belangrijkste woorden in het turks  

Gaat u op reis naar Turkije?
– Leer de belangrijkste woorden in het turks!


Hier vindt u de vertalingen van meer dan 50 belangrijke uitdrukkingen en woorden in het turks.
Daarmee bent u goed voorbereid op uw reis naar Turkije.
 
Leer met ons:

Turks leren »
 
 
Turks-Totaalpakket met % Korting!
Normale prijs:
Nu bestellen voor:

 
          Aanbieding »          

 

Begroeting

 
Hallo! Merhaba!
Merhaba!Hallo!
Goedemorgen! Günaydın!
Günaydın!Goedemorgen!
Goedendag! İyi günler!
İyi günler!Goedendag!
Goedenavond! İyi akşamlar!
İyi akşamlar!Goedenavond!
Welterusten! (m/v) İyi geceler!
İyi geceler!Welterusten! (m/v)
Tot ziens! (wanneer men als gastheer afscheid neemt van een bezoeker) / Tot ziens! (wanneer men als gast afscheid neemt van je gastheer) Güle güle! / Allahaısmarladık!
Güle güle!
Allahaısmarladık!
Tot ziens! (wanneer men als gastheer afscheid neemt van een bezoeker) / Tot ziens! (wanneer men als gast afscheid neemt van je gastheer)
Tot ziens! (formeel) Görüşürüz!
Görüşürüz!Tot ziens! (formeel)

Belangrijke woordenschat

 
ja evet
evetja
nee hayır
hayırnee
misschien belki
belkimisschien
OK Okey.
Okey.OK
Bedankt! Teşekkür ederim!
Teşekkür ederim!Bedankt!
Graag gedaan! (m/v) Memnuniyetle!
Memnuniyetle!Graag gedaan! (m/v)
Sorry,... Özür dilerim ...
Özür dilerim ...Sorry,...
Het spijt me. (m/v) Üzgünüm.
Üzgünüm.Het spijt me. (m/v)
Ik heb (ik heb geen) ... Benim ... var. / Benim ... yok.
Benim ... var.
Benim ... yok.
Ik heb (ik heb geen) ...
Wij hebben (wij hebben geen) ... Bizim ... var. / Bizim ... yok.
Bizim ... var.
Bizim ... yok.
Wij hebben (wij hebben geen) ...
Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ... ... var/ ... yok
... var/ ... yokEr is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ...

Zich voorstellen

 
Ik heet ... Benim ... adım.
Benim ... adım.Ik heet ...
Ik ben ... jaar oud. Ben ... yaşındayım.
Ben ... yaşındayım.Ik ben ... jaar oud.
Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd. Ben evliyim. / Ben evli değilim.
Ben evliyim.
Ben evli değilim.
Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd.
Ik reis alleen / Ik reis niet alleen. Ben tek seyahat ediyorum. / Ben tek seyahat etmiyorum.
Ben tek seyahat ediyorum.
Ben tek seyahat etmiyorum.
Ik reis alleen / Ik reis niet alleen.
Ik reis samen met ... Ben ... ile seyahat ediyorum.
Ben ... ile seyahat ediyorum.Ik reis samen met ...

Verstandhouding

 
Ik spreek geen Turks. Türkçe konuşamıyorum.
Türkçe konuşamıyorum.Ik spreek geen Turks.
Dat begrijp ik niet. (m/v) Bunu anlamıyorum.
Bunu anlamıyorum.Dat begrijp ik niet. (m/v)
Spreekt u ...? (m/v) ..konuşuyor musunuz?
..konuşuyor musunuz?Spreekt u ...? (m/v)
Spreekt hier iemand ... ? Burda ... konuşan var mı?
Burda ... konuşan var mı?Spreekt hier iemand ... ?
Spreekt hier iemand Engels? Burda ingilizce konuşan var mı?
Burda ingilizce konuşan var mı?Spreekt hier iemand Engels?
Spreekt hier iemand Frans? Burda fransızca konuşan var mı?
Burda fransızca konuşan var mı?Spreekt hier iemand Frans?
Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v) Lütfen bunu yazınız.
Lütfen bunu yazınız.Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v)
Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v) Lütfen bunu tekrar ediniz.
Lütfen bunu tekrar ediniz.Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v)
Een moment alstublieft. Bir dakika lütfen.
Bir dakika lütfen.Een moment alstublieft.

Getallen

 
één bir
biréén
twee iki
ikitwee
drie üç
üçdrie
vier dört
dörtvier
vijf beş
beşvijf
zes altı
altızes
zeven yedi
yedizeven
acht sekiz
sekizacht
negen dokuz
dokuznegen
tien on
ontien
elf on bir
on birelf
twaalf on iki
on ikitwaalf
dertien on üç
on üçdertien
veertien on dört
on dörtveertien
vijftien on beş
on beşvijftien
zestien on altı
on altızestien
zeventien on yedi
on yedizeventien
achttien on sekiz
on sekizachttien
negentien on dokuz
on dokuznegentien
twintig yirmi
yirmitwintig
eenentwintig (20+1) yirmi bir
yirmi bireenentwintig (20+1)
dertig otuz
otuzdertig
veertig kırk
kırkveertig
vijftig elli
ellivijftig
zestig altmış
altmışzestig
zeventig yetmiş
yetmişzeventig
tachtig seksen
seksentachtig
negentig doksan
doksannegentig
honderd yüz
yüzhonderd
duizend bin
binduizend
één miljoen bir milyon
bir milyonéén miljoen
een paar bir çift
bir çifteen paar