belangrijkste woorden in het bulgaars  

Gaat u op reis naar Bulgarije?
– Leer de belangrijkste woorden in het bulgaars!


Hier vindt u de vertalingen van meer dan 50 belangrijke uitdrukkingen en woorden in het bulgaars.
Daarmee bent u goed voorbereid op uw reis naar Bulgarije.
 
Leer met ons:

Bulgaars leren »
 
 
Bulgaars-Totaalpakket met % Korting!
Normale prijs:
Nu bestellen voor:

 
          Aanbieding »          

 

Begroeting

 
Hallo! Здравей!
Здравей!Hallo!
Goedemorgen! Добро утро!
Добро утро!Goedemorgen!
Goedendag! Добър ден!
Добър ден!Goedendag!
Goedenavond! Добър вечер!
Добър вечер!Goedenavond!
Welterusten! (m/v) Лека нощ!
Лека нощ!Welterusten! (m/v)
Dag! (informeel) Чао!
Чао!Dag! (informeel)
Tot ziens! (formeel) Довиждане!
Довиждане!Tot ziens! (formeel)

Belangrijke woordenschat

 
ja да
даja
nee не
неnee
misschien може би
може биmisschien
OK добре
добреOK
Bedankt! Благодаря!
Благодаря!Bedankt!
Graag gedaan! (m/v) Моля!
Моля!Graag gedaan! (m/v)
Sorry,... Извинете?
Извинете?Sorry,...
Het spijt me. (m/v) Съжалявам.
Съжалявам.Het spijt me. (m/v)
Ik heb (ik heb geen) ... Аз имам .../ Аз нямам ...
Аз имам .../ Аз нямам ...Ik heb (ik heb geen) ...
Wij hebben (wij hebben geen) ... Ние имаме .../ Ние нямаме ...
Ние имаме .../ Ние нямаме ...Wij hebben (wij hebben geen) ...
Er is (geen) ... / Er zijn (geen) ... Няма ...
Няма ...Er is (geen) ... / Er zijn (geen) ...

Zich voorstellen

 
Ik heet ... Казвам се ...
Казвам се ...Ik heet ...
Ik kom ... Аз съм ...
Аз съм ...Ik kom ...
Ik ben ... jaar oud. Аз съм на ... години.
Аз съм на ... години.Ik ben ... jaar oud.
Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd. Аз съм женен./ Аз не съм женен. (м), Аз съм омъжена./ Аз не съм омъжена. (ж)
Аз съм женен./ Аз не съм женен. (м), Аз съм омъжена./ Аз не съм омъжена. (ж)Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd.
Ik reis alleen / Ik reis niet alleen. Аз пътувам сам./ Аз не пътувам сам.
Аз пътувам сам./ Аз не пътувам сам.Ik reis alleen / Ik reis niet alleen.
Ik reis samen met ... Аз пътувам с ...
Аз пътувам с ...Ik reis samen met ...

Verstandhouding

 
Ik spreek geen Bulgaars. Аз не говоря български.
Аз не говоря български.Ik spreek geen Bulgaars.
Dat begrijp ik niet. (m/v) Това не го разбирам.
Това не го разбирам.Dat begrijp ik niet. (m/v)
Spreekt u ...? (m/v) Говорите ли ...?
Говорите ли ...?Spreekt u ...? (m/v)
Spreekt hier iemand ... ? Тук някой говори ли ...?
Тук някой говори ли ...?Spreekt hier iemand ... ?
Engels английски
английскиEngels
Frans френски
френскиFrans
Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v) Моля, запишете това.
Моля, запишете това.Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v)
Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v) Моля, повторете това.
Моля, повторете това.Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v)
Een moment alstublieft. Един момент, моля.
Един момент, моля.Een moment alstublieft.

Getallen

 
één едно
едноéén
twee две
двеtwee
drie три
триdrie
vier четири
четириvier
vijf пет
петvijf
zes шест
шестzes
zeven седем
седемzeven
acht осем
осемacht
negen девет
деветnegen
tien десет
десетtien
elf единайсет
единайсетelf
twaalf дванайсет
дванайсетtwaalf
dertien тринайсет
тринайсетdertien
veertien четиринайсет
четиринайсетveertien
vijftien петнайсет
петнайсетvijftien
zestien шестнайсет
шестнайсетzestien
zeventien седемнайсет
седемнайсетzeventien
achttien осемнайсет
осемнайсетachttien
negentien деветнайсет
деветнайсетnegentien
twintig двайсет
двайсетtwintig
eenentwintig (20+1) двайсет и едно
двайсет и едноeenentwintig (20+1)
dertig трийсет
трийсетdertig
veertig четиридесет
четиридесетveertig
vijftig петдесет
петдесетvijftig
zestig шейсет
шейсетzestig
zeventig седемдесет
седемдесетzeventig
tachtig осемдесет
осемдесетtachtig
negentig деветдесет
деветдесетnegentig
honderd сто
стоhonderd
duizend хиляда
хилядаduizend
één miljoen един милион
един милионéén miljoen
een paar няколко
няколкоeen paar