belangrijkste woorden in het georgisch  

Gaat u op reis naar Georgië?
– Leer de belangrijkste woorden in het georgisch!


Hier vindt u de vertalingen van meer dan 50 belangrijke uitdrukkingen en woorden in het georgisch.
Daarmee bent u goed voorbereid op uw reis naar Georgië.
 
Leer met ons:

Georgisch leren »
 
 
Georgisch-Taalcursus:
% Korting
Normale prijs:
Nu bestellen voor:
 
        Aanbieding »        

 

Begroeting

 
Hallo! გამარჯობა!---Gamardschoba!
გამარჯობა!
Gamardschoba!
Hallo!
Goedemorgen! დილა მშვიდობისა!---Dila mschvidobisa!
დილა მშვიდობისა!
Dila mschvidobisa!
Goedemorgen!
Goedendag! გამარჯობა!---Gamardschoba!
გამარჯობა!
Gamardschoba!
Goedendag!
Goedenavond! საღამო მშვიდობისა!---Sagamo mschvidobisa!
საღამო მშვიდობისა!
Sagamo mschvidobisa!
Goedenavond!
Welterusten! (m/v) ღამე მშვიდობისა!---Game mschvidobisa!
ღამე მშვიდობისა!
Game mschvidobisa!
Welterusten! (m/v)
Dag! (informeel) ნახვამდის!---Nachvamdis!
ნახვამდის!
Nachvamdis!
Dag! (informeel)
Tot ziens! (formeel) კარგად ბრძანდებოდეთ!---Kargad brdzandebodet!
კარგად ბრძანდებოდეთ!
Kargad brdzandebodet!
Tot ziens! (formeel)

Belangrijke woordenschat

 
ja დიახ---diach
დიახ
diach
ja
nee არა---ara
არა
ara
nee
misschien შესაძლოა---schesadzloa
შესაძლოა
schesadzloa
misschien
OK კარგი---kargi
კარგი
kargi
OK
Bedankt! გმადლობ!---Gmadlob!
გმადლობ!
Gmadlob!
Bedankt!
Graag gedaan! (m/v) არაფერს!---Araphers!
არაფერს!
Araphers!
Graag gedaan! (m/v)
Sorry,... ბოდიში,...---Bodischi,...
ბოდიში,...
Bodischi,...
Sorry,...
Het spijt me. (m/v) ვწუხვარ.---Wtsuchvar.
ვწუხვარ.
Wtsuchvar.
Het spijt me. (m/v)
Ik heb (ik heb geen) ... მე მაქვს .../ მე არა მაქვს ...---Me maqvs .../ Me ara maqvs ...
მე მაქვს .../ მე არა მაქვს ...
Me maqvs .../ Me ara maqvs ...
Ik heb (ik heb geen) ...
Wij hebben (wij hebben geen) ... ჩვენ გვაქვს .../ ჩვენ არა გვაქვს ...---Chven gvaqvs .../ Chven ara gvaqvs ...
ჩვენ გვაქვს .../ ჩვენ არა გვაქვს ...
Chven gvaqvs .../ Chven ara gvaqvs ...
Wij hebben (wij hebben geen) ...
Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ... არსებობს.../ არ არსებობს ...---Arsebobs .../ Ar arsebobs ...
არსებობს.../ არ არსებობს ...
Arsebobs .../ Ar arsebobs ...
Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ...

Zich voorstellen

 
Ik heet ... მე მქვია ...---Me mqvia ...
მე მქვია ...
Me mqvia ...
Ik heet ...
Ik ben ... jaar oud. მე ვარ ... წლის.---Me war ... tslis.
მე ვარ ... წლის.
Me war ... tslis.
Ik ben ... jaar oud.
Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd. მე ვარ დაქორწინებული./ მე ვარ დაუქორწინებელი.---Me war daqortsinebuli./ Me war dauqortsinebeli.
მე ვარ დაქორწინებული./ მე ვარ დაუქორწინებელი.
Me war daqortsinebuli./ Me war dauqortsinebeli.
Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd.
Ik reis alleen / Ik reis niet alleen. მე ვმოგზაურობ მარტო./ მე არ ვმოგზაურობ მარტო.---Me wmogsaurob marto. / Me ar wmogsaurob marto.
მე ვმოგზაურობ მარტო./ მე არ ვმოგზაურობ მარტო.
Me wmogsaurob marto.
Me ar wmogsaurob marto.
Ik reis alleen / Ik reis niet alleen.
Ik reis met ... (Ik reis met een koffer) მე ვმოგზაურობ ... -ით. (მე ვმოგზაურობ ჩემოდნით.)---Me wmogsaurob ... -it. (Me wmogsaurob chemodnit.)
მე ვმოგზაურობ ... -ით. (მე ვმოგზაურობ ჩემოდნით.)
Me wmogsaurob ... -it. (Me wmogsaurob chemodnit.)
Ik reis met ... (Ik reis met een koffer)

