belangrijkste woorden in het noors  

Gaat u op reis naar Noorwegen?
– Leer de belangrijkste woorden in het noors!


Hier vindt u de vertalingen van meer dan 50 belangrijke uitdrukkingen en woorden in het noors.
Daarmee bent u goed voorbereid op uw reis naar Noorwegen.
 
Leer met ons:

Noors leren »
 
 
Noors-Totaalpakket met % Korting!
Normale prijs:
Nu bestellen voor:

 
          Aanbieding »          

 

Begroeting

 
Hallo! Hei!
Hei!Hallo!
Goedemorgen! God morgen!
God morgen!Goedemorgen!
Goedendag! God dag!
God dag!Goedendag!
Goedenavond! God aften!
God aften!Goedenavond!
Welterusten! (m/v) God kveld!
God kveld!Welterusten! (m/v)
Dag! (informeel) Hade!
Hade!Dag! (informeel)
Tot ziens! (formeel) På gjensyn!
På gjensyn!Tot ziens! (formeel)

Belangrijke woordenschat

 
ja ja
jaja
nee nei
neinee
misschien kanskje
kanskjemisschien
OK OK
OKOK
Bedankt! Takk!
Takk!Bedankt!
Graag gedaan! (m/v) Vær så snill! / Vennligst ...
Vær så snill!
Vennligst ...
Graag gedaan! (m/v)
Sorry,... Unnskyld, ...
Unnskyld, ...Sorry,...
Het spijt me. (m/v) Beklager.
Beklager.Het spijt me. (m/v)
Ik heb (ik heb geen) ... Jeg har ... / Jeg har ikke ...
Jeg har ...
Jeg har ikke ...
Ik heb (ik heb geen) ...
Wij hebben (wij hebben geen) ... Vi har ... / Vi har ikke ..
Vi har ...
Vi har ikke ..
Wij hebben (wij hebben geen) ...
Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ... Det er ... / Det er ikke ...
Det er ...
Det er ikke ...
Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ...

Zich voorstellen

 
Ik heet ... Jeg heter ...
Jeg heter ...Ik heet ...
Ik kom ... Jeg kommer ...
Jeg kommer ...Ik kom ...
Ik ben ... jaar oud. Jeg er ... år.
Jeg er ... år.Ik ben ... jaar oud.
Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd. Jeg er gift. / Jeg er ikke gift.
Jeg er gift.
Jeg er ikke gift.
Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd.
Ik reis alleen / Ik reis niet alleen. Jag reiser alene. / Jeg reiser ikke alene.
Jag reiser alene.
Jeg reiser ikke alene.
Ik reis alleen / Ik reis niet alleen.
Ik reis samen met ... Jeg reiser med ...
Jeg reiser med ...Ik reis samen met ...

Verstandhouding

 
Ik spreek geen Noors. Jeg snakker ikke norsk.
Jeg snakker ikke norsk.Ik spreek geen Noors.
Dat begrijp ik niet. (m/v) Det forstår jeg ikke.
Det forstår jeg ikke.Dat begrijp ik niet. (m/v)
Spreekt u ...? (m/v) Snakker du ...?
Snakker du ...?Spreekt u ...? (m/v)
Spreekt hier iemand ... ? Snakker noen her ... ?
Snakker noen her ... ?Spreekt hier iemand ... ?
Engels engelsk
engelskEngels
Frans fransk
franskFrans
Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v) Kan du skrive det ned?
Kan du skrive det ned?Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v)
Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v) Kan du gjenta det?
Kan du gjenta det?Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v)
Een moment alstublieft. Et øyeblikk.
Et øyeblikk.Een moment alstublieft.

Getallen

 
nul null
nullnul
één en
enéén
twee to
totwee
drie tre
tre drie
vier fire
firevier
vijf fem
femvijf
zes seks
sekszes
zeven sju
sju zeven
acht åtte
åtteacht
negen ni
ninegen
tien ti
titien
elf elleve
elleveelf
twaalf tolv
tolvtwaalf
dertien tretten
trettendertien
veertien fjorten
fjortenveertien
vijftien femten
femtenvijftien
zestien seksten
sekstenzestien
zeventien sytten
syttenzeventien
achttien atten
attenachttien
negentien nitten
nittennegentien
twintig tjue
tjue twintig
eenentwintig (20+1) tjueen
tjueeneenentwintig (20+1)
dertig tretti
trettidertig
veertig førti
førtiveertig
vijftig femti
femtivijftig
zestig seksti
sekstizestig
zeventig sytti
syttizeventig
tachtig åtti
åttitachtig
negentig nitti
nittinegentig
honderd hundre
hundrehonderd
duizend tusen
tusenduizend
één miljoen en million
en millionéén miljoen
een paar et par
et pareen paar