naučite švedski  

Radite godišnji odmor u Švedskoj?
– Naučite najvažnije riječi na švedskom jeziku!


Ovdje ćete naći hrvatske prijevode za 50 najvažnijih pojmova i riječi na švedskom jeziku.
S time ste odlično pripremljeni za boravak u Švedskoj.
 
Naučite s nama:

  • Kako se kaže Bok! ili Pozdrav! na švedskom?
  • Kako se kaže Molim i Hvala na švedskom?
  • Kako reći da i ne na švedskom?
  • Kako ću reći „Ja se zovem...“ na švedskom?
  • Kako se kaže „Ne znam švedski“ na švedskom?
  • Naučite osim toga kako brojati na švedskom.
Učenje švedskog »
 

 
Kompletni paket švedskog:
% popusta
Normalna cijena:
Cijena s popustom:
 
          Ponuda »          

 

Pozdrav

 
Bok! Hej!
Hej!Bok!
Dobro jutro! God morgon!
God morgon!Dobro jutro!
Dobar dan! God dag!
God dag!Dobar dan!
Dobra večer! God kväll!
God kväll!Dobra večer!
Laku noć! God natt!
God natt!Laku noć!
Bok! Hej då!
Hej då!Bok!

Važne riječi

 
da ja
jada
ne nej
nejne
možda kanske
kanskemožda
OK, u redu, dobro OK
OKOK, u redu, dobro
Hvala! Tack!
Tack!Hvala!
Molim! Ingen orsak!
Ingen orsak!Molim!
Izvini …/izvinite … Ursäkta, ...
Ursäkta, ...Izvini …/izvinite …
Pardon. Förlåt.
Förlåt.Pardon.
Imam .../ Nemam ... Jag har ... / Jag har ingen ...
Jag har ...
Jag har ingen ...
Imam .../ Nemam ...
Imamo ... / Nemamo ... Vi har ... / Vi har ingen ...
Vi har ...
Vi har ingen ...
Imamo ... / Nemamo ...
Ima .../ Nema... Det finns ... / Det finns ingen ...
Det finns ...
Det finns ingen ...
Ima .../ Nema...

Predstavljanje

 
Ja sam ... Jag heter ...
Jag heter ...Ja sam ...
Ja sam iz... Jag kommer ...
Jag kommer ...Ja sam iz...
Imam ... godina/godine. Jag är ... år gammal.
Jag är ... år gammal.Imam ... godina/godine.
Oženjen sam./ Nisam oženjen. Jag är gift. / Jag är inte gift.
Jag är gift.
Jag är inte gift.
Oženjen sam./ Nisam oženjen.
Putujem sam. / Ne putujem sam. Jag reser ensam. / Jag reser inte ensam.
Jag reser ensam.
Jag reser inte ensam.
Putujem sam. / Ne putujem sam.
Putujem s ... Jag reser med ...
Jag reser med ...Putujem s ...

Sporazumijevanje

 
Ne znam švedski. Jag talar ingen svenska.
Jag talar ingen svenska.Ne znam švedski.
Ne razumijem. Det förstår jag inte.
Det förstår jag inte.Ne razumijem.
Zna li ovdje itko ...? Talar någon här ...?
Talar någon här ...?Zna li ovdje itko ...?
engleski engelska
engelskaengleski
francuski franska
franskafrancuski
Molim Vas, napišite mi. Kan du skriva upp det?
Kan du skriva upp det?Molim Vas, napišite mi.
Ponovite, molim Vas! Kan du upprepa det?
Kan du upprepa det?Ponovite, molim Vas!
Trenutak, molim Vas/ Samo tren. Ett ögonblick.
Ett ögonblick.Trenutak, molim Vas/ Samo tren.

Brojevi

 
nula noll
nollnula
jedan ett
ettjedan
dva två
tvådva
tri tre
tretri
četiri fyra
fyračetiri
pet fem
fempet
šest sex
sexšest
sedam sju
sjusedam
osam åtta
åttaosam
devet nio
niodevet
deset tio
tiodeset
jedanaest elva
elvajedanaest
dvanaest tolv
tolvdvanaest
trinaest tretton
trettontrinaest
četrnaest fjorton
fjortončetrnaest
petnaest femton
femtonpetnaest
šestnaest sexton
sextonšestnaest
sedamnaest sjutton
sjuttonsedamnaest
osamnaest arton
artonosamnaest
devetnaest nitton
nittondevetnaest
dvadeset tjugo
tjugodvadeset
dvadeset jedan tjugoett
tjugoettdvadeset jedan
trideset trettio
trettiotrideset
četrdeset fyrtio
fyrtiočetrdeset
pedeset femtio
femtiopedeset
šezdeset sextio
sextiošezdeset
sedamdeset sjuttio
sjuttiosedamdeset
osamdeset åttio
åttioosamdeset
devedeset nittio
nittiodevedeset
sto hundra
hundrasto
tisuću tusen
tusentisuću
milijun en miljon
en miljonmilijun
par ett par
ett parpar
 

 

 
Besplatna demo verzija za švedski
 
Početna stranica:
Naučite više od 50 pojmova iz preko 70 jezika!

