naučite katalonski  

Radite godišnji odmor u Kataloniji?
– Naučite najvažnije riječi na katalonskom jeziku!


Ovdje ćete naći hrvatske prijevode za 50 najvažnijih pojmova i riječi na katalonskom jeziku.
S time ste odlično pripremljeni za boravak u Kataloniji.
 
Naučite s nama:

  • Kako se kaže Bok! ili Pozdrav! na katalonskom?
  • Kako se kaže Molim i Hvala na katalonskom?
  • Kako reći da i ne na katalonskom?
  • Kako ću reći „Ja se zovem...“ na katalonskom?
  • Kako se kaže „Ne znam katalonski“ na katalonskom?
  • Naučite osim toga kako brojati na katalonskom.
Učenje katalonskog »
 

 
Kompletni paket katalonskog:
% popusta
Normalna cijena:
Cijena s popustom:
 
          Ponuda »          

 

Pozdrav

 
Bok! Hola!
Hola!Bok!
Dobro jutro! Bon dia!
Bon dia!Dobro jutro!
Dobar dan! Bon dia!
Bon dia!Dobar dan!
Dobra večer! Bona tarda!
Bona tarda!Dobra večer!
Laku noć! Bona nit!
Bona nit!Laku noć!
Bok! Adéu!
Adéu!Bok!
Doviđenja! A reveure!
A reveure!Doviđenja!

Važne riječi

 
da sí
da
ne no
none
možda potser
potsermožda
OK, u redu, dobro d'acord
d'acordOK, u redu, dobro
Hvala! Gràcies!
Gràcies!Hvala!
Molim! Si us plau!
Si us plau!Molim!
Izvini …/izvinite … Perdó ...
Perdó ...Izvini …/izvinite …
Žao mi je. Em sap greu.
Em sap greu.Žao mi je.
Imam .../ Nemam ... Tinc .../ No tinc cap ...
Tinc .../ No tinc cap ...Imam .../ Nemam ...
Imamo ... / Nemamo ... Tenim .../ No tenim cap ...
Tenim .../ No tenim cap ...Imamo ... / Nemamo ...
Ima .../ Nema... Hi ha .../ No hi ha cap ...
Hi ha .../ No hi ha cap ...Ima .../ Nema...

Predstavljanje

 
Ja sam ... Em dic ...
Em dic ...Ja sam ...
Ja sam iz... Sóc ...
Sóc ...Ja sam iz...
Imam ... godina/godine. Tinc ... anys.
Tinc ... anys.Imam ... godina/godine.
Oženjen sam./ Nisam oženjen. Estic casat./ No estic casat.
Estic casat./ No estic casat.Oženjen sam./ Nisam oženjen.
Putujem sam. / Ne putujem sam. Viatjo sol./ No viatjo sol.
Viatjo sol./ No viatjo sol.Putujem sam. / Ne putujem sam.
Putujem s ... Viatjo amb ...
Viatjo amb ...Putujem s ...

Sporazumijevanje

 
Ne znam katalonski. No parlo català.
No parlo català.Ne znam katalonski.
Ne razumijem. No ho entenc.
No ho entenc.Ne razumijem.
Znate li … ? Parla ...?
Parla ...?Znate li … ?
Zna li ovdje itko ...? Algú parla ...?
Algú parla ...?Zna li ovdje itko ...?
engleski  anglès
anglèsengleski
francuski  francès
francèsfrancuski
Molim Vas, napišite mi. Si us plau, escrigui-ho.
Si us plau, escrigui-ho.Molim Vas, napišite mi.
Ponovite, molim Vas! Si us plau, repeteixi-ho.
Si us plau, repeteixi-ho.Ponovite, molim Vas!
Trenutak, molim Vas/ Samo tren. Un moment, si us plau.
Un moment, si us plau.Trenutak, molim Vas/ Samo tren.

Brojevi

 
nula zero
zeronula
jedan un
unjedan
dva dos
dosdva
tri tres
trestri
četiri quatre
quatrečetiri
pet cinc
cincpet
šest sis
sisšest
sedam set
setsedam
osam vuit
vuitosam
devet nou
noudevet
deset deu
deudeset
jedanaest onze
onzejedanaest
dvanaest dotze
dotzedvanaest
trinaest tretze
tretzetrinaest
četrnaest catorze
catorzečetrnaest
petnaest quinze
quinzepetnaest
šestnaest setze
setzešestnaest
sedamnaest disset
dissetsedamnaest
osamnaest divuit
divuitosamnaest
devetnaest dinou
dinoudevetnaest
dvadeset vint
vintdvadeset
dvadeset jedan vint-i-un
vint-i-undvadeset jedan
trideset trenta
trentatrideset
četrdeset quaranta
quarantačetrdeset
pedeset cinquanta
cinquantapedeset
šezdeset seixanta
seixantašezdeset
sedamdeset setanta
setantasedamdeset
osamdeset vuitanta
vuitantaosamdeset
devedeset noranta
norantadevedeset
sto cent
centsto
tisuću mil
miltisuću
milijun un milió
un miliómilijun
par un parell
un parellpar
 

