belangrijkste woorden in het servisch  

Gaat u op reis naar Servië?
– Leer de belangrijkste woorden in het servisch!


Hier vindt u de vertalingen van meer dan 50 belangrijke uitdrukkingen en woorden in het servisch.
Daarmee bent u goed voorbereid op uw reis naar Servië.
 
Leer met ons:

Servisch leren »
 
 
Servisch-Totaalpakket met % Korting!
Normale prijs:
Nu bestellen voor:

 
          Aanbieding »          

 

Begroeting

 
Hallo! Здраво!
Здраво!Hallo!
Goedemorgen! Добро јутро!
Добро јутро!Goedemorgen!
Goedendag! Добар дан!
Добар дан!Goedendag!
Goedenavond! Добро вече!
Добро вече!Goedenavond!
Welterusten! (m/v) Лаку ноћ!
Лаку ноћ!Welterusten! (m/v)
Dag! (informeel) Ћао!
Ћао!Dag! (informeel)
Tot ziens! (formeel) Довиђења!
Довиђења!Tot ziens! (formeel)

Belangrijke woordenschat

 
ja да
даja
nee не
неnee
misschien можда
мождаmisschien
OK ок
окOK
Bedankt! Хвала!
Хвала!Bedankt!
Alstublieft ... Молим!
Молим!Alstublieft ...
Sorry,... Извините ...
Извините ...Sorry,...
Het spijt me. (m/v) Жао ми је.
Жао ми је.Het spijt me. (m/v)
Ik heb geen .../ Ik heb ... Ја немам .../ Ја имам ...
Ја немам .../ Ја имам ...Ik heb geen .../ Ik heb ...
Wij hebben (wij hebben geen) ... Ми имамо .../ Ми немамо ...
Ми имамо .../ Ми немамо ...Wij hebben (wij hebben geen) ...
Er is (geen) ... / Er zijn (geen) ... Не постоји ...
Не постоји ...Er is (geen) ... / Er zijn (geen) ...

Zich voorstellen

 
Ik heet ... Ја сам ...
Ја сам ...Ik heet ...
Ik ben ... Ја сам ...
Ја сам ...Ik ben ...
Ik ben ... jaar oud. Ја имам ... година.
Ја имам ... година.Ik ben ... jaar oud.
Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd. Ожењен сам./ Нисам ожењен. (м)/ Удата сам./ Нисам удата. (ж)
Ожењен сам./ Нисам ожењен. (м)/ Удата сам./ Нисам удата. (ж)Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd.
Ik reis alleen / Ik reis niet alleen. Путујем сам./ Не путујем сам. (м) / Путујем сама./ Не путујем сама. (ж)
Путујем сам./ Не путујем сам. (м)
Путујем сама./ Не путујем сама. (ж)
Ik reis alleen / Ik reis niet alleen.
Ik reis samen met ... Путујем са...
Путујем са...Ik reis samen met ...

Verstandhouding

 
Ik spreek geen Servisch. Не говорим српски.
Не говорим српски.Ik spreek geen Servisch.
Dat begrijp ik niet. (m/v) Не разумем.
Не разумем.Dat begrijp ik niet. (m/v)
Spreekt u ...? (m/v) Говорите ли ...?
Говорите ли ...?Spreekt u ...? (m/v)
Spreekt hier iemand ... ? Да ли овде неко говори ...?
Да ли овде неко говори ...?Spreekt hier iemand ... ?
Engels енглески
енглескиEngels
Frans француски
францускиFrans
Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v) Молим вас, запишите то.
Молим вас, запишите то.Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v)
Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v) Молим вас, поновите то.
Молим вас, поновите то.Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v)
Een moment alstublieft. Моменат, молим вас.
Моменат, молим вас.Een moment alstublieft.

Getallen

 
nul нула
нулаnul
één један
једанéén
twee два
дваtwee
drie три
триdrie
vier четири
четириvier
vijf пет
петvijf
zes шест
шестzes
zeven седам
седамzeven
acht осам
осамacht
negen девет
деветnegen
tien десет
десетtien
elf једанаест
једанаестelf
twaalf дванаест
дванаестtwaalf
dertien тринаест
тринаестdertien
veertien четрнаест
четрнаестveertien
vijftien петнаест
петнаестvijftien
zestien шеснаест
шеснаестzestien
zeventien седамнаест
седамнаестzeventien
achttien осамнаест
осамнаестachttien
negentien деветнаест
деветнаестnegentien
twintig двадесет
двадесетtwintig
dertig тридесет
тридесетdertig
veertig четрдесет
четрдесетveertig
vijftig педесет
педесетvijftig
zestig шездесет
шездесетzestig
zeventig седамдесет
седамдесетzeventig
tachtig осамдесет
осамдесетtachtig
negentig деведесет
деведесетnegentig
honderd сто
стоhonderd
duizend хиљаду
хиљадуduizend
één miljoen милион
милионéén miljoen
een paar пар
парeen paar