naučite nizozemski  

Radite godišnji odmor u Nizozemskoj?
– Naučite najvažnije riječi na nizozemskom jeziku!


Ovdje ćete naći hrvatske prijevode za 50 najvažnijih pojmova i riječi na nizozemskom jeziku.
S time ste odlično pripremljeni za boravak u Nizozemskoj.
 
Naučite s nama:

Učenje nizozemskog »
 

 
Kompletni paket nizozemskog: % popusta!
Normalna cijena:
Cijena s popustom:

 
          Ponuda »          

 

Pozdrav

 
Bok! Hallo!
Hallo!Bok!
Dobro jutro! Goedemorgen!
Goedemorgen!Dobro jutro!
Dobar dan! Goedendag!
Goedendag!Dobar dan!
Dobra večer! Goedenavond!
Goedenavond!Dobra večer!
Laku noć! Goedenacht!
Goedenacht!Laku noć!
Bok! Dag!
Dag!Bok!
Doviđenja! Tot ziens!
Tot ziens!Doviđenja!

Važne riječi

 
da ja
jada
ne nee
neene
možda misschien
misschienmožda
OK, u redu, dobro ok
okOK, u redu, dobro
Hvala! Bedankt!
Bedankt!Hvala!
Molim! Graag gedaan!
Graag gedaan!Molim!
Izvini …/izvinite … Sorry, ...
Sorry, ...Izvini …/izvinite …
Žao mi je. Het spijt me.
Het spijt me.Žao mi je.
Imam .../ Nemam ... Ik heb ... / Ik heb geen ...
Ik heb ...
Ik heb geen ...
Imam .../ Nemam ...
Imamo ... / Nemamo ... Wij hebben ... / Wij hebben geen ...
Wij hebben ...
Wij hebben geen ...
Imamo ... / Nemamo ...
Ima .../ Nema... Er is ... (Er is geen ...) / Er zijn ... (Er zijn geen ...)
Er is ... (Er is geen ...)
Er zijn ... (Er zijn geen ...)
Ima .../ Nema...

Predstavljanje

 
Ja sam ... Ik heet ...
Ik heet ...Ja sam ...
Ja sam iz... Ik kom ...
Ik kom ...Ja sam iz...
Imam ... godina/godine. Ik ben ... jaar.
Ik ben ... jaar.Imam ... godina/godine.
Oženjen sam./ Nisam oženjen. Ik ben getrouwd. / Ik ben nietgetrouwd.
Ik ben getrouwd.
Ik ben nietgetrouwd.
Oženjen sam./ Nisam oženjen.
Putujem sam. / Ne putujem sam. Ik reis alleen. / Ik reis niet alleen.
Ik reis alleen.
Ik reis niet alleen.
Putujem sam. / Ne putujem sam.
Putujem s ... Ik reis samen met ...
Ik reis samen met ...Putujem s ...

Sporazumijevanje

 
Ne znam nizozemski. Ik spreek geen Nederlands.
Ik spreek geen Nederlands.Ne znam nizozemski.
Ne razumijem. Dat begrijp ik niet.
Dat begrijp ik niet.Ne razumijem.
Znate li … ? Spreekt u ...?
Spreekt u ...?Znate li … ?
Zna li ovdje itko ...? Spreekt hier iemand ...?
Spreekt hier iemand ...?Zna li ovdje itko ...?
engleski Engels
Engelsengleski
francuski Frans
Fransfrancuski
Molim Vas, napišite mi. Kunt u dat alstublieft opschrijven?
Kunt u dat alstublieft opschrijven?Molim Vas, napišite mi.
Ponovite, molim Vas! Kunt u dat alsublieft herhalen?
Kunt u dat alsublieft herhalen?Ponovite, molim Vas!
Trenutak, molim Vas/ Samo tren. Eén moment alstublieft.
Eén moment alstublieft.Trenutak, molim Vas/ Samo tren.

Brojevi

 
nula nul
nulnula
jedan één
éénjedan
dva twee
tweedva
tri drie
drietri
četiri vier
vierčetiri
pet vijf
vijfpet
šest zes
zesšest
sedam zeven
zevensedam
osam acht
achtosam
devet negen
negendevet
deset tien
tiendeset
jedanaest elf
elfjedanaest
dvanaest twaalf
twaalfdvanaest
trinaest dertien
dertientrinaest
četrnaest veertien
veertienčetrnaest
petnaest vijftien
vijftienpetnaest
šestnaest zestien
zestienšestnaest
sedamnaest zeventien
zeventiensedamnaest
osamnaest achttien
achttienosamnaest
devetnaest negentien
negentiendevetnaest
dvadeset twintig
twintigdvadeset
dvadeset jedan éénentwintig
éénentwintigdvadeset jedan
trideset dertig
dertigtrideset
četrdeset veertig
veertigčetrdeset
pedeset vijftig
vijftigpedeset
šezdeset zestig
zestigšezdeset
sedamdeset zeventig
zeventigsedamdeset
osamdeset tachtig
tachtigosamdeset
devedeset negentig
negentigdevedeset
sto honderd
honderdsto
tisuću duizend
duizendtisuću
milijun één miljoen
één miljoenmilijun
par een paar
een paarpar