste woorden in het Koreaans!


Hier vindt u de vertalingen van meer dan 50 belangrijke uitdrukkingen en woorden in het Koreaans.
Daarmee bent u goed voorbereid op uw reis Naar Korea.
 
Leer met ons:

“Met deze cursus heb ik zo veel sneller Koreaans geleerd, dan ik me ooit had kunnen voorstellen – en dat slechts met ongeveer 17 minuten leren per dag:”
Koreaans leren met de langetermijngeheugen-methode »
   

Begroeting

 
안녕하세요!
An-nyeong-ha-se-yo!
Hallo!
안녕하세요!
An-nyeong-ha-se-yo!
Goedemorgen!
안녕하세요!
An-nyeong-ha-se-yo!
Goedendag!
안녕하세요!
An-nyeong-ha-se-yo!
Goedenavond!
안녕히 주무세요!
An-nyeong-hi ju-mu-se-yo!
Welterusten! (m/v)
안녕!
잘 가!
An-nyeong!
Jal-ga!
Dag! (informeel)
또 만나요!
Tto man-na-yo!
Tot ziens! (formeel)
 

Belangrijke woordenschat

 


ne
ye
ja
아니요
a-ni-yo
nee
아마도
a-ma-do
misschien
좋아요.
Jo-a-yo.
OK
감사합니다
고맙습니다!
Gam-sa-ham-ni-da!
Go-map-seum-ni-da!
Bedankt!
천만에요!
Cheon-ma-ne-yo!
Graag gedaan!
실례합니다,...
Sil-lye-ham-ni-da, ...
Sorry,…
죄송합니다.
미안합니다.
Joe-song-ham-ni-da.
Mi-an-ham-ni-da.
Het spijt me. (m/v)
저는 ...이/ 가 있습니다. (저는 ...이/ 가 없습니다)
Jeo-neun ... i/ ga it-seum-ni-da. (Jeo-neun ... i/ ga eop-seum-ni-da.)
Ik heb (geen) …
우리는 ...이/ 가 있습니다. (우리는 ...이/ 가 없습니다.)
U-ri-neun ... i/ ga it-seum-ni-da. (U-ri-neun ... i/ ga eop-seum-ni-da.)
Wij hebben (geen) ...
...이/ 가 있습니다. (...이/ 가 없습니다.)
... i/ ga it-seum-ni-da. (... i/ ga eop-seum-ni-da.)
Er is (geen) … / Er zijn (geen) …
 

Zich voorstellen

 
저는 ...라고 합니다.
Jeo-neun ... ra-go ham-ni-da.
Ik heet ...
저는 ...에서 왔습니다.
Jeo-neun ... e-seo wat-seum-ni-da.
Ik kom ...
저는 ...살입니다.
Jeo-neun ... sal im-ni-da.
Ik ben ... jaar oud.
저는 결혼했습니다. (저는 미혼입니다.)
Jeo-neun gyeo-ron-haet-seum-ni-da. (Jeo-neun mi-ho-nim-ni-da.)
Ik ben (niet) getrouwd. (m/v)
저는 혼자서 여행하고 있습니다. (저는 혼자서 여행하고 있는 것이 아닙니다.)
Jeo-neun hon-ja-seo yeo-haeng-ha-go it-seum-ni-da. (Jeo-neun hon-ja-seo yeo-haeng-ha-go it-neun geo-si a-nim-ni-da.)
Ik reis (niet) alleen.
저는 ...와/ 과 함께 여행하고 있습니다.
Jeo-neun ... wa/ gwa ham-kke yeo-haeng-ha-go it-seum-ni-da.
Ik reis samen met ...
 

Verstandhouding

 
저는 한국어를 할 줄 모릅니다.
Jeo-neun han-gu-geo-reul hal jul mo-reum-ni-da.
Ik spreek geen Koreaans.
그것을 저는 이해하지 못했습니다.
Geu-geo-seul jeo-neun i-hae-ha-ji mo-taet-seum-ni-da.
Dat begrijp ik niet. (m/v)
...로 말할 수 있습니까?
... ro mal-hal su it-seum-ni-kka?
Spreekt u ...? (m/v)
여기 누군가 ...로 말할 수 있습니까?
Yeo-gi nu-gun-ga ... ro mal-hal su it-seum-ni-kka?
Spreekt hier iemand ... ?
여기 누군가 영어로 말할 수 있습니까?
Yeo-gi nu-gun-ga yeong-eo-ro mal-hal su it-seum-ni-kka?
Spreekt hier iemand Engels?
여기 누군가 프랑스어로 말할 수 있습니까?
Yeo-gi nu-gun-ga peu-rang-seu-eo-ro mal-hal su it-seum-ni-kka?
Spreekt hier iemand Frans?
그것을 적어 주세요.
Geu-geo-seul jeo-geo ju-se-yo.
Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v)
그것을 다시 반복해 주세요.
Geu-geo-seul da-si ban-bok-ke-ju-se-yo.
Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v)
잠시만 기다리세요.
Jam-si-man gi-da-ri-se-yo.
Een moment alstublieft.
 

