belangrijkste woorden in het deens  

Gaat u op reis naar Denemarken?
– Leer de belangrijkste woorden in het deens!


Hier vindt u de vertalingen van meer dan 50 belangrijke uitdrukkingen en woorden in het deens.
Daarmee bent u goed voorbereid op uw reis naar Denemarken.
 
Leer met ons:

Deens leren »
 
 
Deens-Totaalpakket met % Korting!
Normale prijs:
Nu bestellen voor:

 
          Aanbieding »          

 

Begroeting

 
Hallo! Hej!
Hej!Hallo!
Goedemorgen! Godmorgen!
Godmorgen!Goedemorgen!
Goedendag! Goddag!
Goddag!Goedendag!
Goedenavond! Godaften!
Godaften!Goedenavond!
Welterusten! (m/v) Godnat!
Godnat!Welterusten! (m/v)
Dag! (informeel) Vi ses!
Vi ses!Dag! (informeel)
Tot ziens! (formeel) Farvel!
Farvel!Tot ziens! (formeel)

Belangrijke woordenschat

 
ja ja
jaja
nee nej
nejnee
misschien måske
måskemisschien
OK okay
okayOK
Bedankt! Tak!
Tak!Bedankt!
Graag gedaan! (m/v) Velbekom!
Velbekom!Graag gedaan! (m/v)
Sorry,... Undskyld, ...
Undskyld, ...Sorry,...
Het spijt me. (m/v) Det er jeg ked af.
Det er jeg ked af.Het spijt me. (m/v)
Ik heb (ik heb geen) ... Jeg har ... / Jeg har ingen ...
Jeg har ...
Jeg har ingen ...
Ik heb (ik heb geen) ...
Wij hebben (wij hebben geen) ... Vi har ... / Vi har ingen ...
Vi har ...
Vi har ingen ...
Wij hebben (wij hebben geen) ...
Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ... Der er ... / Der er ingen ...
Der er ...
Der er ingen ...
Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ...

Zich voorstellen

 
Ik heet ... Jeg hedder ...
Jeg hedder ...Ik heet ...
Ik kom ... Jeg kommer ...
Jeg kommer ...Ik kom ...
Ik ben ... jaar oud. Jeg er ... år gammel.
Jeg er ... år gammel.Ik ben ... jaar oud.
Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd. Jeg er gift. / Jeg er ikke gift.
Jeg er gift.
Jeg er ikke gift.
Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd.
Ik reis alleen / Ik reis niet alleen. Jeg rejser alene. / Jeg rejser ikke alene.
Jeg rejser alene.
Jeg rejser ikke alene.
Ik reis alleen / Ik reis niet alleen.
Ik reis samen met ... Jeg rejser med ...
Jeg rejser med ...Ik reis samen met ...

Verstandhouding

 
Ik spreek geen Deens. Jeg taler ikke dansk.
Jeg taler ikke dansk.Ik spreek geen Deens.
Dat begrijp ik niet. (m/v) Det forstår jeg ikke.
Det forstår jeg ikke.Dat begrijp ik niet. (m/v)
Spreekt u ...? (m/v) Taler du ...?
Taler du ...?Spreekt u ...? (m/v)
Spreekt hier iemand ... ? Er der nogen, der taler ...?
Er der nogen, der taler ...?Spreekt hier iemand ... ?
Engels engelsk
engelskEngels
Frans fransk
franskFrans
Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v) Vær så venlig at skrive det ned.
Vær så venlig at skrive det ned.Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v)
Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v) Vær så venlig at gentage det.
Vær så venlig at gentage det.Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v)
Een moment alstublieft. Et øjeblik.
Et øjeblik.Een moment alstublieft.

Getallen

 
nul nul
nulnul
één en
enéén
twee to
totwee
drie tre
tredrie
vier fire
firevier
vijf fem
femvijf
zes seks
sekszes
zeven syv
syvzeven
acht otte
otteacht
negen ni
ninegen
tien ti
titien
elf elleve
elleveelf
twaalf tolv
tolvtwaalf
dertien tretten
trettendertien
veertien fjorten
fjortenveertien
vijftien femten
femtenvijftien
zestien seksten
sekstenzestien
zeventien sytten
syttenzeventien
achttien atten
attenachttien
negentien nitten
nittennegentien
twintig tyve
tyvetwintig
eenentwintig (20+1) enogtyve
enogtyveeenentwintig (20+1)
dertig tredive
tredivedertig
veertig fyrre
fyrreveertig
vijftig halvtreds
halvtredsvijftig
zestig tres
treszestig
zeventig halvfjerds
halvfjerdszeventig
tachtig firs
firstachtig
negentig halvfems
halvfemsnegentig
honderd hundrede
hundredehonderd
duizend tusinde
tusindeduizend
één miljoen en million
en millionéén miljoen
een paar et par
et pareen paar