belangrijkste woorden in het Georgisch  

Gaat u op reis Naar Georgië?
– Leer de belangrijkste woorden in het Georgisch!


Hier vindt u de vertalingen van meer dan 50 belangrijke uitdrukkingen en woorden in het Georgisch.
Daarmee bent u goed voorbereid op uw reis Naar Georgië.
 
Leer met ons:

“Met deze cursus heb ik zo veel sneller Georgisch geleerd, dan ik me ooit had kunnen voorstellen – en dat slechts met ongeveer 17 minuten leren per dag:”
Georgisch leren met de langetermijngeheugen-methode »
   

Begroeting

 
გამარჯობა!
Gamardschoba!
Hallo!
დილა მშვიდობისა!
Dila mschvidobisa!
Goedemorgen!
გამარჯობა!
Gamardschoba!
Goedendag!
საღამო მშვიდობისა!
Sagamo mschvidobisa!
Goedenavond!
ღამე მშვიდობისა!
Game mschvidobisa!
Welterusten! (m/v)
ნახვამდის!
Nachvamdis!
Dag! (informeel)
კარგად ბრძანდებოდეთ!
Kargad brdzandebodet!
Tot ziens! (formeel)
 

Belangrijke woordenschat

 
დიახ
diach
ja
არა
ara
nee
შესაძლოა
schesadzloa
misschien
კარგი
kargi
OK
გმადლობ!
Gmadlob!
Bedankt!
არაფერს!
Araphers!
Graag gedaan! (m/v)
ბოდიში,...
Bodischi,...
Sorry,…
ვწუხვარ.
Wtsuchvar.
Het spijt me. (m/v)
მე მაქვს .../ მე არა მაქვს ...
Me maqvs .../ Me ara maqvs ...
Ik heb (ik heb geen) …
ჩვენ გვაქვს .../ ჩვენ არა გვაქვს ...
Chven gvaqvs .../ Chven ara gvaqvs ...
Wij hebben (wij hebben geen) …
არსებობს.../ არ არსებობს ...
Arsebobs .../ Ar arsebobs ...
Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) …
 

Zich voorstellen

 
მე მქვია ...
Me mqvia ...
Ik heet ...
მე ვარ ... წლის.
Me war ... tslis.
Ik ben ... jaar oud.
მე ვარ დაქორწინებული./ მე ვარ დაუქორწინებელი.
Me war daqortsinebuli./ Me war dauqortsinebeli.
Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd.
მე ვმოგზაურობ მარტო./ მე არ ვმოგზაურობ მარტო.
Me wmogsaurob marto.
Me ar wmogsaurob marto.
Ik reis alleen / Ik reis niet alleen.
მე ვმოგზაურობ ... -ით. (მე ვმოგზაურობ ჩემოდნით.)
Me wmogsaurob ... -it. (Me wmogsaurob chemodnit.)
Ik reis met … (Ik reis met een koffer)
 

Verstandhouding

 
მე არ ვიცი ქართული.
Me ar vitsi qartuli.
Ik spreek geen Georgisch.
ეს მე არ მესმის.
Es me ar mesmis.
Dat begrijp ik niet. (m/v)
ლაპარაკობთ ...?
Laparakobt ...?
Spreekt u ...? (m/v)
ლაპარაკობს აქ ვინმე ...?
Laparakobs aq winme ...?
Spreekt hier iemand ... ?
ლაპარაკობს აქ ვინმე ინგლისურს?
Laparakobs aq winme inglisurs?
Spreekt hier iemand Engels?
ლაპარაკობს აქ ვინმე ფრანგულს?
Laparakobs aq winme phranguls?
Spreekt hier iemand Frans?
გთხოვთ ჩაიწეროთ.
Gtchovt chaitserot.
Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v)
გთხოვთ გაიმეოროთ.
Gtchovt gaimeorot.
Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v)
ერთი წუთით.
Erti tsutit.
Een moment alstublieft.
 

