naučite islandski  

Radite godišnji odmor u Islandu?
– Naučite najvažnije riječi na islandskom jeziku!


Ovdje ćete naći hrvatske prijevode za 50 najvažnijih pojmova i riječi na islandskom jeziku.
S time ste odlično pripremljeni za boravak u Islandu.
 
Naučite s nama:

  • Kako se kaže Bok! ili Pozdrav! na islandskom?
  • Kako se kaže Molim i Hvala na islandskom?
  • Kako reći da i ne na islandskom?
  • Kako ću reći „Ja se zovem...“ na islandskom?
  • Kako se kaže „Ne znam islandski“ na islandskom?
  • Naučite osim toga kako brojati na islandskom.
Učenje islandskog »
 

 
Kompletni paket islandskog:
% popusta
Normalna cijena:
Cijena s popustom:
 
          Ponuda »          

 

Pozdrav

 
Bok! Halló!
Halló!Bok!
Dobro jutro! Góðan daginn!
Góðan daginn!Dobro jutro!
Dobar dan! Góðan daginn!
Góðan daginn!Dobar dan!
Dobra večer! Gott kvöld!
Gott kvöld!Dobra večer!
Laku noć! Góða nótt!
Góða nótt!Laku noć!
Bok! Bless
BlessBok!
Doviđenja! Vertu blessaður!
Vertu blessaður!Doviđenja!

Važne riječi

 
da já
da
ne nei
neine
možda kannski
kannskimožda
OK, u redu, dobro ókey
ókeyOK, u redu, dobro
Hvala! takk!
takk!Hvala!
Molim! Gjörðu svo vel!
Gjörðu svo vel!Molim!
Izvini …/izvinite … Fyrirgefðu, ...
Fyrirgefðu, ...Izvini …/izvinite …
Žao mi je. Mér þykir það leitt.
Mér þykir það leitt.Žao mi je.
Imam .../ Nemam ... Ég á .../ Ég á ekki ...
Ég á .../ Ég á ekki ...Imam .../ Nemam ...
Imamo ... / Nemamo ... Við eigum .../ Við eigum ekki...
Við eigum .../ Við eigum ekki...Imamo ... / Nemamo ...
Ima .../ Nema... Það er til .../ Það er ekki til ...
Það er til .../ Það er ekki til ...Ima .../ Nema...

Predstavljanje

 
Ja sam ... Ég heiti ...
Ég heiti ...Ja sam ...
Ja sam iz... Ég kem ...
Ég kem ...Ja sam iz...
Imam ... godina/godine. Ég er ... ára gamall. / Ég er ... ára gömul.
Ég er ... ára gamall.
Ég er ... ára gömul.
Imam ... godina/godine.
Oženjen sam./ Nisam oženjen. Ég er giftur./ Ég er ekki giftur.
Ég er giftur./ Ég er ekki giftur.Oženjen sam./ Nisam oženjen.
Putujem sam. / Ne putujem sam. Ég ferðast einn./ Ég ferðast ekki einn./ Ég ferðast ein./ Ég ferðast ekki ein.
Ég ferðast einn./ Ég ferðast ekki einn./ Ég ferðast ein./ Ég ferðast ekki ein.Putujem sam. / Ne putujem sam.
Putujem s ... Ég ferðast með ...
Ég ferðast með ...Putujem s ...

Sporazumijevanje

 
Ne znam islandski. Ég tala ekki íslensku.
Ég tala ekki íslensku.Ne znam islandski.
Ne razumijem. Ég skil það ekki.
Ég skil það ekki.Ne razumijem.
Znate li … ? Talar þú ...?
Talar þú ...?Znate li … ?
Zna li ovdje itko ...? Talar einhver ...?
Talar einhver ...?Zna li ovdje itko ...?
engleski ensku
enskuengleski
francuski frönsku
frönskufrancuski
Molim Vas, napišite mi. Gætirðu skrifað þetta upp?
Gætirðu skrifað þetta upp?Molim Vas, napišite mi.
Ponovite, molim Vas! Gætirðu endurtekið þetta?
Gætirðu endurtekið þetta?Ponovite, molim Vas!
Trenutak, molim Vas/ Samo tren. Augnablik.
Augnablik.Trenutak, molim Vas/ Samo tren.

