naučite korejski  

Radite godišnji odmor u Koreji?
– Naučite najvažnije riječi na korejskom jeziku!


Ovdje ćete naći hrvatske prijevode za 50 najvažnijih pojmova i riječi na korejskom jeziku.
S time ste odlično pripremljeni za boravak u Koreji.
 
Naučite s nama:

Predaje Vam korejski znatno brže nego konvencionalnim metodama – u samo 17 minuta dnevno:
Učenje korejskog metodom dugoročnog pamćenja »
 
 

Pozdrav

 
안녕하세요!
An-nyeong-ha-se-yo!
Bok!
안녕하세요!
An-nyeong-ha-se-yo!
Dobro jutro!
안녕하세요!
An-nyeong-ha-se-yo!
Dobar dan!
안녕하세요!
An-nyeong-ha-se-yo!
Dobra večer!
안녕히 주무세요!
An-nyeong-hi ju-mu-se-yo!
Laku noć!
안녕!
잘 가!
An-nyeong!
Jal-ga!
Bok!
또 만나요!
Tto man-na-yo!
Doviđenja!
 

Važne riječi

 


ne
ye
da
아니요
a-ni-yo
ne
아마도
a-ma-do
možda
좋아요.
Jo-a-yo.
OK, u redu, dobro
감사합니다
고맙습니다!
Gam-sa-ham-ni-da!
Go-map-seum-ni-da!
Hvala!
천만에요!
Cheon-ma-ne-yo!
Nema na čemu!
실례합니다,...
Sil-lye-ham-ni-da, ...
Izvini …/izvinite …
죄송합니다.
미안합니다.
Joe-song-ham-ni-da.
Mi-an-ham-ni-da.
Žao mi je.
저는 ...이/ 가 있습니다. (저는 ...이/ 가 없습니다)
Jeo-neun ... i/ ga it-seum-ni-da. (Jeo-neun ... i/ ga eop-seum-ni-da.)
Imam / Nemam …
우리는 ...이/ 가 있습니다. (우리는 ...이/ 가 없습니다.)
U-ri-neun ... i/ ga it-seum-ni-da. (U-ri-neun ... i/ ga eop-seum-ni-da.)
Imamo ... / Nemamo ...
...이/ 가 있습니다. (...이/ 가 없습니다.)
... i/ ga it-seum-ni-da. (... i/ ga eop-seum-ni-da.)
Ima .../ Nema...
 

Predstavljanje

 
저는 ...라고 합니다.
Jeo-neun ... ra-go ham-ni-da.
Ja sam ...
저는 ...에서 왔습니다.
Jeo-neun ... e-seo wat-seum-ni-da.
Ja sam iz...
저는 ...살입니다.
Jeo-neun ... sal im-ni-da.
Imam ... godina/godine.
저는 결혼했습니다. (저는 미혼입니다.)
Jeo-neun gyeo-ron-haet-seum-ni-da. (Jeo-neun mi-ho-nim-ni-da.)
Oženjen sam./ Nisam oženjen. , Udana sam. / Nisam udana.
저는 혼자서 여행하고 있습니다. (저는 혼자서 여행하고 있는 것이 아닙니다.)
Jeo-neun hon-ja-seo yeo-haeng-ha-go it-seum-ni-da. (Jeo-neun hon-ja-seo yeo-haeng-ha-go it-neun geo-si a-nim-ni-da.)
(Ne) putujem sam.
저는 ...와/ 과 함께 여행하고 있습니다.
Jeo-neun ... wa/ gwa ham-kke yeo-haeng-ha-go it-seum-ni-da.
Putujem s ...
 

