belangrijkste woorden in het hebreeuws  

Gaat u op reis naar Israël?
– Leer de belangrijkste woorden in het hebreeuws!


Hier vindt u de vertalingen van meer dan 50 belangrijke uitdrukkingen en woorden in het hebreeuws.
Daarmee bent u goed voorbereid op uw reis naar Israël.
 
Leer met ons:

Hebreeuws leren »
 
 
Hebreeuws-Totaalpakket met % Korting!
Normale prijs:
Nu bestellen voor:

 
          Aanbieding »          

 

Begroeting

 
Hallo! שלום---schalom!
שלום
schalom!
Hallo!
Goedemorgen! בוקר טוב---bokir tow!
בוקר טוב
bokir tow!
Goedemorgen!
Goedendag! יום טוב---jom tow!
יום טוב
jom tow!
Goedendag!
Goedenavond! ערב טוב---erew tow!
ערב טוב
erew tow!
Goedenavond!
Welterusten! (m/v) לילה טוב---laila tow!
לילה טוב
laila tow!
Welterusten! (m/v)
Dag! (informeel) ביי---bay!
ביי
bay!
Dag! (informeel)
Tot ziens! (formeel) להתראות---lehitraot!
להתראות
lehitraot!
Tot ziens! (formeel)

Belangrijke woordenschat

 
ja כן---ken
כן
ken
ja
nee לא---lo
לא
lo
nee
misschien אולי---olai
אולי
olai
misschien
OK אוקיי---okej
אוקיי
okej
OK
Bedankt! תודה---toda!
תודה
toda!
Bedankt!
Graag gedaan! (m/v) בבקשה (אין בעד מה)---bewakascha! (en bead ma)
בבקשה (אין בעד מה)
bewakascha! (en bead ma)
Graag gedaan! (m/v)
Sorry,... סליחה---slicha ...
סליחה
slicha ...
Sorry,...
Het spijt me. (m/v) אני מצטער / מצטערת---ani mitstaer. / ani mitstaeret.
אני מצטער
מצטערת
ani mitstaer.
ani mitstaeret.
Het spijt me. (m/v)
Ik heb (ik heb geen) ... יש לי / אין לי ---esch li ... / en li ...
יש לי
אין לי
esch li ...
en li ...
Ik heb (ik heb geen) ...
Wij hebben (wij hebben geen) ... יש לנו / אין לנו---jesch lanu .../ en lanu ...
יש לנו
אין לנו
jesch lanu .../ en lanu ...
Wij hebben (wij hebben geen) ...
Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ... יש  / אין---jesch ... / ejn ...
יש
אין
jesch ...
ejn ...
Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ...

Zich voorstellen

 
Ik heet ... קוראים לי---koroim li ...
קוראים לי
koroim li ...
Ik heet ...
Ik kom ... אני בא ... / באה מ---ani ba me ... / ani ba'a me ...
אני בא ...
באה מ
ani ba me ...
ani ba'a me ...
Ik kom ...
Ik ben ... jaar oud. אני בן/בת...שנים---ani ben / bat ... schanim.
אני בן/בת...שנים
ani ben
bat ... schanim.
Ik ben ... jaar oud.
Ik ben (niet) getrouwd. (m/v) אני (לא) נשוי/נשואה ---ani (lo) nasui / nesua.
אני (לא) נשוי/נשואה
ani (lo) nasui
nesua.
Ik ben (niet) getrouwd. (m/v)
Ik reis (niet) alleen. אני (לא) מטייל לבד---ani (lo) metajel / metajelet lewad.
אני (לא) מטייל לבד
ani (lo) metajel
metajelet lewad.
Ik reis (niet) alleen.
Ik reis samen met ... אני מטייל עם / אני מטיילת עם---ani metajel im .../ ani metajelet im ...
אני מטייל עם
אני מטיילת עם
ani metajel im .../ ani metajelet im ...
Ik reis samen met ...