Verstandhouding

 
Ik spreek geen Georgisch. მე არ ვიცი ქართული.---Me ar vitsi qartuli.
მე არ ვიცი ქართული.
Me ar vitsi qartuli.
Ik spreek geen Georgisch.
Dat begrijp ik niet. (m/v) ეს მე არ მესმის.---Es me ar mesmis.
ეს მე არ მესმის.
Es me ar mesmis.
Dat begrijp ik niet. (m/v)
Spreekt u ...? (m/v) ლაპარაკობთ ...?---Laparakobt ...?
ლაპარაკობთ ...?
Laparakobt ...?
Spreekt u ...? (m/v)
Spreekt hier iemand ... ? ლაპარაკობს აქ ვინმე ...?---Laparakobs aq winme ...?
ლაპარაკობს აქ ვინმე ...?
Laparakobs aq winme ...?
Spreekt hier iemand ... ?
Spreekt hier iemand Engels? ლაპარაკობს აქ ვინმე ინგლისურს?---Laparakobs aq winme inglisurs?
ლაპარაკობს აქ ვინმე ინგლისურს?
Laparakobs aq winme inglisurs?
Spreekt hier iemand Engels?
Spreekt hier iemand Frans? ლაპარაკობს აქ ვინმე ფრანგულს?---Laparakobs aq winme phranguls?
ლაპარაკობს აქ ვინმე ფრანგულს?
Laparakobs aq winme phranguls?
Spreekt hier iemand Frans?
Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v) გთხოვთ ჩაიწეროთ.---Gtchovt chaitserot.
გთხოვთ ჩაიწეროთ.
Gtchovt chaitserot.
Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v)
Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v) გთხოვთ გაიმეოროთ.---Gtchovt gaimeorot.
გთხოვთ გაიმეოროთ.
Gtchovt gaimeorot.
Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v)
Een moment alstublieft. ერთი წუთით.---Erti tsutit.
ერთი წუთით.
Erti tsutit.
Een moment alstublieft.

