belangrijkste woorden in het slowaaks  

Gaat u op reis naar Slowakije?
– Leer de belangrijkste woorden in het slowaaks!


Hier vindt u de vertalingen van meer dan 50 belangrijke uitdrukkingen en woorden in het slowaaks.
Daarmee bent u goed voorbereid op uw reis naar Slowakije.
 
Leer met ons:

Slowaaks leren »
 
 
Slowaaks-Totaalpakket met % Korting!
Normale prijs:
Nu bestellen voor:

 
          Aanbieding »          

 

Begroeting

 
Hallo! Ahoj!
Ahoj!Hallo!
Goedemorgen! Dobré ráno!
Dobré ráno!Goedemorgen!
Goedendag! Dobrý deň!
Dobrý deň!Goedendag!
Goedenavond! Dobrý večer!
Dobrý večer!Goedenavond!
Welterusten! (m/v) Dobrú noc!
Dobrú noc!Welterusten! (m/v)
Dag! (informeel) Čau!
Čau!Dag! (informeel)
Tot ziens! (formeel) Dovidenia!
Dovidenia!Tot ziens! (formeel)

Belangrijke woordenschat

 
ja áno
ánoja
nee nie
nienee
misschien možno
možnomisschien
OK ok
okOK
Bedankt! Ďakujem!
Ďakujem!Bedankt!
Graag gedaan! (m/v) Prosím. Rado sa stalo.
Prosím. Rado sa stalo.Graag gedaan! (m/v)
Sorry,... Prepáčte ...
Prepáčte ...Sorry,...
Het spijt me. (m/v) Je mi to ľúto!
Je mi to ľúto!Het spijt me. (m/v)
Ik heb (ik heb geen) ... Mám .../ Nemám ...
Mám .../ Nemám ...Ik heb (ik heb geen) ...
Wij hebben (wij hebben geen) ... Máme .../ Nemáme ...
Máme .../ Nemáme ...Wij hebben (wij hebben geen) ...
Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ... Je .../ Nie je ...
Je .../ Nie je ...Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ...

Zich voorstellen

 
Ik heet ... Volám sa ...
Volám sa ...Ik heet ...
Ik kom ... Pochádzam z ...
Pochádzam z ...Ik kom ...
Ik ben ... jaar oud. Mám ... rokov.
Mám ... rokov.Ik ben ... jaar oud.
Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd. Som ženatý./ Nie som ženatý. (m), Som vydatá./ Nie som vydatá. (ž)
Som ženatý./ Nie som ženatý. (m), Som vydatá./ Nie som vydatá. (ž)Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd.
Ik reis alleen / Ik reis niet alleen. Cestujem sám./ Necestujem sám. (m), Cestujem sama./ Necestujem sama. (ž)
Cestujem sám./ Necestujem sám. (m), Cestujem sama./ Necestujem sama. (ž)Ik reis alleen / Ik reis niet alleen.
Ik reis samen met ... Cestujem s ...
Cestujem s ...Ik reis samen met ...

Verstandhouding

 
Ik spreek geen Slowaaks. Nehovorím po slovensky.
Nehovorím po slovensky.Ik spreek geen Slowaaks.
Dat begrijp ik niet. (m/v) Nerozumiem tomu.
Nerozumiem tomu.Dat begrijp ik niet. (m/v)
Spreekt u ...? (m/v) Hovoríte ... ?
Hovoríte ... ?Spreekt u ...? (m/v)
Spreekt hier iemand ... ? Hovorí tu niekto ... ?
Hovorí tu niekto ... ?Spreekt hier iemand ... ?
Spreekt hier iemand Engels? Hovorí tu niekto po anglicky?
Hovorí tu niekto po anglicky?Spreekt hier iemand Engels?
Spreekt hier iemand Frans? Hovorí tu niekto po francúzsky?
Hovorí tu niekto po francúzsky?Spreekt hier iemand Frans?
Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v) Napíšte to, prosím.
Napíšte to, prosím.Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v)
Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v) Zopakujte to, prosím.
Zopakujte to, prosím.Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v)
Een moment alstublieft. Moment prosím.
Moment prosím.Een moment alstublieft.

Getallen

 
één jeden
jedenéén
twee dva
dvatwee
drie tri
tridrie
vier štyri
štyrivier
vijf päť
päťvijf
zes šesť
šesťzes
zeven sedem
sedemzeven
acht osem
osemacht
negen deväť
deväťnegen
tien desať
desaťtien
elf jedenásť
jedenásťelf
twaalf dvanásť
dvanásťtwaalf
dertien trinásť
trinásťdertien
veertien štrnásť
štrnásťveertien
vijftien pätnásť
pätnásťvijftien
zestien šestnásť
šestnásťzestien
zeventien sedemnásť
sedemnásťzeventien
achttien osemnásť
osemnásťachttien
negentien devätnásť
devätnásťnegentien
twintig dvadsať
dvadsaťtwintig
eenentwintig (20+1) dvadsaťjeden
dvadsaťjedeneenentwintig (20+1)
dertig tridsať
tridsaťdertig
veertig štyridsať
štyridsaťveertig
vijftig päťdesiat
päťdesiatvijftig
zestig šesťdesiat
šesťdesiatzestig
zeventig sedemdesiat
sedemdesiatzeventig
tachtig osemdesiat
osemdesiattachtig
negentig deväťdesiat
deväťdesiatnegentig
honderd sto
stohonderd
duizend tisíc
tisícduizend
één miljoen milión
miliónéén miljoen
een paar pár
páreen paar