 

 
Besplatna demo verzija za katalonski
 
Početna stranica:
Naučite više od 50 pojmova iz preko 70 jezika!

 
  Najvažnije riječi
na afrikanskom!
  Najvažnije riječi
na albanskom!
  Najvažnije riječi
na američkom engleskom!
  Najvažnije riječi
na amharskom!
  Najvažnije riječi
na arapskom!
  Najvažnije riječi
na armenskom!
  Najvažnije riječi
na azerbejdžanskom!
  Najvažnije riječi
na baskijskom!
  Najvažnije riječi
na bengalskom!
  Najvažnije riječi
na bijeloruskom!
  Najvažnije riječi
na bosanskom!
  Najvažnije riječi
na brazilskom!
  Najvažnije riječi
na britanskom engleskom!
  Najvažnije riječi
na bugarskom!
  Najvažnije riječi
na češkom!
  Najvažnije riječi
na danskom!
  Najvažnije riječi
na dari!
  Najvažnije riječi
na egipatskom!
  Najvažnije riječi
na estonskom!
  Najvažnije riječi
na filipinskom!
  Najvažnije riječi
na finskom!
  Najvažnije riječi
na francuskom!
  Najvažnije riječi
na grčkom!
  Najvažnije riječi
na gruzijskom!
  Najvažnije riječi
na hebrejskom!
  Najvažnije riječi
na hindskom!
  Najvažnije riječi
na indonezijskom!
  Najvažnije riječi
na islandskom!
  Najvažnije riječi
na japanskom!
  Najvažnije riječi
na jordanskom!
  Najvažnije riječi
na južnoameričkom španjolskom!
  Najvažnije riječi
na kantoneskom!
  Najvažnije riječi
na katalonskom!
  Najvažnije riječi
na kazaškom!
  Najvažnije riječi
na kineskom!
  Najvažnije riječi
na kirgiškom!
  Najvažnije riječi
na korejskom!
  Najvažnije riječi
na kurdskom!
  Najvažnije riječi
na latvijskom!
  Najvažnije riječi
na libanonskom!
  Najvažnije riječi
na lingala!
  Najvažnije riječi
na litavskom!
  Najvažnije riječi
na madagaskarskom!
  Najvažnije riječi
na majorkanskom!
  Najvažnije riječi
na makedonskom!
  Najvažnije riječi
na malezijskom!
  Najvažnije riječi
na malteškom!
  Najvažnije riječi
na marokanskom!
  Najvažnije riječi
na mađarskom!
  Najvažnije riječi
na meksikanskom!
  Najvažnije riječi
na mongolskom!
  Najvažnije riječi
na nepalskom!
  Najvažnije riječi
na nizozemskom!
  Najvažnije riječi
na njemačkom!
  Najvažnije riječi
na norveškom!
  Najvažnije riječi
na paštunskom!
  Najvažnije riječi
na perzijskom!
  Najvažnije riječi
na poljskom!
  Najvažnije riječi
na portugalskom!
  Najvažnije riječi
na punjabi!
  Najvažnije riječi
na rumunjskom!
  Najvažnije riječi
na ruskom!
  Najvažnije riječi
na šangajskom!
  Najvažnije riječi
na singalskom!
  Najvažnije riječi
na sirijskom!
  Najvažnije riječi
na slovačkom!
  Najvažnije riječi
na slovenskom!
  Najvažnije riječi
na španjolskom!
  Najvažnije riječi
na srpskom!
  Najvažnije riječi
na svahili!
  Najvažnije riječi
na švedskom!
  Najvažnije riječi
na tajlandskom!
  Najvažnije riječi
na talijanskom!
  Najvažnije riječi
na tamilskom!
  Najvažnije riječi
na tuniškom!
  Najvažnije riječi
na turskom!
  Najvažnije riječi
na ukrajinskom!
  Najvažnije riječi
na urdu!
  Najvažnije riječi
na uzbečkom!
  Najvažnije riječi
na vijetnamskom!
  Najvažnije riječi
na volof!