belangrijkste woorden in het indonesisch  

Gaat u op reis naar Indonesië?
– Leer de belangrijkste woorden in het indonesisch!


Hier vindt u de vertalingen van meer dan 50 belangrijke uitdrukkingen en woorden in het indonesisch.
Daarmee bent u goed voorbereid op uw reis naar Indonesië.
 
Leer met ons:

Indonesisch leren »
 
 
Indonesisch-Totaalpakket met % Korting!
Normale prijs:
Nu bestellen voor:

 
          Aanbieding »          

 

Begroeting

 
Hallo! Halo! / Hai!
Halo!
Hai!
Hallo!
Goedemorgen! Selamat pagi!
Selamat pagi!Goedemorgen!
Goedendag! Selamat siang!
Selamat siang!Goedendag!
Goedenavond! Selamat sore / Selamat malam!
Selamat sore
Selamat malam!
Goedenavond!
Welterusten! (m/v) Selamat malam!
Selamat malam!Welterusten! (m/v)
Dag! (informeel) Dahh! / Mari!
Dahh!
Mari!
Dag! (informeel)
Tot ziens! (formeel) Sampai jumpa!
Sampai jumpa!Tot ziens! (formeel)

Belangrijke woordenschat

 
ja ya
yaja
nee tidak
tidaknee
misschien mungkin / bisa jadi
mungkin
bisa jadi
misschien
OK OK
OKOK
Bedankt! Terima kasih!
Terima kasih!Bedankt!
Graag gedaan! (m/v) Kembali!
Kembali!Graag gedaan! (m/v)
Sorry,... Maaf, ...
Maaf, ...Sorry,...
Het spijt me. (m/v) Maaf.
Maaf.Het spijt me. (m/v)
Ik heb (ik heb geen) ... Saya punya ... / Saya tidak punya ...
Saya punya ...
Saya tidak punya ...
Ik heb (ik heb geen) ...
Wij hebben (wij hebben geen) ... Kami punya ... / Kami tidak punya ...
Kami punya ...
Kami tidak punya ...
Wij hebben (wij hebben geen) ...
Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ... ...nya ada./ ...nya tidak ada.
...nya ada./ ...nya tidak ada.Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ...
alstublieft (bij een handeling) tolong
tolongalstublieft (bij een handeling)

Zich voorstellen

 
Ik heet ... Nama saya ...
Nama saya ...Ik heet ...
Ik kom ... Saya berasal ...
Saya berasal ...Ik kom ...
Ik ben ... jaar oud. Umur saya ...
Umur saya ...Ik ben ... jaar oud.
Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd. Saya sudah menikah. / Saya belum menikah.
Saya sudah menikah.
Saya belum menikah.
Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd.
Ik reis alleen / Ik reis niet alleen. Saya bepergian sendiri. / Saya tidak bepergian sendiri.
Saya bepergian sendiri.
Saya tidak bepergian sendiri.
Ik reis alleen / Ik reis niet alleen.
Ik reis samen met ... Saya bepergian dengan ...
Saya bepergian dengan ...Ik reis samen met ...

Verstandhouding

 
Ik spreek geen Indonesisch. Saya tidak bisa bahasa Indonesia.
Saya tidak bisa bahasa Indonesia.Ik spreek geen Indonesisch.
Dat begrijp ik niet. (m/v) Saya tidak mengerti.
Saya tidak mengerti.Dat begrijp ik niet. (m/v)
Spreekt u ...? (m/v) Bisakah Anda bahasa ... ?
Bisakah Anda bahasa ... ?Spreekt u ...? (m/v)
Spreekt hier iemand ... ? Adakah yang berbahasa ...?
Adakah yang berbahasa ...?Spreekt hier iemand ... ?
Engels Inggris
InggrisEngels
Frans Perancis
PerancisFrans
Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v) Tolong tuliskan.
Tolong tuliskan.Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v)
Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v) Tolong ulang.
Tolong ulang.Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v)
Een moment alstublieft. Tolong tunggu sebentar.
Tolong tunggu sebentar.Een moment alstublieft.

Getallen

 
nul nol / kosong
nol
kosong
nul
één satu
satuéén
twee dua
duatwee
drie tiga
tigadrie
vier empat
empatvier
vijf lima
limavijf
zes enam
enamzes
zeven tujuh
tujuhzeven
acht delapan
delapanacht
negen sembilan
sembilannegen
tien sepuluh
sepuluhtien
elf sebelas
sebelaself
twaalf dua belas
dua belastwaalf
dertien tiga belas
tiga belasdertien
veertien empat belas
empat belasveertien
vijftien lima belas
lima belasvijftien
zestien enam belas
enam belaszestien
zeventien tujuh belas
tujuh belaszeventien
achttien delapan belas
delapan belasachttien
negentien sembilan belas
sembilan belasnegentien
twintig dua puluh
dua puluhtwintig
eenentwintig (20+1) dua puluh satu
dua puluh satueenentwintig (20+1)
dertig tiga puluh
tiga puluhdertig
veertig empat puluh
empat puluhveertig
vijftig lima puluh
lima puluhvijftig
zestig enam puluh
enam puluhzestig
zeventig tujuh puluh
tujuh puluhzeventig
tachtig delapan puluh
delapan puluhtachtig
negentig sembilan puluh
sembilan puluhnegentig
honderd seratus
seratushonderd
duizend seribu
seribuduizend
één miljoen satu juta
satu jutaéén miljoen
een paar sepasang
sepasangeen paar