belangrijkste woorden in het perzisch  

Gaat u op reis naar Iran?
– Leer de belangrijkste woorden in het perzisch!


Hier vindt u de vertalingen van meer dan 50 belangrijke uitdrukkingen en woorden in het perzisch.
Daarmee bent u goed voorbereid op uw reis naar Iran.
 
Leer met ons:

Perzisch leren »
 
 
Perzisch-Totaalpakket met % Korting!
Normale prijs:
Nu bestellen voor:

 
          Aanbieding »          

 

Begroeting

 
Hallo! سلام
سلامHallo!
Goedemorgen! صبح بخیر
صبح بخیرGoedemorgen!
Goedendag! روز بخیر
روز بخیرGoedendag!
Goedenavond! عصر بخیر
عصر بخیرGoedenavond!
Welterusten! (m/v) شب بخیر
شب بخیرWelterusten! (m/v)
Dag! (informeel) خداحافظ
خداحافظDag! (informeel)
Tot ziens! (formeel) خداحافظ
خداحافظTot ziens! (formeel)

Belangrijke woordenschat

 
ja بله
بلهja
nee نه , نخیر
نه , نخیرnee
misschien شاید
شایدmisschien
OK خیلی خوب
خیلی خوبOK
Bedankt! متشکرم
متشکرمBedankt!
Graag gedaan! (m/v) خواهش می کنم
خواهش می کنمGraag gedaan! (m/v)
Sorry,... ببخشید
ببخشیدSorry,...
Het spijt me. (m/v) متاسفم
متاسفمHet spijt me. (m/v)
Ik heb (ik heb geen) ... من ۔۔۔ دارم۔ , من ۔۔۔ ندارم۔
من ۔۔۔ دارم۔ , من ۔۔۔ ندارم۔Ik heb (ik heb geen) ...
Wij hebben (wij hebben geen) ... ما ۔۔۔ داریم, ما ۔۔۔ نداریم۔
ما ۔۔۔ داریم, ما ۔۔۔ نداریم۔Wij hebben (wij hebben geen) ...
Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ... وجود دارد, ۔۔۔ وجود ندارد۔ ۔۔۔
وجود دارد, ۔۔۔ وجود ندارد۔ ۔۔۔Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ...

Zich voorstellen

 
Ik heet ... من ۔۔۔ هستم۔
من ۔۔۔ هستم۔Ik heet ...
Ik kom ... من ۔۔۔ می آیم۔
من ۔۔۔ می آیم۔Ik kom ...
Ik ben ... jaar oud. من ۔۔۔ ساله هستم۔
من ۔۔۔ ساله هستم۔Ik ben ... jaar oud.
Ik reis (niet) alleen. من تنها سفر می کنم۔ , نمی کنم۔
من تنها سفر می کنم۔ , نمی کنم۔Ik reis (niet) alleen.
Ik reis samen met ... من با ۔۔۔ سفر می کنم۔
من با ۔۔۔ سفر می کنم۔Ik reis samen met ...

Verstandhouding

 
Ik spreek geen Perzisch. من فارسی صحبت نمی کنم۔
من فارسی صحبت نمی کنم۔Ik spreek geen Perzisch.
Dat begrijp ik niet. (m/v) من این را نمی فهمم۔
من این را نمی فهمم۔Dat begrijp ik niet. (m/v)
Spreekt u ...? (m/v) آیا شما ۔۔۔ صحبت می کنید؟
آیا شما ۔۔۔ صحبت می کنید؟Spreekt u ...? (m/v)
Spreekt hier iemand ... ? آیا کسی اینجا ۔۔۔ صحبت می کند؟
آیا کسی اینجا ۔۔۔ صحبت می کند؟Spreekt hier iemand ... ?
Engels انگلیسی
انگلیسیEngels
Frans فرانسه
فرانسهFrans
Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v) لطفا آن را بنویسید۔
لطفا آن را بنویسید۔Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v)
Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v) لطفا آن را تکرار کنید۔
لطفا آن را تکرار کنید۔Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v)
Een moment alstublieft. یک لحظه لطفا۔
یک لحظه لطفا۔Een moment alstublieft.

Getallen

 
nul صفر
صفرnul
één یک
یکéén
twee دو
دوtwee
drie سه
سهdrie
vier چهار
چهارvier
vijf پنج
پنجvijf
zes شش
ششzes
zeven هفت
هفتzeven
acht هشت
هشتacht
negen نه
نهnegen
tien ده
دهtien
elf یازده
یازدهelf
twaalf دوازده
دوازدهtwaalf
dertien سیزده
سیزدهdertien
veertien چهارده
چهاردهveertien
vijftien پانزده
پانزدهvijftien
zestien شانزده
شانزدهzestien
zeventien هفده
هفدهzeventien
achttien هجده
هجدهachttien
negentien نوزده
نوزدهnegentien
twintig بیست
بیستtwintig
eenentwintig (20+1) بیست و یک
بیست و یکeenentwintig (20+1)
dertig سی
سیdertig
veertig چهل
چهلveertig
vijftig پنجاه
پنجاهvijftig
zestig شصت
شصتzestig
zeventig هفتاد
هفتادzeventig
tachtig هشتاد
هشتادtachtig
negentig نود
نودnegentig
honderd صد
صدhonderd
duizend هزار
هزارduizend
één miljoen یک میلیون
یک میلیونéén miljoen
een paar یک جفت
یک جفتeen paar