naučite korejski  

Radite godišnji odmor u Koreji?
– Naučite najvažnije riječi na korejskom jeziku!


Ovdje ćete naći hrvatske prijevode za 50 najvažnijih pojmova i riječi na korejskom jeziku.
S time ste odlično pripremljeni za boravak u Koreji.
 
Naučite s nama:

  • Kako se kaže Bok! ili Pozdrav! na korejskom?
  • Kako se kaže Molim i Hvala na korejskom?
  • Kako reći da i ne na korejskom?
  • Kako ću reći „Ja se zovem...“ na korejskom?
  • Kako se kaže „Ne znam korejski“ na korejskom?
  • Naučite osim toga kako brojati na korejskom.
Učenje korejskog »
 

 
Kompletni paket korejskog:
% popusta
Normalna cijena:
Cijena s popustom:
 
          Ponuda »          

 

Pozdrav

 
Bok! 안녕하세요!---An-nyeong-ha-se-yo!
안녕하세요!
An-nyeong-ha-se-yo!
Bok!
Dobro jutro! 안녕하세요!---An-nyeong-ha-se-yo!
안녕하세요!
An-nyeong-ha-se-yo!
Dobro jutro!
Dobar dan! 안녕하세요!---An-nyeong-ha-se-yo!
안녕하세요!
An-nyeong-ha-se-yo!
Dobar dan!
Dobra večer! 안녕하세요!---An-nyeong-ha-se-yo!
안녕하세요!
An-nyeong-ha-se-yo!
Dobra večer!
Laku noć! 안녕히 주무세요!---An-nyeong-hi ju-mu-se-yo!
안녕히 주무세요!
An-nyeong-hi ju-mu-se-yo!
Laku noć!
Bok! 안녕! / 잘 가!---An-nyeong! / Jal-ga!
안녕!
잘 가!
An-nyeong!
Jal-ga!
Bok!
Doviđenja! 또 만나요!---Tto man-na-yo!
또 만나요!
Tto man-na-yo!
Doviđenja!

Važne riječi

 
da 네 / 예---ne / ye


ne
ye
da
ne 아니요---a-ni-yo
아니요
a-ni-yo
ne
možda 아마도---a-ma-do
아마도
a-ma-do
možda
OK, u redu, dobro 좋아요.---Jo-a-yo.
좋아요.
Jo-a-yo.
OK, u redu, dobro
Hvala! 감사합니다 / 고맙습니다!---Gam-sa-ham-ni-da! / Go-map-seum-ni-da!
감사합니다
고맙습니다!
Gam-sa-ham-ni-da!
Go-map-seum-ni-da!
Hvala!
Nema na čemu! 천만에요!---Cheon-ma-ne-yo!
천만에요!
Cheon-ma-ne-yo!
Nema na čemu!
Izvini …/izvinite … 실례합니다,...---Sil-lye-ham-ni-da, ...
실례합니다,...
Sil-lye-ham-ni-da, ...
Izvini …/izvinite …
Žao mi je. 죄송합니다. / 미안합니다.---Joe-song-ham-ni-da. / Mi-an-ham-ni-da.
죄송합니다.
미안합니다.
Joe-song-ham-ni-da.
Mi-an-ham-ni-da.
Žao mi je.
Imam / Nemam … 저는 ...이/ 가 있습니다. (저는 ...이/ 가 없습니다)---Jeo-neun ... i/ ga it-seum-ni-da. (Jeo-neun ... i/ ga eop-seum-ni-da.)
저는 ...이/ 가 있습니다. (저는 ...이/ 가 없습니다)
Jeo-neun ... i/ ga it-seum-ni-da. (Jeo-neun ... i/ ga eop-seum-ni-da.)
Imam / Nemam …
Imamo ... / Nemamo ... 우리는 ...이/ 가 있습니다. (우리는 ...이/ 가 없습니다.)---U-ri-neun ... i/ ga it-seum-ni-da. (U-ri-neun ... i/ ga eop-seum-ni-da.)
우리는 ...이/ 가 있습니다. (우리는 ...이/ 가 없습니다.)
U-ri-neun ... i/ ga it-seum-ni-da. (U-ri-neun ... i/ ga eop-seum-ni-da.)
Imamo ... / Nemamo ...
Ima .../ Nema... ...이/ 가 있습니다. (...이/ 가 없습니다.)---... i/ ga it-seum-ni-da. (... i/ ga eop-seum-ni-da.)
...이/ 가 있습니다. (...이/ 가 없습니다.)
... i/ ga it-seum-ni-da. (... i/ ga eop-seum-ni-da.)
Ima .../ Nema...

