belangrijkste woorden in het chinees  

Gaat u op reis naar China?
– Leer de belangrijkste woorden in het chinees!


Hier vindt u de vertalingen van meer dan 50 belangrijke uitdrukkingen en woorden in het chinees.
Daarmee bent u goed voorbereid op uw reis naar China.
 
Leer met ons:

Chinees leren »
 
 
Chinees-Totaalpakket met % Korting!
Normale prijs:
Nu bestellen voor:

 
          Aanbieding »          

 

Begroeting

 
Hallo! 你好!---nǐ hǎo!
你好!
nǐ hǎo!
Hallo!
Goedemorgen! 早上好!---zǎo shàng hǎo!
早上好!
zǎo shàng hǎo!
Goedemorgen!
Goedendag! 你好!---nǐ hǎo!
你好!
nǐ hǎo!
Goedendag!
Goedenavond! 晚上好!---wǎn shàng hǎo!
晚上好!
wǎn shàng hǎo!
Goedenavond!
Welterusten! (m/v) 晚安!---wǎn ān!
晚安!
wǎn ān!
Welterusten! (m/v)
Dag! (informeel) 再见!---zài jiàn!
再见!
zài jiàn!
Dag! (informeel)
Tot ziens! (formeel) 再见!---zài jiàn!
再见!
zài jiàn!
Tot ziens! (formeel)

Belangrijke woordenschat

 
ja 是---shì

shì
ja
nee 不是---bù shì
不是
bù shì
nee
misschien 也许---yě xǔ
也许
yě xǔ
misschien
OK 好的---hǎo de
好的
hǎo de
OK
Bedankt! 谢谢!---xiè xiè!
谢谢!
xiè xiè!
Bedankt!
Graag gedaan! (m/v) 不用谢!---bù yòng xiè!
不用谢!
bù yòng xiè!
Graag gedaan! (m/v)
Sorry,... 对不起,。。。---duì bù qǐ,...
对不起,。。。
duì bù qǐ,...
Sorry,...
Het spijt me. (m/v) 抱歉。---bào qiàn.
抱歉。
bào qiàn.
Het spijt me. (m/v)
Ik heb (ik heb geen) ... 我有。。。 / 我 没有。。。---wǒ yǒu ... / wǒ méi yǒu ...
我有。。。
我 没有。。。
wǒ yǒu ...
wǒ méi yǒu ...
Ik heb (ik heb geen) ...
Wij hebben (wij hebben geen) ... 我们有。。。 / 我们没有。。。---wǒ mén yǒu... / wǒ mén méi yǒu ...
我们有。。。
我们没有。。。
wǒ mén yǒu...
wǒ mén méi yǒu ...
Wij hebben (wij hebben geen) ...
Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ... 那里有。。。 / 那里 没有。。。---nà lǐ yǒu... / nà lǐ méi yǒu ...
那里有。。。
那里 没有。。。
nà lǐ yǒu...
nà lǐ méi yǒu ...
Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ...

Zich voorstellen

 
Ik heet ... 我叫。。。---wǒ jiào ...
我叫。。。
wǒ jiào ...
Ik heet ...
Ik kom ... 我从。。。---wǒ cóng ...
我从。。。
wǒ cóng ...
Ik kom ...
Ik ben ... jaar oud. 我有。。。岁。---wǒ yǒu ... suì.
我有。。。岁。
wǒ yǒu ... suì.
Ik ben ... jaar oud.
Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd. 我 结婚了。 / 我 没有 结 婚。---wǒ jié hūn le. / wǒ méi yǒu jié hūn.
我 结婚了。
我 没有 结 婚。
wǒ jié hūn le.
wǒ méi yǒu jié hūn.
Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd.
Ik reis alleen / Ik reis niet alleen. 我一个人旅游。 / 我不是一个人旅游。---wǒ yí gè rén lǚ yóu. / wǒ bù shì yí gè rén lǚ yóu.
我一个人旅游。
我不是一个人旅游。
wǒ yí gè rén lǚ yóu.
wǒ bù shì yí gè rén lǚ yóu.
Ik reis alleen / Ik reis niet alleen.
Ik reis samen met ... 我和。。。一起旅游---wǒ hé ... yí qǐ lǚ yóu.
我和。。。一起旅游
wǒ hé ... yí qǐ lǚ yóu.
Ik reis samen met ...

Verstandhouding

 
Ik spreek geen Chinees. 我不说中文。---wǒ bù shuó zhōng wén.
我不说中文。
wǒ bù shuó zhōng wén.
Ik spreek geen Chinees.
Dat begrijp ik niet. (m/v) 我不懂。---wǒ bù dǒng.
我不懂。
wǒ bù dǒng.
Dat begrijp ik niet. (m/v)
Spreekt u ...? (m/v) 您说。。。?---nín shuō ...?
您说。。。?
nín shuō ...?
Spreekt u ...? (m/v)
Spreekt hier iemand ... ? 这儿有人说。。。?---zhè er yǒu rén shuō ...?
这儿有人说。。。?
zhè er yǒu rén shuō ...?
Spreekt hier iemand ... ?
Engels 英语---yīng yǔ
英语
yīng yǔ
Engels
Frans 法语---fǎ yǔ
法语
fǎ yǔ
Frans
Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v) 请您写下来。---qǐng nǐn xiě xià lái.
请您写下来。
qǐng nǐn xiě xià lái.
Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v)
Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v) 请您重复一次。---qǐng nǐn cōng fù yí cì.
请您重复一次。
qǐng nǐn cōng fù yí cì.
Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v)
Een moment alstublieft. 请稍等。---qǐng shāo děng.
请稍等。
qǐng shāo děng.
Een moment alstublieft.

Getallen

 
nul 零---líng

líng
nul
één 一---yī

één
twee 二---èr

èr
twee
drie 三---sān

sān
drie
vier 四---sì

vier
vijf 五---wǔ

vijf
zes 六---lìu

lìu
zes
zeven 七---qī

zeven
acht 八---bā

acht
negen 九---jǐu

jǐu
negen
tien 十---shí

shí
tien
elf 十一---shí yī
十一
shí yī
elf
twaalf 十二---shí èr
十二
shí èr
twaalf
dertien 十三---shí sān
十三
shí sān
dertien
veertien 十四---shí sì
十四
shí sì
veertien
vijftien 十五---shí wǔ
十五
shí wǔ
vijftien
zestien 十六---shí lìu
十六
shí lìu
zestien
zeventien 十七---shí qī
十七
shí qī
zeventien
achttien 十八---shí bā
十八
shí bā
achttien
negentien 十九---shí jǐu
十九
shí jǐu
negentien
twintig 二十---èr shí
二十
èr shí
twintig
eenentwintig (20+1) 二十一---èr shí yī
二十一
èr shí yī
eenentwintig (20+1)
dertig 三十---sān shí
三十
sān shí
dertig
veertig 四十---sì shí
四十
sì shí
veertig
vijftig 五十---wǔ shí
五十
wǔ shí
vijftig
zestig 六十---lìu shí
六十
lìu shí
zestig
zeventig 七十---qī shí
七十
qī shí
zeventig
tachtig 八十---bā shí
八十
bā shí
tachtig
negentig 九十---jǐu shí
九十
jǐu shí
negentig
honderd 一百---yì bǎi
一百
yì bǎi
honderd
duizend 一千---yì qiān
一千
yì qiān
duizend
één miljoen 一百万---yì bǎi wàn
一百万
yì bǎi wàn
één miljoen
een paar 一对---yí duì
一对
yí duì
een paar