belangrijkste woorden in het spaans (Zuid-Amerika)  

Gaat u op reis naar Zuid-Amerika?
– Leer de belangrijkste woorden in het spaans (Zuid-Amerika)!


Hier vindt u de vertalingen van meer dan 50 belangrijke uitdrukkingen en woorden in het spaans (Zuid-Amerika).
Daarmee bent u goed voorbereid op uw reis naar Zuid-Amerika.
 
Leer met ons:

Spaans (Zuid-Amerika) leren »
 
 
Spaans (Zuid-Amerika)-Totaalpakket met % Korting!
Normale prijs:
Nu bestellen voor:

 
          Aanbieding »          

 

Begroeting

 
Hallo! ¡Hola!
¡Hola!Hallo!
Goedemorgen! ¡Buenos días!
¡Buenos días!Goedemorgen!
Goedendag! ¡Buenas tardes!
¡Buenas tardes!Goedendag!
Goedenavond! ¡Buenas noches!
¡Buenas noches!Goedenavond!
Welterusten! Tot morgen! ¡Buenas noches! ¡Hasta mañana!
¡Buenas noches! ¡Hasta mañana!Welterusten! Tot morgen!
Dag! (informeel) ¡Chao!/ ¡Adiós!
¡Chao!/ ¡Adiós!Dag! (informeel)
Tot ziens! (formeel) ¡Hasta luego!
¡Hasta luego!Tot ziens! (formeel)

Belangrijke woordenschat

 
ja si
sija
nee no
nonee
misschien de pronto
de prontomisschien
OK Ok
OkOK
Bedankt! ¡Gracias!
¡Gracias!Bedankt!
Graag gedaan! (m/v) De nada. Con mucho gusto.
De nada. Con mucho gusto.Graag gedaan! (m/v)
Sorry,... Disculpe, .../ Perdón, ...
Disculpe, .../ Perdón, ...Sorry,...
Het spijt me. (m/v) Lo siento.
Lo siento.Het spijt me. (m/v)
Ik heb (ik heb geen) ... Tengo .../ No tengo (ningún) ...
Tengo .../ No tengo (ningún) ...Ik heb (ik heb geen) ...
Wij hebben (wij hebben geen) ... Tenemos .../ No tenemos (ningún) ...
Tenemos .../ No tenemos (ningún) ...Wij hebben (wij hebben geen) ...
Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ... Hay .../ No hay (ningún) ...
Hay .../ No hay (ningún) ...Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ...

Zich voorstellen

 
Ik heet ... Me llamo ...
Me llamo ...Ik heet ...
Ik kom ... Soy de ...
Soy de ...Ik kom ...
Ik ben ... jaar oud. Tengo ... años.
Tengo ... años.Ik ben ... jaar oud.
Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd. Soy casado./ No soy casado. Soy casada./ No soy casada.
Soy casado./ No soy casado. Soy casada./ No soy casada.Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd.
Ik reis alleen / Ik reis niet alleen. Viajo solo./ No viajo solo. Viajo sola./ No viajo sola.
Viajo solo./ No viajo solo. Viajo sola./ No viajo sola.Ik reis alleen / Ik reis niet alleen.
Ik reis samen met ... Viajo con ...
Viajo con ...Ik reis samen met ...

Verstandhouding

 
Ik spreek geen Spaans. No hablo español.
No hablo español.Ik spreek geen Spaans.
Dat begrijp ik niet. (m/v) No entiendo.
No entiendo.Dat begrijp ik niet. (m/v)
Spreekt u ...? (m/v) ¿Habla usted ...?
¿Habla usted ...?Spreekt u ...? (m/v)
Spreekt hier iemand ... ? ¿Habla alguien ...?
¿Habla alguien ...?Spreekt hier iemand ... ?
Engels  Inglés
InglésEngels
Frans  Francés
FrancésFrans
Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v) Por favor escriba.
Por favor escriba.Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v)
Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v) Por favor repita.
Por favor repita.Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v)
Een moment alstublieft. Un momento por favor.
Un momento por favor.Een moment alstublieft.

Getallen

 
nul cero
ceronul
één uno
unoéén
twee dos
dostwee
drie tres
tresdrie
vier cuatro
cuatrovier
vijf cinco
cincovijf
zes seis
seiszes
zeven siete
sietezeven
acht ocho
ochoacht
negen nueve
nuevenegen
tien diez
dieztien
elf once
onceelf
twaalf doce
docetwaalf
dertien trece
trecedertien
veertien catorce
catorceveertien
vijftien quince
quincevijftien
zestien dieciséis
dieciséiszestien
zeventien diecisiete
diecisietezeventien
achttien dieciocho
dieciochoachttien
negentien diecinueve
diecinuevenegentien
twintig veinte
veintetwintig
eenentwintig (20+1) veintiuno
veintiunoeenentwintig (20+1)
dertig treinta
treintadertig
veertig cuarenta
cuarentaveertig
vijftig cincuenta
cincuentavijftig
zestig sesenta
sesentazestig
zeventig setenta
setentazeventig
tachtig ochenta
ochentatachtig
negentig noventa
noventanegentig
honderd cien
cienhonderd
duizend mil
milduizend
één miljoen un millón
un millónéén miljoen
een paar un par
un pareen paar