Getallen

 
nul ნოლი---noli
ნოლი
noli
nul
één ერთი---erti
ერთი
erti
één
twee ორი---ori
ორი
ori
twee
drie სამი---sami
სამი
sami
drie
vier ოთხი---otchi
ოთხი
otchi
vier
vijf ხუთი---khuti
ხუთი
khuti
vijf
zes ექვსი---eqvsi
ექვსი
eqvsi
zes
zeven შვიდი---schvidi
შვიდი
schvidi
zeven
acht რვა---rva
რვა
rva
acht
negen ცხრა---tschra
ცხრა
tschra
negen
tien ათი---ati
ათი
ati
tien
elf თერთმეტი---tertmeti
თერთმეტი
tertmeti
elf
twaalf თორმეტი---tormeti
თორმეტი
tormeti
twaalf
dertien ცამეტი---tsameti
ცამეტი
tsameti
dertien
veertien თოთხმეტი---totchmeti
თოთხმეტი
totchmeti
veertien
vijftien თხუთმეტი---tchutmeti
თხუთმეტი
tchutmeti
vijftien
zestien თექვსმეტი---tekvsmeti
თექვსმეტი
tekvsmeti
zestien
zeventien ჩვიდმეტი---tschvidmetii
ჩვიდმეტი
tschvidmetii
zeventien
achttien თვრამეტი---tvrameti
თვრამეტი
tvrameti
achttien
negentien ცხრამეტი---tschrameti
ცხრამეტი
tschrameti
negentien
twintig ოცი---ozi
ოცი
ozi
twintig
eenentwintig (20+1) ოცდაერთი---ozdaerti
ოცდაერთი
ozdaerti
eenentwintig (20+1)
tweeëntwintig ოცდაორი---ozdaori
ოცდაორი
ozdaori
tweeëntwintig
drieëntwintig ოცდასამი---ozdasami
ოცდასამი
ozdasami
drieëntwintig
dertig ოცდაათი---ozdaati
ოცდაათი
ozdaati
dertig
eenendertig (30+1) ოცდათერთმეტი---ozdatertmeti
ოცდათერთმეტი
ozdatertmeti
eenendertig (30+1)
tweeëndertig (20+12) ოცდათორმეტი---ozdatormeti
ოცდათორმეტი
ozdatormeti
tweeëndertig (20+12)
drieëndertig (20+13) ოცდაცამეტი---ozdazameti
ოცდაცამეტი
ozdazameti
drieëndertig (20+13)
veertig ორმოცი---ormozi
ორმოცი
ormozi
veertig
eenenveertig (40+1) ორმოცდაერთი---ormozdaerti
ორმოცდაერთი
ormozdaerti
eenenveertig (40+1)
tweeënveertig (40+2) ორმოცდაორი---ormozdaori
ორმოცდაორი
ormozdaori
tweeënveertig (40+2)
vijftig ორმოცდაათი---ormozdaati
ორმოცდაათი
ormozdaati
vijftig
eenenvijftig (40+11) ორმოცდათერთმეტი---ormozdatertmeti
ორმოცდათერთმეტი
ormozdatertmeti
eenenvijftig (40+11)
tweeënvijftig (40+12) ოცდათორმეტი---ozdatormeti
ოცდათორმეტი
ozdatormeti
tweeënvijftig (40+12)
zestig სამოცი---samozi
სამოცი
samozi
zestig
eenenzestig (60+1) სამოცდაერთი---samozdaerti
სამოცდაერთი
samozdaerti
eenenzestig (60+1)
tweeënzestig (60+2) სამოცდაორი---samozdaori
სამოცდაორი
samozdaori
tweeënzestig (60+2)
zeventig სამოცდაათი---samozdaati
სამოცდაათი
samozdaati
zeventig
eenenzeventig (60+11) სამოცდათერთმეტი---samozdatertmeti
სამოცდათერთმეტი
samozdatertmeti
eenenzeventig (60+11)
tweeënzeventig (60+12) სამოცდათორმეტი---samozdatormeti
სამოცდათორმეტი
samozdatormeti
tweeënzeventig (60+12)
tachtig ოთხმოცი---otchmozi
ოთხმოცი
otchmozi
tachtig
eenentachtig (80+1) ოთხმოცდაერთი---otchmozdaerti
ოთხმოცდაერთი
otchmozdaerti
eenentachtig (80+1)
tweeëntachtig (80+2) ოთხმოცდაორი---otchmozdaori
ოთხმოცდაორი
otchmozdaori
tweeëntachtig (80+2)
negentig ოთხმოცდაათი---otchmozdaati
ოთხმოცდაათი
otchmozdaati
negentig
eenennegentig (80+11) ოთხმოცდათერთმეტი---otchmozdatertmeti
ოთხმოცდათერთმეტი
otchmozdatertmeti
eenennegentig (80+11)
tweeënnegentig (80+12) ოთხმოცდათორმეტი---otchmozdatotmeti
ოთხმოცდათორმეტი
otchmozdatotmeti
tweeënnegentig (80+12)
honderd ასი---asi
ასი
asi
honderd
honderdeen (100+1) ასერთი---aserti
ასერთი
aserti
honderdeen (100+1)
honderdelf (100+11) ასთერთმეტი---astertmeti
ასთერთმეტი
astertmeti
honderdelf (100+11)
honderdeenendertig (100+31) ასოცდათერთმეტი---asozdatertmeti
ასოცდათერთმეტი
asozdatertmeti
honderdeenendertig (100+31)
duizend ათასი---atasi
ათასი
atasi
duizend
één miljoen მილიონი---milioni
მილიონი
milioni
één miljoen
een paar რამდენიმე---ramdenime
რამდენიმე
ramdenime
een paar