belangrijkste woorden in het zweeds  

Gaat u op reis naar Zweden?
– Leer de belangrijkste woorden in het zweeds!


Hier vindt u de vertalingen van meer dan 50 belangrijke uitdrukkingen en woorden in het zweeds.
Daarmee bent u goed voorbereid op uw reis naar Zweden.
 
Leer met ons:

Zweeds leren »
 
 
Zweeds-Totaalpakket met % Korting!
Normale prijs:
Nu bestellen voor:

 
          Aanbieding »          

 

Begroeting

 
Hallo! Hej!
Hej!Hallo!
Goedemorgen! God morgon!
God morgon!Goedemorgen!
Goedendag! God dag!
God dag!Goedendag!
Goedenavond! God kväll!
God kväll!Goedenavond!
Welterusten! (m/v) God natt!
God natt!Welterusten! (m/v)
Dag! Hej då!
Hej då!Dag!

Belangrijke woordenschat

 
ja ja
jaja
nee nej
nejnee
misschien kanske
kanskemisschien
OK OK
OKOK
Bedankt! Tack!
Tack!Bedankt!
Graag gedaan! (m/v) Ingen orsak!
Ingen orsak!Graag gedaan! (m/v)
Sorry,... Ursäkta, ...
Ursäkta, ...Sorry,...
Excuses. Förlåt.
Förlåt.Excuses.
Ik heb (ik heb geen) ... Jag har ... / Jag har ingen ...
Jag har ...
Jag har ingen ...
Ik heb (ik heb geen) ...
Wij hebben (wij hebben geen) ... Vi har ... / Vi har ingen ...
Vi har ...
Vi har ingen ...
Wij hebben (wij hebben geen) ...
Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ... Det finns ... / Det finns ingen ...
Det finns ...
Det finns ingen ...
Er is (er is geen) ... / Er zijn ... (er zijn geen) ...

Zich voorstellen

 
Ik heet ... Jag heter ...
Jag heter ...Ik heet ...
Ik kom ... Jag kommer ...
Jag kommer ...Ik kom ...
Ik ben ... jaar oud. Jag är ... år gammal.
Jag är ... år gammal.Ik ben ... jaar oud.
Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd. Jag är gift. / Jag är inte gift.
Jag är gift.
Jag är inte gift.
Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd.
Ik reis alleen / Ik reis niet alleen. Jag reser ensam. / Jag reser inte ensam.
Jag reser ensam.
Jag reser inte ensam.
Ik reis alleen / Ik reis niet alleen.
Ik reis samen met ... Jag reser med ...
Jag reser med ...Ik reis samen met ...

Verstandhouding

 
Ik spreek geen Zweeds. Jag talar ingen svenska.
Jag talar ingen svenska.Ik spreek geen Zweeds.
Dat begrijp ik niet. (m/v) Det förstår jag inte.
Det förstår jag inte.Dat begrijp ik niet. (m/v)
Spreekt hier iemand ... ? Talar någon här ...?
Talar någon här ...?Spreekt hier iemand ... ?
Engels engelska
engelskaEngels
Frans franska
franskaFrans
Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v) Kan du skriva upp det?
Kan du skriva upp det?Kunt u dat alstublieft opschrijven? (m/v)
Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v) Kan du upprepa det?
Kan du upprepa det?Kunt u dat alstublieft herhalen? (m/v)
Een moment alstublieft. Ett ögonblick.
Ett ögonblick.Een moment alstublieft.

Getallen

 
nul noll
nollnul
één ett
ettéén
twee två
tvåtwee
drie tre
tredrie
vier fyra
fyravier
vijf fem
femvijf
zes sex
sexzes
zeven sju
sjuzeven
acht åtta
åttaacht
negen nio
nionegen
tien tio
tiotien
elf elva
elvaelf
twaalf tolv
tolvtwaalf
dertien tretton
trettondertien
veertien fjorton
fjortonveertien
vijftien femton
femtonvijftien
zestien sexton
sextonzestien
zeventien sjutton
sjuttonzeventien
achttien arton
artonachttien
negentien nitton
nittonnegentien
twintig tjugo
tjugotwintig
eenentwintig (20+1) tjugoett
tjugoetteenentwintig (20+1)
dertig trettio
trettiodertig
veertig fyrtio
fyrtioveertig
vijftig femtio
femtiovijftig
zestig sextio
sextiozestig
zeventig sjuttio
sjuttiozeventig
tachtig åttio
åttiotachtig
negentig nittio
nittionegentig
honderd hundra
hundrahonderd
duizend tusen
tusenduizend
één miljoen en miljon
en miljonéén miljoen
een paar ett par
ett pareen paar