 
  Najvažnije riječi
na afrikanskom!
  Najvažnije riječi
na albanskom!
  Najvažnije riječi
na američkom engleskom!
  Najvažnije riječi
na amharskom!
  Najvažnije riječi
na arapskom!
  Najvažnije riječi
na armenskom!
  Najvažnije riječi
na azerbejdžanskom!
  Najvažnije riječi
na baskijskom!
  Najvažnije riječi
na bengalskom!
  Najvažnije riječi
na bijeloruskom!
  Najvažnije riječi
na bosanskom!
  Najvažnije riječi
na brazilskom!
  Najvažnije riječi
na britanskom engleskom!
  Najvažnije riječi
na bugarskom!
  Najvažnije riječi
na češkom!
  Najvažnije riječi
na danskom!
  Najvažnije riječi
na dari!
  Najvažnije riječi
na egipatskom!
  Najvažnije riječi
na estonskom!
  Najvažnije riječi
na filipinskom!
  Najvažnije riječi
na finskom!
  Najvažnije riječi
na francuskom!
  Najvažnije riječi
na grčkom!
  Najvažnije riječi
na gruzijskom!
  Najvažnije riječi
na hebrejskom!
  Najvažnije riječi
na hindskom!
  Najvažnije riječi
na indonezijskom!
  Najvažnije riječi
na islandskom!
  Najvažnije riječi
na japanskom!
  Najvažnije riječi
na jordanskom!
  Najvažnije riječi
na južnoameričkom španjolskom!
  Najvažnije riječi
na kantoneskom!
  Najvažnije riječi
na katalonskom!
  Najvažnije riječi
na kazaškom!
  Najvažnije riječi
na kineskom!
  Najvažnije riječi
na kirgiškom!
  Najvažnije riječi
na korejskom!
  Najvažnije riječi
na kurdskom!
  Najvažnije riječi
na latvijskom!
  Najvažnije riječi
na libanonskom!
  Najvažnije riječi
na lingala!
  Najvažnije riječi
na litavskom!
  Najvažnije riječi
na madagaskarskom!
  Najvažnije riječi
na majorkanskom!
  Najvažnije riječi
na makedonskom!
  Najvažnije riječi
na malezijskom!
  Najvažnije riječi
na malteškom!
  Najvažnije riječi
na marokanskom!
  Najvažnije riječi
na mađarskom!
  Najvažnije riječi
na meksikanskom!
  Najvažnije riječi
na mongolskom!
  Najvažnije riječi
na nepalskom!
  Najvažnije riječi
na nizozemskom!
  Najvažnije riječi
na njemačkom!
  Najvažnije riječi
na norveškom!
  Najvažnije riječi
na paštunskom!
  Najvažnije riječi
na perzijskom!
  Najvažnije riječi
na poljskom!
  Najvažnije riječi
na portugalskom!
  Najvažnije riječi
na punjabi!
  Najvažnije riječi
na rumunjskom!
  Najvažnije riječi
na ruskom!
  Najvažnije riječi
na šangajskom!
  Najvažnije riječi
na singalskom!
  Najvažnije riječi
na sirijskom!
  Najvažnije riječi
na slovačkom!
  Najvažnije riječi
na slovenskom!
  Najvažnije riječi
na španjolskom!
  Najvažnije riječi
na srpskom!
  Najvažnije riječi
na svahili!
  Najvažnije riječi
na švedskom!
  Najvažnije riječi
na tajlandskom!
  Najvažnije riječi
na talijanskom!
  Najvažnije riječi
na tamilskom!
  Najvažnije riječi
na tuniškom!
  Najvažnije riječi
na turskom!
  Najvažnije riječi
na ukrajinskom!
  Najvažnije riječi
na urdu!
  Najvažnije riječi
na uzbečkom!
  Najvažnije riječi
na vijetnamskom!
  Najvažnije riječi
na volof!