belangrijkste woorden in het lets  

Gaat u op reis naar Letland?
– Leer de belangrijkste woorden in het lets!


Hier vindt u de vertalingen van meer dan 50 belangrijke uitdrukkingen en woorden in het lets.
Daarmee bent u goed voorbereid op uw reis naar Letland.
 
Leer met ons:

Lets leren »
 
 
Lets-Totaalpakket met % Korting!
Normale prijs:
Nu bestellen voor:

 
          Aanbieding »          

 

Begroeting

 
Hallo! Čau!/ Sveiki!
Čau!/ Sveiki!Hallo!
Goedemorgen! Labrīt!
Labrīt!Goedemorgen!
Goedendag! Labdien!
Labdien!Goedendag!
Goedenavond! Labvakar!
Labvakar!Goedenavond!
Welterusten! (m/v) Ar labu nakti!
Ar labu nakti!Welterusten! (m/v)
Dag! (informeel) Atā!
Atā!Dag! (informeel)
Tot ziens! (formeel) Uz redzēšanos!
Uz redzēšanos!Tot ziens! (formeel)

Belangrijke woordenschat

 
ja jā
ja
nee nē
nee
misschien varbūt
varbūtmisschien
OK labi
labiOK
Bedankt! Paldies!
Paldies!Bedankt!
Graag gedaan! Lūdzu!
Lūdzu!Graag gedaan!
Sorry,... Atvainojiet, ...
Atvainojiet, ...Sorry,...
Het spijt me. (m/v) Man žēl.
Man žēl.Het spijt me. (m/v)
Ik heb (ik heb geen) ... Man ir (nav) ...
Man ir (nav) ...Ik heb (ik heb geen) ...
Wij hebben (wij hebben geen) ... Mums ir (nav) ...
Mums ir (nav) ...Wij hebben (wij hebben geen) ...
Er is (geen) ... / Er zijn (geen) ... ... ir (nav).
... ir (nav).Er is (geen) ... / Er zijn (geen) ...

Zich voorstellen

 
Ik heet ... Mani sauc ...
Mani sauc ...Ik heet ...
Ik kom ... Es esmu ...
Es esmu ...Ik kom ...
Ik ben ... jaar oud. Man ir ... gadi.
Man ir ... gadi.Ik ben ... jaar oud.
Ik ben (niet) getrouwd. (m/v) Es esmu (neesmu) precējies./ Es esmu (neesmu) precējusies.
Es esmu (neesmu) precējies./ Es esmu (neesmu) precējusies.Ik ben (niet) getrouwd. (m/v)
Ik reis (niet) alleen. Es ceļoju (neceļoju) viens pats./ Es ceļoju (neceļoju) viena pati.
Es ceļoju (neceļoju) viens pats./ Es ceļoju (neceļoju) viena pati.Ik reis (niet) alleen.
Ik reis samen met ... Es ceļoju kopā ar ...
Es ceļoju kopā ar ...Ik reis samen met ...

Verstandhouding

 
Ik spreek geen Lets. Es nerunāju latviski.
Es nerunāju latviski.Ik spreek geen Lets.
Dat begrijp ik niet. (m/v) Es to nesapratu.
Es to nesapratu.Dat begrijp ik niet. (m/v)
Spreekt u ...? (m/v) Vai Jūs runājat ...?
Vai Jūs runājat ...?Spreekt u ...? (m/v)
Spreekt hier iemand ... ? Vai kāds šeit runā ...?
Vai kāds šeit runā ...?Spreekt hier iemand ... ?
Engels angliski
angliskiEngels
Frans franču valodā
franču valodāFrans
Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v) Lūdzu, uzrakstiet to!
Lūdzu, uzrakstiet to!Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v)
Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v) Lūdzu, atkārtojiet to!
Lūdzu, atkārtojiet to!Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v)
Een moment alstublieft. Vienu acumirkli!
Vienu acumirkli!Een moment alstublieft.

Getallen

 
nul nulle
nullenul
één viens
vienséén
twee divi
divitwee
drie trīs
trīsdrie
vier četri
četrivier
vijf pieci
piecivijf
zes seši
sešizes
zeven septiņi
septiņizeven
acht astoņi
astoņiacht
negen deviņi
deviņinegen
tien desmit
desmittien
elf vienpadsmit
vienpadsmitelf
twaalf divpadsmit
divpadsmittwaalf
dertien trīspadsmit
trīspadsmitdertien
veertien četrpadsmit
četrpadsmitveertien
vijftien piecpadsmit
piecpadsmitvijftien
zestien sešpadsmit
sešpadsmitzestien
zeventien septiņpadsmit
septiņpadsmitzeventien
achttien astoņpadsmit
astoņpadsmitachttien
negentien deviņpadsmit
deviņpadsmitnegentien
twintig divdesmit
divdesmittwintig
eenentwintig (20+1) divdesmit viens
divdesmit vienseenentwintig (20+1)
dertig trīsdesmit
trīsdesmitdertig
veertig četrdesmit
četrdesmitveertig
vijftig piecdesmit
piecdesmitvijftig
zestig sešdesmit
sešdesmitzestig
zeventig septiņdesmit
septiņdesmitzeventig
tachtig astoņdesmit
astoņdesmittachtig
negentig deviņdesmit
deviņdesmitnegentig
honderd simts
simtshonderd
duizend tūkstotis
tūkstotisduizend
één miljoen miljons
miljonséén miljoen
een paar pāris
pāriseen paar