Brojevi

 
nula núll
núllnula
jedan Einn
Einnjedan
dva Tveir
Tveirdva
tri Þrír
Þrírtri
četiri Fjórir
Fjórirčetiri
pet Fimm
Fimmpet
šest Sex
Sexšest
sedam Sjö
Sjösedam
osam Átta
Áttaosam
devet Níu
Níudevet
deset Tíu
Tíudeset
jedanaest Ellefu
Ellefujedanaest
dvanaest Tólf
Tólfdvanaest
trinaest Þrettán
Þrettántrinaest
četrnaest Fjórtán
Fjórtánčetrnaest
petnaest Fimmtán
Fimmtánpetnaest
šestnaest Sextán
Sextánšestnaest
sedamnaest Sautján
Sautjánsedamnaest
osamnaest Átján
Átjánosamnaest
devetnaest Nítján
Nítjándevetnaest
dvadeset Tuttugu
Tuttugudvadeset
dvadeset jedan Tuttugu og einn
Tuttugu og einndvadeset jedan
trideset Þrjátíu
Þrjátíutrideset
četrdeset Fjörutíu
Fjörutíučetrdeset
pedeset Fimmtíu
Fimmtíupedeset
šezdeset Sextíu
Sextíušezdeset
sedamdeset Sjötíu
Sjötíusedamdeset
osamdeset Áttatíu
Áttatíuosamdeset
devedeset Níutíu
Níutíudevedeset
sto Hundrað
Hundraðsto
tisuću Þúsund
Þúsundtisuću
milijun Ein milljón
Ein milljónmilijun
par Nokkur
Nokkurpar
 

 

 
Besplatna demo verzija za islandski
 
Početna stranica:
Naučite više od 50 pojmova iz preko 70 jezika!

 
  Najvažnije riječi
na afrikanskom!
  Najvažnije riječi
na albanskom!
  Najvažnije riječi
na američkom engleskom!
  Najvažnije riječi
na amharskom!
  Najvažnije riječi
na arapskom!
  Najvažnije riječi
na armenskom!
  Najvažnije riječi
na azerbejdžanskom!
  Najvažnije riječi
na baskijskom!
  Najvažnije riječi
na bengalskom!
  Najvažnije riječi
na bijeloruskom!
  Najvažnije riječi
na bosanskom!
  Najvažnije riječi
na brazilskom!
  Najvažnije riječi
na britanskom engleskom!
  Najvažnije riječi
na bugarskom!
  Najvažnije riječi
na češkom!
  Najvažnije riječi
na danskom!
  Najvažnije riječi
na dari!
  Najvažnije riječi
na egipatskom!
  Najvažnije riječi
na estonskom!
  Najvažnije riječi
na filipinskom!
  Najvažnije riječi
na finskom!
  Najvažnije riječi
na francuskom!
  Najvažnije riječi
na grčkom!
  Najvažnije riječi
na gruzijskom!
  Najvažnije riječi
na hebrejskom!
  Najvažnije riječi
na hindskom!
  Najvažnije riječi
na indonezijskom!
  Najvažnije riječi
na islandskom!
  Najvažnije riječi
na japanskom!
  Najvažnije riječi
na jordanskom!
  Najvažnije riječi
na južnoameričkom španjolskom!
  Najvažnije riječi
na kantoneskom!
  Najvažnije riječi
na katalonskom!
  Najvažnije riječi
na kazaškom!
  Najvažnije riječi
na kineskom!
  Najvažnije riječi
na kirgiškom!
  Najvažnije riječi
na korejskom!
  Najvažnije riječi
na kurdskom!
  Najvažnije riječi
na latvijskom!
  Najvažnije riječi
na libanonskom!
  Najvažnije riječi
na lingala!
  Najvažnije riječi
na litavskom!
  Najvažnije riječi
na madagaskarskom!
  Najvažnije riječi
na majorkanskom!
  Najvažnije riječi
na makedonskom!
  Najvažnije riječi
na malezijskom!
  Najvažnije riječi
na malteškom!
  Najvažnije riječi
na marokanskom!
  Najvažnije riječi
na mađarskom!
  Najvažnije riječi
na meksikanskom!
  Najvažnije riječi
na mongolskom!
  Najvažnije riječi
na nepalskom!
  Najvažnije riječi
na nizozemskom!
  Najvažnije riječi
na njemačkom!
  Najvažnije riječi
na norveškom!
  Najvažnije riječi
na paštunskom!
  Najvažnije riječi
na perzijskom!
  Najvažnije riječi
na poljskom!
  Najvažnije riječi
na portugalskom!
  Najvažnije riječi
na punjabi!
  Najvažnije riječi
na rumunjskom!
  Najvažnije riječi
na ruskom!
  Najvažnije riječi
na šangajskom!
  Najvažnije riječi
na singalskom!
  Najvažnije riječi
na sirijskom!
  Najvažnije riječi
na slovačkom!
  Najvažnije riječi
na slovenskom!
  Najvažnije riječi
na španjolskom!
  Najvažnije riječi
na srpskom!
  Najvažnije riječi
na svahili!
  Najvažnije riječi
na švedskom!
  Najvažnije riječi
na tajlandskom!
  Najvažnije riječi
na talijanskom!
  Najvažnije riječi
na tamilskom!
  Najvažnije riječi
na tuniškom!
  Najvažnije riječi
na turskom!
  Najvažnije riječi
na ukrajinskom!
  Najvažnije riječi
na urdu!
  Najvažnije riječi
na uzbečkom!
  Najvažnije riječi
na vijetnamskom!
  Najvažnije riječi
na volof!