Getallen

 
ნოლი
noli
nul
ერთი
erti
één
ორი
ori
twee
სამი
sami
drie
ოთხი
otchi
vier
ხუთი
khuti
vijf
ექვსი
eqvsi
zes
შვიდი
schvidi
zeven
რვა
rva
acht
ცხრა
tschra
negen
ათი
ati
tien
თერთმეტი
tertmeti
elf
თორმეტი
tormeti
twaalf
ცამეტი
tsameti
dertien
თოთხმეტი
totchmeti
veertien
თხუთმეტი
tchutmeti
vijftien
თექვსმეტი
tekvsmeti
zestien
ჩვიდმეტი
tschvidmetii
zeventien
თვრამეტი
tvrameti
achttien
ცხრამეტი
tschrameti
negentien
ოცი
ozi
twintig
ოცდაერთი
ozdaerti
eenentwintig (20+1)
ოცდაორი
ozdaori
tweeëntwintig
ოცდასამი
ozdasami
drieëntwintig
ოცდაათი
ozdaati
dertig
ოცდათერთმეტი
ozdatertmeti
eenendertig (30+1)
ოცდათორმეტი
ozdatormeti
tweeëndertig (20+12)
ოცდაცამეტი
ozdazameti
drieëndertig (20+13)
ორმოცი
ormozi
veertig
ორმოცდაერთი
ormozdaerti
eenenveertig (40+1)
ორმოცდაორი
ormozdaori
tweeënveertig (40+2)
ორმოცდაათი
ormozdaati
vijftig
ორმოცდათერთმეტი
ormozdatertmeti
eenenvijftig (40+11)
ოცდათორმეტი
ozdatormeti
tweeënvijftig (40+12)
სამოცი
samozi
zestig
სამოცდაერთი
samozdaerti
eenenzestig (60+1)
სამოცდაორი
samozdaori
tweeënzestig (60+2)
სამოცდაათი
samozdaati
zeventig
სამოცდათერთმეტი
samozdatertmeti
eenenzeventig (60+11)
სამოცდათორმეტი
samozdatormeti
tweeënzeventig (60+12)
ოთხმოცი
otchmozi
tachtig
ოთხმოცდაერთი
otchmozdaerti
eenentachtig (80+1)
ოთხმოცდაორი
otchmozdaori
tweeëntachtig (80+2)
ოთხმოცდაათი
otchmozdaati
negentig
ოთხმოცდათერთმეტი
otchmozdatertmeti
eenennegentig (80+11)
ოთხმოცდათორმეტი
otchmozdatotmeti
tweeënnegentig (80+12)
ასი
asi
honderd
ასერთი
aserti
honderdeen (100+1)
ასთერთმეტი
astertmeti
honderdelf (100+11)
ასოცდათერთმეტი
asozdatertmeti
honderdeenendertig (100+31)
ათასი
atasi
duizend
მილიონი
milioni
één miljoen
რამდენიმე
ramdenime
een paar
 

 

“Met deze cursus heb ik zo veel sneller Georgisch geleerd, dan ik me ooit had kunnen voorstellen – en dat slechts met ongeveer 17 minuten leren per dag!”

 
Snelle en zeer efficiënte leermethode waar u plezier aan beleeft:
Al na 3 uur leren kunt u alles wat belangrijk is op reis onder woorden brengen – voor pc, smartphone en tablet.
 
Georgisch leren
 
Leer Georgisch »

 
Dit is waarom deze cursus Georgisch anders is dan andere taalcursussen:
Aanbevolen leertijd: slechts een snelle 17 minuten per dag.
Elk moment – elke plek – op elk apparaat.
Met de bekroonde, op het langetermijngeheugen gerichte leermethode, zult u het Georgisch nooit meer afleren.
Met de nieuwe Superlearning-Technologie vordert u 32% sneller en neemt u het beter op.
Georgisch leren was nog nooit zo eenvoudig:
De cursus reikt u dagelijks exact alle oefeningen aan.
Zo leert u Georgisch vrijwel als vanzelf.
De gevarieerde leermethoden garanderen leerplezier en resultaat en motiveren u om elke dag Georgisch te blijven leren.

Leer nu Georgisch »

 
 
 
Cover: Hoe je iedere taal in slechts 7 weken kunt leren
Gratis extra's: “Hoe je iedere taal in slechts 7 weken kunt leren”

Leer alle trucs, waarmee u elke taal snel en efficiënt kunt lerenveel sneller dan u ooit had kunnen dromen!

Nu gratis lezen »
 
 

 

Gratis demoversie Georgisch

 
Test de gratis demoversie Georgisch en ontvangt vele handige tips voor het leren van talen.