naučite rumunjski  

Radite godišnji odmor u Rumunjskoj?
– Naučite najvažnije riječi na rumunjskom jeziku!


Ovdje ćete naći hrvatske prijevode za 50 najvažnijih pojmova i riječi na rumunjskom jeziku.
S time ste odlično pripremljeni za boravak u Rumunjskoj.
 
Naučite s nama:

  • Kako se kaže Bok! ili Pozdrav! na rumunjskom?
  • Kako se kaže Molim i Hvala na rumunjskom?
  • Kako reći da i ne na rumunjskom?
  • Kako ću reći „Ja se zovem...“ na rumunjskom?
  • Kako se kaže „Ne znam rumunjski“ na rumunjskom?
  • Naučite osim toga kako brojati na rumunjskom.
Učenje rumunjskog »
 

 
Kompletni paket rumunjskog:
% popusta
Normalna cijena:
Cijena s popustom:
 
          Ponuda »          

 

Pozdrav

 
Bok! Salut!
Salut!Bok!
Dobro jutro! Bună dimineața!
Bună dimineața!Dobro jutro!
Dobar dan! Bună ziua!
Bună ziua!Dobar dan!
Dobra večer! Bună seara!
Bună seara!Dobra večer!
Laku noć! Noapte bună!
Noapte bună!Laku noć!
Bok! Ciao! / Pa!
Ciao!
Pa!
Bok!
Doviđenja! La revedere!
La revedere!Doviđenja!

Važne riječi

 
da da
dada
ne nu
nune
možda poate
poatemožda
OK, u redu, dobro ok
okOK, u redu, dobro
Hvala! Mersi!
Mersi!Hvala!
Molim! Cu plăcere!
Cu plăcere!Molim!
Izvini …/izvinite … Scuze!
Scuze!Izvini …/izvinite …
Žao mi je. Îmi pare rău!
Îmi pare rău!Žao mi je.
Imam .../ Nemam ... Am ... / Nu am ...
Am ...
Nu am ...
Imam .../ Nemam ...
Imamo ... / Nemamo ... Avem ... / Nu avem ...
Avem ...
Nu avem ...
Imamo ... / Nemamo ...
Ima .../ Nema... Este ... / Nu este ...
Este ...
Nu este ...
Ima .../ Nema...

Predstavljanje

 
Ja sam ... Mă numesc ...
Mă numesc ...Ja sam ...
Ja sam iz... Eu sunt din ...
Eu sunt din ...Ja sam iz...
Imam ... godina/godine. Am ... ani.
Am ... ani.Imam ... godina/godine.
Oženjen sam./ Nisam oženjen. Sunt căsătorit(ă). / Nu sunt căsătorit(ă).
Sunt căsătorit(ă).
Nu sunt căsătorit(ă).
Oženjen sam./ Nisam oženjen.
Putujem sam. / Ne putujem sam. Călătoresc singur(ă). / Nu călătoresc singur(ă).
Călătoresc singur(ă).
Nu călătoresc singur(ă).
Putujem sam. / Ne putujem sam.
Putujem s ... Călătoresc cu ...
Călătoresc cu ...Putujem s ...

Sporazumijevanje

 
Ne znam rumunjski. Nu vorbesc românește.
Nu vorbesc românește.Ne znam rumunjski.
Ne razumijem. Nu înțeleg.
Nu înțeleg.Ne razumijem.
Znate li … ? Vorbiți ... ?
Vorbiți ... ?Znate li … ?
Zna li ovdje itko ...? E cineva aici care vorbește ... ?
E cineva aici care vorbește ... ?Zna li ovdje itko ...?
engleski engleză
englezăengleski
francuski franceză
francezăfrancuski
Molim Vas, napišite mi. Vă rog notați.
Vă rog notați.Molim Vas, napišite mi.
Ponovite, molim Vas! Vă rog să repetați.
Vă rog să repetați.Ponovite, molim Vas!
Trenutak, molim Vas/ Samo tren. Un moment, vă rog.
Un moment, vă rog.Trenutak, molim Vas/ Samo tren.

