belangrijkste woorden in het spaans  

Gaat u op reis naar Spanje?
– Leer de belangrijkste woorden in het spaans!


Hier vindt u de vertalingen van meer dan 50 belangrijke uitdrukkingen en woorden in het spaans.
Daarmee bent u goed voorbereid op uw reis naar Spanje.
 
Leer met ons:

Spaans leren »
 
 
Spaans-Totaalpakket met % Korting!
Normale prijs:
Nu bestellen voor:

 
          Aanbieding »          

 

Begroeting

 
Hallo! ¡Hola!
¡Hola!Hallo!
Goedemorgen! ¡Buenos días!
¡Buenos días!Goedemorgen!
Goedendag! ¡Buenos días!
¡Buenos días!Goedendag!
Goedenavond! ¡Buenas tardes / buenas noches!
¡Buenas tardes
buenas noches!
Goedenavond!
Welterusten! (m/v) ¡Buenas noches!
¡Buenas noches!Welterusten! (m/v)
Dag! (informeel) ¡Adiós!
¡Adiós!Dag! (informeel)
Tot ziens! (formeel) ¡Hasta luego! / ¡Hasta pronto!
¡Hasta luego!
¡Hasta pronto!
Tot ziens! (formeel)

Belangrijke woordenschat

 
ja sí
ja
nee no
nonee
misschien a lo mejor
a lo mejormisschien
OK Ok, bien
Ok, bienOK
Bedankt! ¡Gracias!
¡Gracias!Bedankt!
Graag gedaan! (m/v) ¡De nada!
¡De nada!Graag gedaan! (m/v)
Sorry,... Disculpe, ...
Disculpe, ...Sorry,...
Het spijt me. (m/v) Lo siento.
Lo siento.Het spijt me. (m/v)
Ik heb (geen) ... No tengo ...
No tengo ...Ik heb (geen) ...
Wij hebben (geen) ... No tenemos ...
No tenemos ...Wij hebben (geen) ...
Er is (geen) ... / Er zijn (geen) ... No hay ...
No hay ...Er is (geen) ... / Er zijn (geen) ...

Zich voorstellen

 
Ik heet ... Me llamo ...
Me llamo ...Ik heet ...
Ik kom ... Soy ...
Soy ...Ik kom ...
Ik ben ... jaar oud. Tengo ... años
Tengo ... añosIk ben ... jaar oud.
Ik ben (niet) getrouwd. (m/v) (No) estoy casado.
(No) estoy casado.Ik ben (niet) getrouwd. (m/v)
Ik reis (niet) alleen. (No) viajo solo.
(No) viajo solo.Ik reis (niet) alleen.
Ik reis samen met ... Viajo con ...
Viajo con ...Ik reis samen met ...

Verstandhouding

 
Ik spreek geen Spaans. No hablo español.
No hablo español.Ik spreek geen Spaans.
Dat begrijp ik niet. (m/v) Esto no lo entiendo.
Esto no lo entiendo.Dat begrijp ik niet. (m/v)
Spreekt u ...? (m/v) ¿Habla usted ...?
¿Habla usted ...?Spreekt u ...? (m/v)
Spreekt hier iemand ... ? ¿Habla aquí alguien ...
¿Habla aquí alguien ...Spreekt hier iemand ... ?
Engels inglés?
inglés?Engels
Frans francés?
francés?Frans
Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v) Por favor, escríbalo.
Por favor, escríbalo.Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v)
Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v) Por favor, repítalo.
Por favor, repítalo.Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v)
Een moment alstublieft. Un momento, por favor.
Un momento, por favor.Een moment alstublieft.

Getallen

 
nul cero
ceronul
één uno
unoéén
twee dos
dostwee
drie tres
tresdrie
vier cuatro
cuatrovier
vijf cinco
cincovijf
zes seis
seiszes
zeven siete
sietezeven
acht ocho
ochoacht
negen nueve
nuevenegen
tien diez
dieztien
elf once
onceelf
twaalf doce
docetwaalf
dertien trece
trecedertien
veertien catorce
catorceveertien
vijftien quince
quincevijftien
zestien dieciséis
dieciséiszestien
zeventien diecisiete
diecisietezeventien
achttien dieciocho
dieciochoachttien
negentien diecinueve
diecinuevenegentien
twintig veinte
veintetwintig
eenentwintig (20+1) veintiuno
veintiunoeenentwintig (20+1)
dertig treinta
treintadertig
veertig cuarenta
cuarentaveertig
vijftig cincuenta
cincuentavijftig
zestig sesenta
sesentazestig
zeventig setenta
setentazeventig
tachtig ochenta
ochentatachtig
negentig noventa
noventanegentig
honderd cien
cienhonderd
duizend mil
milduizend
één miljoen un millón
un millónéén miljoen
een paar un par
un pareen paar