belangrijkste woorden in het hongaars  

Gaat u op reis naar Hongarije?
– Leer de belangrijkste woorden in het hongaars!


Hier vindt u de vertalingen van meer dan 50 belangrijke uitdrukkingen en woorden in het hongaars.
Daarmee bent u goed voorbereid op uw reis naar Hongarije.
 
Leer met ons:

Hongaars leren »
 
 
Hongaars-Totaalpakket met % Korting!
Normale prijs:
Nu bestellen voor:

 
          Aanbieding »          

 

Begroeting

 
Hallo! Szia!
Szia!Hallo!
Goedemorgen! Jó reggelt!
Jó reggelt!Goedemorgen!
Goedendag! Jó napot!
Jó napot!Goedendag!
Goedenavond! Jó estét!
Jó estét!Goedenavond!
Welterusten! (m/v) Jó éjszakát!
Jó éjszakát!Welterusten! (m/v)
Dag! (informeel) Szia!
Szia!Dag! (informeel)
Tot ziens! (formeel) Viszontlátásra!
Viszontlátásra!Tot ziens! (formeel)

Belangrijke woordenschat

 
ja igen
igenja
nee nem
nemnee
misschien talán
talánmisschien
OK OK / rendben van
OK
rendben van
OK
Bedankt! Köszönöm!
Köszönöm!Bedankt!
Graag gedaan! (m/v) Szívesen!
Szívesen!Graag gedaan! (m/v)
Sorry, .../ Pardon,... Bocsánat,.../ Elnézést,...
Bocsánat,.../ Elnézést,...Sorry, .../ Pardon,...
Het spijt me. (m/v) Sajnálom.
Sajnálom.Het spijt me. (m/v)
Ik heb (ik heb geen) ... Nekem van ... / Nekem nincs...
Nekem van ...
Nekem nincs...
Ik heb (ik heb geen) ...
Wij hebben (wij hebben geen) ... Nekünk van .../ Nekünk nincs...
Nekünk van .../ Nekünk nincs...Wij hebben (wij hebben geen) ...
Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ... Van ... / Nincs ...
Van ...
Nincs ...
Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ...

Zich voorstellen

 
Ik heet ... ... vagyok.
... vagyok.Ik heet ...
Ik ben ... jaar oud. ... éves vagyok.
... éves vagyok.Ik ben ... jaar oud.
Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd. Nős vagyok. / Nem vagyok nős./ Férjnél vagyok. / Nem vagyok férjnél.
Nős vagyok.
Nem vagyok nős./ Férjnél vagyok.
Nem vagyok férjnél.
Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd.
Ik reis alleen / Ik reis niet alleen. Egyedül utazok. / Nem egyedül utazok.
Egyedül utazok.
Nem egyedül utazok.
Ik reis alleen / Ik reis niet alleen.

Verstandhouding

 
Ik spreek geen Hongaars. Nem beszélek magyarul?
Nem beszélek magyarul?Ik spreek geen Hongaars.
Dat begrijp ik niet. (m/v) Ezt nem értem.
Ezt nem értem.Dat begrijp ik niet. (m/v)
Spreekt u ...? (m/v) Beszél Ön ...?
Beszél Ön ...?Spreekt u ...? (m/v)
Spreekt hier iemand ... ? Beszél itt valaki ...?
Beszél itt valaki ...?Spreekt hier iemand ... ?
Engels angolul
angolulEngels
Frans franciául
franciáulFrans
Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v) Kérem ezt írja fel.
Kérem ezt írja fel.Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v)
Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v) Kérem ismételje meg.
Kérem ismételje meg.Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v)
Een moment alstublieft. Egy pillanat
Egy pillanatEen moment alstublieft.

Getallen

 
nul nulla
nullanul
één egy
egyéén
twee kettő
kettőtwee
drie három
háromdrie
vier négy
négyvier
vijf öt
ötvijf
zes hat
hatzes
zeven hét
hétzeven
acht nyolc
nyolcacht
negen kilenc
kilencnegen
tien tíz
tíztien
elf tizenegy
tizenegyelf
twaalf tizenkettő
tizenkettőtwaalf
dertien tizenhárom
tizenháromdertien
veertien tizennégy
tizennégyveertien
vijftien tizenöt
tizenötvijftien
zestien tizenhat
tizenhatzestien
zeventien tizenhét
tizenhétzeventien
achttien tizennyolc
tizennyolcachttien
negentien tizenkilenc
tizenkilencnegentien
twintig húsz
húsztwintig
eenentwintig (20+1) huszonegy
huszonegyeenentwintig (20+1)
dertig harminc
harmincdertig
veertig negyven
negyvenveertig
vijftig ötven
ötvenvijftig
zestig hatvan
hatvanzestig
zeventig hetven
hetvenzeventig
tachtig nyolcvan
nyolcvantachtig
negentig kilencven
kilencvennegentig
honderd száz
százhonderd
duizend ezer
ezerduizend
één miljoen egymillió
egymillióéén miljoen
een paar egy pár
egy páreen paar