Brojevi

 
jedan unu
unujedan
dva doi
doidva
tri trei
treitri
četiri patru
patručetiri
pet cinci
cincipet
šest șase
șasešest
sedam șapte
șaptesedam
osam opt
optosam
devet nouă
nouădevet
deset zece
zecedeset
jedanaest unsprezece
unsprezecejedanaest
dvanaest doisprezece
doisprezecedvanaest
trinaest treisprezece
treisprezecetrinaest
četrnaest paisprezece
paisprezecečetrnaest
petnaest cincisprezece
cincisprezecepetnaest
šestnaest șaisprezece
șaisprezecešestnaest
sedamnaest șaptesprezece
șaptesprezecesedamnaest
osamnaest optsprezece
optsprezeceosamnaest
devetnaest nouăsprezece
nouăsprezecedevetnaest
dvadeset douăzeci
douăzecidvadeset
dvadeset jedan douăzeci și unu
douăzeci și unudvadeset jedan
trideset treizeci
treizecitrideset
četrdeset patruzeci
patruzecičetrdeset
pedeset cincizeci
cincizecipedeset
šezdeset șaizeci
șaizecišezdeset
sedamdeset șaptezeci
șaptezecisedamdeset
osamdeset optzeci
optzeciosamdeset
devedeset nouăzeci
nouăzecidevedeset
sto o sută
o sutăsto
tisuću o mie
o mietisuću
milijun un milion
un milionmilijun
par o pereche
o perechepar
 

 

 
Besplatna demo verzija za rumunjski
 
Početna stranica:
Naučite više od 50 pojmova iz preko 70 jezika!

 
  Najvažnije riječi
na afrikanskom!
  Najvažnije riječi
na albanskom!
  Najvažnije riječi
na američkom engleskom!
  Najvažnije riječi
na amharskom!
  Najvažnije riječi
na arapskom!
  Najvažnije riječi
na armenskom!
  Najvažnije riječi
na azerbejdžanskom!
  Najvažnije riječi
na baskijskom!
  Najvažnije riječi
na bengalskom!
  Najvažnije riječi
na bijeloruskom!
  Najvažnije riječi
na bosanskom!
  Najvažnije riječi
na brazilskom!
  Najvažnije riječi
na britanskom engleskom!
  Najvažnije riječi
na bugarskom!
  Najvažnije riječi
na češkom!
  Najvažnije riječi
na danskom!
  Najvažnije riječi
na dari!
  Najvažnije riječi
na egipatskom!
  Najvažnije riječi
na estonskom!
  Najvažnije riječi
na filipinskom!
  Najvažnije riječi
na finskom!
  Najvažnije riječi
na francuskom!
  Najvažnije riječi
na grčkom!
  Najvažnije riječi
na gruzijskom!
  Najvažnije riječi
na hebrejskom!
  Najvažnije riječi
na hindskom!
  Najvažnije riječi
na indonezijskom!
  Najvažnije riječi
na islandskom!
  Najvažnije riječi
na japanskom!
  Najvažnije riječi
na jordanskom!
  Najvažnije riječi
na južnoameričkom španjolskom!
  Najvažnije riječi
na kantoneskom!
  Najvažnije riječi
na katalonskom!
  Najvažnije riječi
na kazaškom!
  Najvažnije riječi
na kineskom!
  Najvažnije riječi
na kirgiškom!
  Najvažnije riječi
na korejskom!
  Najvažnije riječi
na kurdskom!
  Najvažnije riječi
na latvijskom!
  Najvažnije riječi
na libanonskom!
  Najvažnije riječi
na lingala!
  Najvažnije riječi
na litavskom!
  Najvažnije riječi
na madagaskarskom!
  Najvažnije riječi
na majorkanskom!
  Najvažnije riječi
na makedonskom!
  Najvažnije riječi
na malezijskom!
  Najvažnije riječi
na malteškom!
  Najvažnije riječi
na marokanskom!
  Najvažnije riječi
na mađarskom!
  Najvažnije riječi
na meksikanskom!
  Najvažnije riječi
na mongolskom!
  Najvažnije riječi
na nepalskom!
  Najvažnije riječi
na nizozemskom!
  Najvažnije riječi
na njemačkom!
  Najvažnije riječi
na norveškom!
  Najvažnije riječi
na paštunskom!
  Najvažnije riječi
na perzijskom!
  Najvažnije riječi
na poljskom!
  Najvažnije riječi
na portugalskom!
  Najvažnije riječi
na punjabi!
  Najvažnije riječi
na rumunjskom!
  Najvažnije riječi
na ruskom!
  Najvažnije riječi
na šangajskom!
  Najvažnije riječi
na singalskom!
  Najvažnije riječi
na sirijskom!
  Najvažnije riječi
na slovačkom!
  Najvažnije riječi
na slovenskom!
  Najvažnije riječi
na španjolskom!
  Najvažnije riječi
na srpskom!
  Najvažnije riječi
na svahili!
  Najvažnije riječi
na švedskom!
  Najvažnije riječi
na tajlandskom!
  Najvažnije riječi
na talijanskom!
  Najvažnije riječi
na tamilskom!
  Najvažnije riječi
na tuniškom!
  Najvažnije riječi
na turskom!
  Najvažnije riječi
na ukrajinskom!
  Najvažnije riječi
na urdu!
  Najvažnije riječi
na uzbečkom!
  Najvažnije riječi
na vijetnamskom!
  Najvažnije riječi
na volof!