Verstandhouding

 
Ik spreek geen Hebreeuws. אני לא מדבר/מדברת עברית---ani lo medaber iwrit. / ani lo medaberet iwrit.
אני לא מדבר/מדברת עברית
ani lo medaber iwrit.
ani lo medaberet iwrit.
Ik spreek geen Hebreeuws.
Dat begrijp ik niet. (m/v) אני לא מבין/מבינה את זה---ani lo mewin et se./ ani lo mewina et se.
אני לא מבין/מבינה את זה
ani lo mewin et se./ ani lo mewina et se.
Dat begrijp ik niet. (m/v)
Spreekt u ...? (m/v) אתה מדבר/את מדברת---ata medaber ...? / at medaberet ...?
אתה מדבר/את מדברת
ata medaber ...?
at medaberet ...?
Spreekt u ...? (m/v)
Spreekt hier iemand ... ? מישהו פה מדבר---mischihu pu medaber ...?
מישהו פה מדבר
mischihu pu medaber ...?
Spreekt hier iemand ... ?
Engels אנגלית---anglit
אנגלית
anglit
Engels
Frans צרפתית---tserfatit
צרפתית
tserfatit
Frans
Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v) תכתוב/תכתבי את זה בבקשה---tichtow / tichtowi et se bewakascha.
תכתוב/תכתבי את זה בבקשה
tichtow
tichtowi et se bewakascha.
Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v)
Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v) חזור/חזרי על זה בבקשה---chasor / chisri al se bewakascha.
חזור/חזרי על זה בבקשה
chasor
chisri al se bewakascha.
Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v)
Een moment alstublieft. רק רגע בבקשה---rak rega bewakascha.
רק רגע בבקשה
rak rega bewakascha.
Een moment alstublieft.

Getallen

 
nul אפס---efes
אפס
efes
nul
één אחת---achat
אחת
achat
één
twee שתיים---schtajm
שתיים
schtajm
twee
drie שלוש---schalosch
שלוש
schalosch
drie
vier ארבע---arba
ארבע
arba
vier
vijf חמש---chamesch
חמש
chamesch
vijf
zes שש---schesch
שש
schesch
zes
zeven שבע---schewa
שבע
schewa
zeven
acht שמונה---schmone
שמונה
schmone
acht
negen תשע---tejscha
תשע
tejscha
negen
tien עשר---esir
עשר
esir
tien
elf אחת עשרה---achat esre
אחת עשרה
achat esre
elf
twaalf שתיים עשרה---schtejm esre
שתיים עשרה
schtejm esre
twaalf
dertien שלוש עשרה---schlosch esre
שלוש עשרה
schlosch esre
dertien
veertien ארבע עשרה---arba esre
ארבע עשרה
arba esre
veertien
vijftien חמש עשרה---chamesch esre
חמש עשרה
chamesch esre
vijftien
zestien שש עשרה---schesch esre
שש עשרה
schesch esre
zestien
zeventien שבע עשרה---schwa esre
שבע עשרה
schwa esre
zeventien
achttien שמונה עשרה---schmune esre
שמונה עשרה
schmune esre
achttien
negentien תשע עשרה---tescha esre
תשע עשרה
tescha esre
negentien
twintig עשרים---esrim
עשרים
esrim
twintig
eenentwintig (20+1) עשרים ואחת---esrim weachat
עשרים ואחת
esrim weachat
eenentwintig (20+1)
dertig שלושים---schloschim
שלושים
schloschim
dertig
veertig ארבעים---arbaim
ארבעים
arbaim
veertig
vijftig חמישים---chamischim
חמישים
chamischim
vijftig
zestig שישים---scheschim
שישים
scheschim
zestig
zeventig שבעים---schiw'im
שבעים
schiw'im
zeventig
tachtig שמונים---schmonim
שמונים
schmonim
tachtig
negentig תשעים---tisch'im
תשעים
tisch'im
negentig
honderd מאה---me'a
מאה
me'a
honderd
duizend אלף---elef
אלף
elef
duizend
één miljoen מיליון---million
מיליון
million
één miljoen
een paar זוג---sug
זוג
sug
een paar