Sporazumijevanje

 
저는 한국어를 할 줄 모릅니다.
Jeo-neun han-gu-geo-reul hal jul mo-reum-ni-da.
Ne znam koreanski.
그것을 저는 이해하지 못했습니다.
Geu-geo-seul jeo-neun i-hae-ha-ji mo-taet-seum-ni-da.
Ne razumijem.
...로 말할 수 있습니까?
... ro mal-hal su it-seum-ni-kka?
Znate li … ?
여기 누군가 ...로 말할 수 있습니까?
Yeo-gi nu-gun-ga ... ro mal-hal su it-seum-ni-kka?
Zna li ovdje itko ...?
여기 누군가 영어로 말할 수 있습니까?
Yeo-gi nu-gun-ga yeong-eo-ro mal-hal su it-seum-ni-kka?
Zna li ovdje itko engleski?
여기 누군가 프랑스어로 말할 수 있습니까?
Yeo-gi nu-gun-ga peu-rang-seu-eo-ro mal-hal su it-seum-ni-kka?
Zna li ovdje itko francuski?
그것을 적어 주세요.
Geu-geo-seul jeo-geo ju-se-yo.
Molim Vas, napišite mi.
그것을 다시 반복해 주세요.
Geu-geo-seul da-si ban-bok-ke-ju-se-yo.
Ponovite, molim Vas!
잠시만 기다리세요.
Jam-si-man gi-da-ri-se-yo.
Trenutak, molim Vas/ Samo tren.
 

Brojevi

 

Yeong
nula
일 (하나)
Il (Ha-na)
jedan
이 (둘)
I (Dul)
dva
삼 (셋)
Sam (Set)
tri
사 (넷)
Sa (Net)
četiri
오 (다섯)
O (Da-seot)
pet
육 (여섯)
Yuk (Yeo-seot)
šest
칠 (일곱)
Chil (Il-gop)
sedam
팔 (여덟)
Pal (Yeo-deol)
osam
구 (아홉)
Gu (A-hop)
devet
십 (열)
Sip (Yeol)
deset
십일 (열하나)
Si- bil (Yeol-ha-na)
jedanaest
십이 (열둘)
Si-bi (Yeol-dul)
dvanaest
십삼 (열셋)
Sip-sam (Yeol-set)
trinaest
십사 (열넷)
Sip-sa (Yeol-net)
četrnaest
십오 (열다섯)
Si-bo (Yeol-da-seot)
petnaest
십육 (열여섯)
Sim-yuk (Yeol-yeo-seot)
šestnaest
십칠 (열일곱)
Sip-chil (Yeo-ril-gop)
sedamnaest
십팔 (열여덟)
Sip-pal (Yeol-yeo-deol)
osamnaest
십구 (열아홉)
Sip-gu (Yeol-a-hop)
devetnaest
이십 (스물)
I-sip (Seu-mul)
dvadeset
이십일 (스물하나)
I-si-bil (Seu-mul-ha-na)
dvadeset jedan
삼십 (서른)
Sam-sip (Seo-reun)
trideset
사십 (마흔)
Sa-sip (Ma-heun)
četrdeset
오십 (쉰)
O-sip (Swin)
pedeset
육십 (예순)
Yuk-sip (Ye-sun)
šezdeset
칠십 (일흔)
Chil-sip (I-reun)
sedamdeset
팔십 (여든)
Pal-sip (Yeo-deun)
osamdeset
구십 (아흔)
Gu-sip (A-heun)
devedeset

Baek
sto

Cheon
tisuću
백만
Baek-man
milijun

Myeot
par
 

 

„Predaje Vam korejski znatno brže nego konvencionalnim metodama – u samo 17 minuta dnevno!“

 
Brza i vrlo efikasna metoda učenja:
Prvi razgovori na korejskom mogući već nakon 3 sata – tečno sporazumijevanje već nakon 50 sati – za PC, Smartphone i Tablet.
 
učenje korejskog
 
Učenje korejskog »

 
Evo zašto se ovaj tečaj korejskog razlikuje od ostalih jezičnih tečajeva:
Preporučeno vrijeme učenja: samo brzih 17 minuta dnevno.
U svako vrijeme – na svakom mjestu – na svakom uređaju.
Kroz nagrađivanu dugotrajnu metodu pamćenja, nećete korejski nikad više zaboraviti.
Sa novom Superlearning tehnologijom učenja, učite 32% brže i postajete posebno prilagodljivi.
Učenje korejskog još nikad nije bilo jednostavnije nego sad:
Sve vježbe biti će Vam kroz tečaj svaki dan točno prikazane.
Na taj se način korejski uči praktički sam po sebi.
Različite metode učenja, garantiraju zadovoljstvo i uspjeh kod učenja i motiviraju na daljnje svakodnevno učenje korejskog.

Naučite korejski sada »

 
 

 

Besplatna demo verzija korejskog

 
Isprobajte tečaj i uvjerite se, da ćete puno brže naučiti korejski nego li ste zamišljali.