belangrijkste woorden in het koerdisch  

Gaat u op reis naar Koerdistan?
– Leer de belangrijkste woorden in het koerdisch!


Hier vindt u de vertalingen van meer dan 50 belangrijke uitdrukkingen en woorden in het koerdisch.
Daarmee bent u goed voorbereid op uw reis naar Koerdistan.
 
Leer met ons:

Koerdisch leren »
 
 
Koerdisch-Taalcursus:
% Korting
Normale prijs:
Nu bestellen voor:
 
        Aanbieding »        

 

Begroeting

 
Hallo! Merheba!
Merheba!Hallo!
Goedemorgen! Sibe xer!
Sibe xer!Goedemorgen!
Goedendag! Rojbaş!
Rojbaş!Goedendag!
Goedenavond! Evarbaş!
Evarbaş!Goedenavond!
Welterusten! (m/v) Şevbaş!
Şevbaş!Welterusten! (m/v)
Dag! (informeel) Bi xatirê te!
Bi xatirê te!Dag! (informeel)
Tot ziens! (formeel) Bi xatirê we!
Bi xatirê we!Tot ziens! (formeel)

Belangrijke woordenschat

 
ja erê
erêja
nee na
nanee
misschien belkî
belkîmisschien
OK temam
temamOK
Bedankt! Spas!
Spas!Bedankt!
Graag gedaan! (m/v) Rica dikim!
Rica dikim!Graag gedaan! (m/v)
Sorry,... Biborîn, ...
Biborîn, ...Sorry,...
Het spijt me. (m/v) Bîbore.
Bîbore.Het spijt me. (m/v)
Ik heb (geen) ... ... mîn tune.
... mîn tune.Ik heb (geen) ...
Wij hebben (geen) ... ... me tune.
... me tune.Wij hebben (geen) ...
Er is (geen) ... / Er zijn (geen) ... ... tune.
... tune.Er is (geen) ... / Er zijn (geen) ...

Zich voorstellen

 
Ik heet ... Nave min ...
Nave min ...Ik heet ...
Ik kom ... Ez tem ji ...
Ez tem ji ...Ik kom ...
Ik ben ... jaar oud. ... salîme.
... salîme.Ik ben ... jaar oud.
Ik ben (niet) getrouwd. (m/v) Ez (ne) zewicî me. / Ez (ne) bimêrim.
Ez (ne) zewicî me.
Ez (ne) bimêrim.
Ik ben (niet) getrouwd. (m/v)
Ik reis (niet) alleen. Ez tenê digerim. / Ez tenê nagerim.
Ez tenê digerim.
Ez tenê nagerim.
Ik reis (niet) alleen.
Ik reis samen met ... Ez ... ra digarim.
Ez ... ra digarim.Ik reis samen met ...

Verstandhouding

 
Ik spreek geen Koerdisch. Ez kurmancî nizanim.
Ez kurmancî nizanim.Ik spreek geen Koerdisch.
Dat begrijp ik niet. (m/v) Ez vê fêhm nakim.
Ez vê fêhm nakim.Dat begrijp ik niet. (m/v)
Spreekt u ...? (m/v) Hun ... dizanin?
Hun ... dizanin?Spreekt u ...? (m/v)
Spreekt hier iemand ... ? Li vir kesek ... dizane?
Li vir kesek ... dizane?Spreekt hier iemand ... ?
Engels Îngilîzî
ÎngilîzîEngels
Frans Fransizî
FransizîFrans
Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v) Fermo, vê nîşe bikin.
Fermo, vê nîşe bikin.Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v)
Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v) Fermo, vê car di bejên.
Fermo, vê car di bejên.Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v)
Een moment alstublieft. Deqeyek, fermo.
Deqeyek, fermo.Een moment alstublieft.

Getallen

 
nul sifir
sifirnul
één yek
yekéén
twee du
dutwee
drie se
sedrie
vier çar
çarvier
vijf pênc
pêncvijf
zes şeş
şeşzes
zeven heft
heftzeven
acht heşt
heştacht
negen neh
nehnegen
tien deh
dehtien
elf yanzdeh
yanzdehelf
twaalf donzdeh
donzdehtwaalf
dertien sêzdeh
sêzdehdertien
veertien çardeh
çardehveertien
vijftien panzdeh
panzdehvijftien
zestien şanzdeh
şanzdehzestien
zeventien hevdeh
hevdehzeventien
achttien hijdeh
hijdehachttien
negentien nozdeh
nozdehnegentien
twintig bîst
bîsttwintig
eenentwintig (20+1) bîst u yek
bîst u yekeenentwintig (20+1)
dertig sih
sihdertig
veertig çel
çelveertig
vijftig pêncî
pêncîvijftig
zestig şêşt
şêştzestig
zeventig heftê
heftêzeventig
tachtig heştê
heştêtachtig
negentig nod
nodnegentig
honderd sed
sedhonderd
duizend hezar
hezarduizend
één miljoen milyonek
milyonekéén miljoen
een paar cotek
cotekeen paar