belangrijkste woorden in het kazachstaans  

Gaat u op reis naar Kazachstan?
– Leer de belangrijkste woorden in het kazachstaans!


Hier vindt u de vertalingen van meer dan 50 belangrijke uitdrukkingen en woorden in het kazachstaans.
Daarmee bent u goed voorbereid op uw reis naar Kazachstan.
 
Leer met ons:

Kazachstaans leren »
 
 
Kazachstaans-Taalcursus:
% Korting
Normale prijs:
Nu bestellen voor:
 
        Aanbieding »        

 

Begroeting

 
Hallo! Сәлем!
Сәлем!Hallo!
Goedemorgen! Қайырлы таң!
Қайырлы таң!Goedemorgen!
Goedendag! Сәлеметсіз бе!
Сәлеметсіз бе!Goedendag!
Goedenavond! Қайырлы кеш! Кеш жарық!
Қайырлы кеш! Кеш жарық!Goedenavond!
Welterusten! (m/v) Қайырлы түн!
Қайырлы түн!Welterusten! (m/v)
Dag! (informeel) Сау бол!
Сау бол!Dag! (informeel)
Tot ziens! (formeel) Сау болыңыз!
Сау болыңыз!Tot ziens! (formeel)

Belangrijke woordenschat

 
ja иә
иәja
nee жоқ
жоқnee
misschien мүмкін
мүмкінmisschien
OK жарайды
жарайдыOK
Bedankt! Рахмет!
Рахмет!Bedankt!
Graag gedaan! (m/v) Оқасы жоқ!
Оқасы жоқ!Graag gedaan! (m/v)
Sorry,... Кешіріңіз, ...
Кешіріңіз, ...Sorry,...
Het spijt me. (m/v) Өкінішке орай.
Өкінішке орай.Het spijt me. (m/v)
Ik heb (ik heb geen) ... Менде ... бар. /Менде ... жоқ.
Менде ... бар. /Менде ... жоқ.Ik heb (ik heb geen) ...
Wij hebben (wij hebben geen) ... Бізде ... бар./ Бізде ... жоқ.
Бізде ... бар./ Бізде ... жоқ.Wij hebben (wij hebben geen) ...
Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ... ... бар./ ... жоқ.
... бар./ ... жоқ.Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ...

Zich voorstellen

 
Ik heet ... (bijv.: Ik heet Sabrina.) Менің атым Сабрина.
Менің атым Сабрина.Ik heet ... (bijv.: Ik heet Sabrina.)
Ik kom ... Мен ... келдім.
Мен ... келдім.Ik kom ...
Ik ben ... jaar oud. Менің жасым ... .
Менің жасым ... .Ik ben ... jaar oud.
Ik ben getrouwd./ Ik ben niet getrouwd. (m/v) Мен үйленгенмін./Мен бойдақпын. Менің күйеуім бар. Мен бойдақпын.
Мен үйленгенмін./Мен бойдақпын. Менің күйеуім бар. Мен бойдақпын.Ik ben getrouwd./ Ik ben niet getrouwd. (m/v)
Ik reis alleen / Ik reis niet alleen. Мен саяхатта жалғыз емеспін./ Мен саяхатта жалғызбын.
Мен саяхатта жалғыз емеспін./ Мен саяхатта жалғызбын.Ik reis alleen / Ik reis niet alleen.
Ik reis samen met ... Мен ... бірге саяхат жасап жүрмін.
Мен ... бірге саяхат жасап жүрмін.Ik reis samen met ...

Verstandhouding

 
Ik spreek geen Kazachs. Мен қазақша сөйлей алмаймын.
Мен қазақша сөйлей алмаймын.Ik spreek geen Kazachs.
Dat begrijp ik niet. (m/v) Мен бұны түсінбедім.
Мен бұны түсінбедім.Dat begrijp ik niet. (m/v)
Spreekt u ...? (m/v) Сіз ... сөйлейсіз бе?
Сіз ... сөйлейсіз бе?Spreekt u ...? (m/v)
Spreekt hier iemand ... ? Мұнда біреу ... сөйлей ме?
Мұнда біреу ... сөйлей ме?Spreekt hier iemand ... ?
Engels ағылшынша
ағылшыншаEngels
Frans французша
французшаFrans
Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v) Мұны жазып беріңізші.
Мұны жазып беріңізші.Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v)
Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v) Қайталаңызшы!
Қайталаңызшы!Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v)
Een moment alstublieft. Бір минут күте тұрыңызшы.
Бір минут күте тұрыңызшы.Een moment alstublieft.

Getallen

 
nul нөль
нөльnul
één бір
бірéén
twee екі
екіtwee
drie үш
үшdrie
vier төрт
төртvier
vijf бес
бесvijf
zes алты
алтыzes
zeven жеті
жетіzeven
acht сегіз
сегізacht
negen тоғыз
тоғызnegen
tien он
онtien
elf он бір
он бірelf
twaalf он екі
он екіtwaalf
dertien он үш
он үшdertien
veertien он төрт
он төртveertien
vijftien он бес
он бесvijftien
zestien он алты
он алтыzestien
zeventien он жеті
он жетіzeventien
achttien он сегіз
он сегізachttien
negentien он тоғыз
он тоғызnegentien
twintig жиырма
жиырмаtwintig
eenentwintig (20+1) жиырма бір
жиырма бірeenentwintig (20+1)
dertig отыз
отызdertig
veertig қырық
қырықveertig
vijftig елу
елуvijftig
zestig алпыс
алпысzestig
zeventig жетпіс
жетпісzeventig
tachtig сексен
сексенtachtig
negentig тоқсан
тоқсанnegentig
honderd жүз
жүзhonderd
duizend мың
мыңduizend
één miljoen бір миллион
бір миллионéén miljoen
een paar бір-екі
бір-екіeen paar