belangrijkste woorden in het fins  

Gaat u op reis naar Finland?
– Leer de belangrijkste woorden in het fins!


Hier vindt u de vertalingen van meer dan 50 belangrijke uitdrukkingen en woorden in het fins.
Daarmee bent u goed voorbereid op uw reis naar Finland.
 
Leer met ons:

Fins leren »
 
 
Fins-Totaalpakket met % Korting!
Normale prijs:
Nu bestellen voor:

 
          Aanbieding »          

 

Begroeting

 
Hallo! Hei!
Hei!Hallo!
Goedemorgen! Hyvää huomenta!
Hyvää huomenta!Goedemorgen!
Goedendag! Hyvää päivää!
Hyvää päivää!Goedendag!
Goedenavond! Hyvää iltaa!
Hyvää iltaa!Goedenavond!
Welterusten! (m/v) Hyvää yötä!
Hyvää yötä!Welterusten! (m/v)
Dag! (informeel) Hei, hei!
Hei, hei!Dag! (informeel)
Tot ziens! (formeel) Näkemiin!
Näkemiin!Tot ziens! (formeel)

Belangrijke woordenschat

 
ja kyllä
kylläja
nee ei
einee
misschien ehkä
ehkämisschien
OK okei
okeiOK
Bedankt! Kiitos!
Kiitos!Bedankt!
Alstublieft ... Ole hyvä!/ Olkaa hyvä!
Ole hyvä!/ Olkaa hyvä!Alstublieft ...
Sorry,... Anteeksi, ...
Anteeksi, ...Sorry,...
Het spijt me. (m/v) Olen pahoillani.
Olen pahoillani.Het spijt me. (m/v)
Ik heb (ik heb geen) ... Minulla on .../ Minulla ei ole ...
Minulla on .../ Minulla ei ole ...Ik heb (ik heb geen) ...
Wij hebben (wij hebben geen) ... Meillä on .../ Meillä ei ole ...
Meillä on .../ Meillä ei ole ...Wij hebben (wij hebben geen) ...
Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ... On .../ Ei ole ...
On .../ Ei ole ...Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ...

Zich voorstellen

 
Ik heet ... Minun nimeni on ...
Minun nimeni on ...Ik heet ...
Ik kom ... Olen kotoisin ...
Olen kotoisin ...Ik kom ...
Ik ben ... jaar oud. Olen ... vuotta vanha.
Olen ... vuotta vanha.Ik ben ... jaar oud.
Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd. Olen naimisissa./ En ole naimisissa.
Olen naimisissa./ En ole naimisissa.Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd.
Ik reis alleen / Ik reis niet alleen. Matkustan yksin./ En matkusta yksin.
Matkustan yksin./ En matkusta yksin.Ik reis alleen / Ik reis niet alleen.

Verstandhouding

 
Ik spreek geen Fins. En puhu suomea.
En puhu suomea.Ik spreek geen Fins.
Dat begrijp ik niet. (m/v) En ymmärrä.
En ymmärrä.Dat begrijp ik niet. (m/v)
Spreekt u ...? (m/v) Puhutteko te ...?
Puhutteko te ...?Spreekt u ...? (m/v)
Spreekt hier iemand ... ? Puhuuko täällä joku ...?
Puhuuko täällä joku ...?Spreekt hier iemand ... ?
Spreekt hier iemand Engels? Puhuuko täällä joku englantia?
Puhuuko täällä joku englantia?Spreekt hier iemand Engels?
Spreekt hier iemand Frans? Puhuuko täällä joku ranskaa?
Puhuuko täällä joku ranskaa?Spreekt hier iemand Frans?
Kunt u het alstublieft hier opschrijven? Voisitteko kirjoittaa sen tähän?
Voisitteko kirjoittaa sen tähän?Kunt u het alstublieft hier opschrijven?
Kunt u dat alstublieft herhalen? Voisitteko toistaa?
Voisitteko toistaa?Kunt u dat alstublieft herhalen?
Een moment alstublieft. Hetkinen, olkaa hyvä.
Hetkinen, olkaa hyvä.Een moment alstublieft.

Getallen

 
nul nolla
nollanul
één yksi
yksiéén
twee kaksi
kaksitwee
drie kolme
kolmedrie
vier neljä
neljävier
vijf viisi
viisivijf
zes kuusi
kuusizes
zeven seitsemän
seitsemänzeven
acht kahdeksan
kahdeksanacht
negen yhdeksän
yhdeksännegen
tien kymmenen
kymmenentien
elf yksitoista
yksitoistaelf
twaalf kaksitoista
kaksitoistatwaalf
dertien kolmetoista
kolmetoistadertien
veertien neljätoista
neljätoistaveertien
vijftien viisitoista
viisitoistavijftien
zestien kuusitoista
kuusitoistazestien
zeventien seitsemäntoista
seitsemäntoistazeventien
achttien kahdeksantoista
kahdeksantoistaachttien
negentien yhdeksäntoista
yhdeksäntoistanegentien
twintig kaksikymmentä
kaksikymmentätwintig
eenentwintig (20+1) kaksikymmentäyksi
kaksikymmentäyksieenentwintig (20+1)
dertig kolmekymmentä
kolmekymmentädertig
veertig neljäkymmentä
neljäkymmentäveertig
vijftig viisikymmentä
viisikymmentävijftig
zestig kuusikymmentä
kuusikymmentäzestig
zeventig seitsemänkymmentä
seitsemänkymmentäzeventig
tachtig kahdeksankymmentä
kahdeksankymmentätachtig
negentig yhdeksänkymmentä
yhdeksänkymmentänegentig
honderd sata
satahonderd
duizend tuhat
tuhatduizend
één miljoen miljoona
miljoonaéén miljoen
een paar pari
parieen paar