Getallen

 

Yeong
nul
일 (하나)
Il (Ha-na)
één
이 (둘)
I (Dul)
twee
삼 (셋)
Sam (Set)
drie
사 (넷)
Sa (Net)
vier
오 (다섯)
O (Da-seot)
vijf
육 (여섯)
Yuk (Yeo-seot)
zes
칠 (일곱)
Chil (Il-gop)
zeven
팔 (여덟)
Pal (Yeo-deol)
acht
구 (아홉)
Gu (A-hop)
negen
십 (열)
Sip (Yeol)
tien
십일 (열하나)
Si- bil (Yeol-ha-na)
elf
십이 (열둘)
Si-bi (Yeol-dul)
twaalf
십삼 (열셋)
Sip-sam (Yeol-set)
dertien
십사 (열넷)
Sip-sa (Yeol-net)
veertien
십오 (열다섯)
Si-bo (Yeol-da-seot)
vijftien
십육 (열여섯)
Sim-yuk (Yeol-yeo-seot)
zestien
십칠 (열일곱)
Sip-chil (Yeo-ril-gop)
zeventien
십팔 (열여덟)
Sip-pal (Yeol-yeo-deol)
achttien
십구 (열아홉)
Sip-gu (Yeol-a-hop)
negentien
이십 (스물)
I-sip (Seu-mul)
twintig
이십일 (스물하나)
I-si-bil (Seu-mul-ha-na)
eenentwintig (20+1)
삼십 (서른)
Sam-sip (Seo-reun)
dertig
사십 (마흔)
Sa-sip (Ma-heun)
veertig
오십 (쉰)
O-sip (Swin)
vijftig
육십 (예순)
Yuk-sip (Ye-sun)
zestig
칠십 (일흔)
Chil-sip (I-reun)
zeventig
팔십 (여든)
Pal-sip (Yeo-deun)
tachtig
구십 (아흔)
Gu-sip (A-heun)
negentig

Baek
honderd

Cheon
duizend
백만
Baek-man
één miljoen

Myeot
een paar
 

 

“Met deze cursus heb ik zo veel sneller Koreaans geleerd, dan ik me ooit had kunnen voorstellen – en dat slechts met ongeveer 17 minuten leren per dag!”

 
Snelle en zeer efficiënte leermethode waar u plezier aan beleeft:
Eerste gesprek in het Koreaans na 3 uur mogelijk – vlotte taalvaardigheden na 50 uur – voor PC, Smartphone en Tablet.
 
Koreaans leren
 
Leer Koreaans »

 
Dit is waarom deze cursus Koreaans anders is dan andere taalcursussen:
Aanbevolen leertijd: slechts een snelle 17 minuten per dag.
Elk moment – elke plek – op elk apparaat.
Met de bekroonde, op het langetermijngeheugen gerichte leermethode, zult u het Koreaans nooit meer afleren.
Met de nieuwe Superlearning-Technologie vordert u 32% sneller en neemt u het beter op.
Koreaans leren was nog nooit zo eenvoudig:
De cursus reikt u dagelijks exact alle oefeningen aan.
Zo leert u Koreaans vrijwel als vanzelf.
De gevarieerde leermethoden garanderen leerplezier en resultaat en motiveren u om elke dag Koreaans te blijven leren.

Leer nu Koreaans »

 
 
 
Cover: Hoe je iedere taal in slechts 7 weken kunt leren
Gratis extra's: “Hoe je iedere taal in slechts 7 weken kunt leren”

Leer alle trucs, waarmee u elke taal snel en efficiënt kunt lerenveel sneller dan u ooit had kunnen dromen!

Nu gratis lezen »
 
 

 

Gratis demoversie Koreaans

 
Test de gratis demoversie Koreaans en ontvangt vele handige tips voor het leren van talen.