belangrijkste woorden in het portugees  

Gaat u op reis naar Portugal?
– Leer de belangrijkste woorden in het portugees!


Hier vindt u de vertalingen van meer dan 50 belangrijke uitdrukkingen en woorden in het portugees.
Daarmee bent u goed voorbereid op uw reis naar Portugal.
 
Leer met ons:

Portugees leren »
 
 
Portugees-Totaalpakket met % Korting!
Normale prijs:
Nu bestellen voor:

 
          Aanbieding »          

 

Begroeting

 
Hallo! Olá!
Olá!Hallo!
Goedemorgen! Bom dia!
Bom dia!Goedemorgen!
Goedendag! Boa tarde!
Boa tarde!Goedendag!
Goedenavond!/ Goedenacht! Boa noite!
Boa noite!Goedenavond!/ Goedenacht!
Dag! (informeel) Tchau!
Tchau!Dag! (informeel)
Tot ziens! (formeel) Adeus!
Adeus!Tot ziens! (formeel)

Belangrijke woordenschat

 
ja sim
simja
nee não
nãonee
misschien talvez
talvezmisschien
OK OK
OKOK
Bedankt! Obrigado!/ Obrigada!
Obrigado!/ Obrigada!Bedankt!
Graag gedaan! De nada
De nadaGraag gedaan!
Sorry,... Desculpe,...
Desculpe,...Sorry,...
Het spijt me. (m/v) Perdão.
Perdão.Het spijt me. (m/v)
Ik heb (ik heb geen) ... Eu tenho .../ Eu não tenho...
Eu tenho .../ Eu não tenho...Ik heb (ik heb geen) ...
Wij hebben (wij hebben geen) ... Nós temos .../ Nós não temos...
Nós temos .../ Nós não temos...Wij hebben (wij hebben geen) ...
Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ... Há .../ Não há...
Há .../ Não há...Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ...

Zich voorstellen

 
Ik heet ... Eu chamo-me...
Eu chamo-me...Ik heet ...
Ik kom ... Eu sou da...
Eu sou da...Ik kom ...
Ik ben ... jaar oud. Eu tenho ... anos.
Eu tenho ... anos.Ik ben ... jaar oud.
Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd. Eu sou casado/ -a./ Eu não sou casado/ -a.
Eu sou casado/ -a./ Eu não sou casado/ -a.Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd.
Ik reis alleen / Ik reis niet alleen. Eu estou a viajar sozinho/ -a. / Eu não estou a viajar sozinho/ -a.
Eu estou a viajar sozinho/ -a.
Eu não estou a viajar sozinho/ -a.
Ik reis alleen / Ik reis niet alleen.
Ik reis samen met ... Eu estou a viajar com...
Eu estou a viajar com...Ik reis samen met ...

Verstandhouding

 
Ik spreek geen Portugees. Não falo português.
Não falo português.Ik spreek geen Portugees.
Dat begrijp ik niet. (m/v) Não entendo.
Não entendo.Dat begrijp ik niet. (m/v)
Spreekt u ...? (m/v) Fala ... ?
Fala ... ?Spreekt u ...? (m/v)
Spreekt hier iemand ... ? Alguém aqui fala ... ?
Alguém aqui fala ... ?Spreekt hier iemand ... ?
Engels Inglês
InglêsEngels
Frans Francês
FrancêsFrans
Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v) Podia escrever-me isso?
Podia escrever-me isso?Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v)
Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v) Podia repetir?
Podia repetir?Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v)
Een moment alstublieft. Um momento, por favor.
Um momento, por favor.Een moment alstublieft.

Getallen

 
nul zero
zeronul
één um
uméén
twee dois
doistwee
drie três
trêsdrie
vier quatro
quatrovier
vijf cinco
cincovijf
zes seis
seiszes
zeven sete
setezeven
acht oito
oitoacht
negen nove
novenegen
tien dez
deztien
elf onze
onzeelf
twaalf doze
dozetwaalf
dertien treze
trezedertien
veertien catorze
catorzeveertien
vijftien quinze
quinzevijftien
zestien dezasseis
dezasseiszestien
zeventien dezassete
dezassetezeventien
achttien dezoito
dezoitoachttien
negentien dezanove
dezanovenegentien
twintig vinte
vintetwintig
eenentwintig (20+1) vinte e um
vinte e umeenentwintig (20+1)
dertig trinta
trintadertig
veertig quarenta
quarentaveertig
vijftig cinquenta
cinquentavijftig
zestig sessenta
sessentazestig
zeventig setenta
setentazeventig
tachtig oitenta
oitentatachtig
negentig noventa
noventanegentig
honderd cem
cemhonderd
duizend mil
milduizend
één miljoen um milhão
um milhãoéén miljoen
een paar alguns
algunseen paar