Predstavljanje

 
Ja sam ... 저는 ...라고 합니다.---Jeo-neun ... ra-go ham-ni-da.
저는 ...라고 합니다.
Jeo-neun ... ra-go ham-ni-da.
Ja sam ...
Ja sam iz... 저는 ...에서 왔습니다.---Jeo-neun ... e-seo wat-seum-ni-da.
저는 ...에서 왔습니다.
Jeo-neun ... e-seo wat-seum-ni-da.
Ja sam iz...
Imam ... godina/godine. 저는 ...살입니다.---Jeo-neun ... sal im-ni-da.
저는 ...살입니다.
Jeo-neun ... sal im-ni-da.
Imam ... godina/godine.
Oženjen sam./ Nisam oženjen. , Udana sam. / Nisam udana. 저는 결혼했습니다. (저는 미혼입니다.)---Jeo-neun gyeo-ron-haet-seum-ni-da. (Jeo-neun mi-ho-nim-ni-da.)
저는 결혼했습니다. (저는 미혼입니다.)
Jeo-neun gyeo-ron-haet-seum-ni-da. (Jeo-neun mi-ho-nim-ni-da.)
Oženjen sam./ Nisam oženjen. , Udana sam. / Nisam udana.
(Ne) putujem sam. 저는 혼자서 여행하고 있습니다. (저는 혼자서 여행하고 있는 것이 아닙니다.)---Jeo-neun hon-ja-seo yeo-haeng-ha-go it-seum-ni-da. (Jeo-neun hon-ja-seo yeo-haeng-ha-go it-neun geo-si a-nim-ni-da.)
저는 혼자서 여행하고 있습니다. (저는 혼자서 여행하고 있는 것이 아닙니다.)
Jeo-neun hon-ja-seo yeo-haeng-ha-go it-seum-ni-da. (Jeo-neun hon-ja-seo yeo-haeng-ha-go it-neun geo-si a-nim-ni-da.)
(Ne) putujem sam.
Putujem s ... 저는 ...와/ 과 함께 여행하고 있습니다.---Jeo-neun ... wa/ gwa ham-kke yeo-haeng-ha-go it-seum-ni-da.
저는 ...와/ 과 함께 여행하고 있습니다.
Jeo-neun ... wa/ gwa ham-kke yeo-haeng-ha-go it-seum-ni-da.
Putujem s ...

Sporazumijevanje

 
Ne znam koreanski. 저는 한국어를 할 줄 모릅니다.---Jeo-neun han-gu-geo-reul hal jul mo-reum-ni-da.
저는 한국어를 할 줄 모릅니다.
Jeo-neun han-gu-geo-reul hal jul mo-reum-ni-da.
Ne znam koreanski.
Ne razumijem. 그것을 저는 이해하지 못했습니다.---Geu-geo-seul jeo-neun i-hae-ha-ji mo-taet-seum-ni-da.
그것을 저는 이해하지 못했습니다.
Geu-geo-seul jeo-neun i-hae-ha-ji mo-taet-seum-ni-da.
Ne razumijem.
Znate li … ? ...로 말할 수 있습니까?---... ro mal-hal su it-seum-ni-kka?
...로 말할 수 있습니까?
... ro mal-hal su it-seum-ni-kka?
Znate li … ?
Zna li ovdje itko ...? 여기 누군가 ...로 말할 수 있습니까?---Yeo-gi nu-gun-ga ... ro mal-hal su it-seum-ni-kka?
여기 누군가 ...로 말할 수 있습니까?
Yeo-gi nu-gun-ga ... ro mal-hal su it-seum-ni-kka?
Zna li ovdje itko ...?
Zna li ovdje itko engleski? 여기 누군가 영어로 말할 수 있습니까?---Yeo-gi nu-gun-ga yeong-eo-ro mal-hal su it-seum-ni-kka?
여기 누군가 영어로 말할 수 있습니까?
Yeo-gi nu-gun-ga yeong-eo-ro mal-hal su it-seum-ni-kka?
Zna li ovdje itko engleski?
Zna li ovdje itko francuski? 여기 누군가 프랑스어로 말할 수 있습니까?---Yeo-gi nu-gun-ga peu-rang-seu-eo-ro mal-hal su it-seum-ni-kka?
여기 누군가 프랑스어로 말할 수 있습니까?
Yeo-gi nu-gun-ga peu-rang-seu-eo-ro mal-hal su it-seum-ni-kka?
Zna li ovdje itko francuski?
Molim Vas, napišite mi. 그것을 적어 주세요.---Geu-geo-seul jeo-geo ju-se-yo.
그것을 적어 주세요.
Geu-geo-seul jeo-geo ju-se-yo.
Molim Vas, napišite mi.
Ponovite, molim Vas! 그것을 다시 반복해 주세요.---Geu-geo-seul da-si ban-bok-ke-ju-se-yo.
그것을 다시 반복해 주세요.
Geu-geo-seul da-si ban-bok-ke-ju-se-yo.
Ponovite, molim Vas!
Trenutak, molim Vas/ Samo tren. 잠시만 기다리세요.---Jam-si-man gi-da-ri-se-yo.
잠시만 기다리세요.
Jam-si-man gi-da-ri-se-yo.
Trenutak, molim Vas/ Samo tren.

Brojevi

 
jedan 일 (하나)---Il (Ha-na)
일 (하나)
Il (Ha-na)
jedan
dva 이 (둘)---I (Dul)
이 (둘)
I (Dul)
dva
tri 삼 (셋)---Sam (Set)
삼 (셋)
Sam (Set)
tri
četiri 사 (넷)---Sa (Net)
사 (넷)
Sa (Net)
četiri
pet 오 (다섯)---O (Da-seot)
오 (다섯)
O (Da-seot)
pet
šest 육 (여섯)---Yuk (Yeo-seot)
육 (여섯)
Yuk (Yeo-seot)
šest
sedam 칠 (일곱)---Chil (Il-gop)
칠 (일곱)
Chil (Il-gop)
sedam
osam 팔 (여덟)---Pal (Yeo-deol)
팔 (여덟)
Pal (Yeo-deol)
osam
devet 구 (아홉)---Gu (A-hop)
구 (아홉)
Gu (A-hop)
devet
deset 십 (열)---Sip (Yeol)
십 (열)
Sip (Yeol)
deset
jedanaest 십일 (열하나)---Si- bil (Yeol-ha-na)
십일 (열하나)
Si- bil (Yeol-ha-na)
jedanaest
dvanaest 십이 (열둘)---Si-bi (Yeol-dul)
십이 (열둘)
Si-bi (Yeol-dul)
dvanaest
trinaest 십삼 (열셋)---Sip-sam (Yeol-set)
십삼 (열셋)
Sip-sam (Yeol-set)
trinaest
četrnaest 십사 (열넷)---Sip-sa (Yeol-net)
십사 (열넷)
Sip-sa (Yeol-net)
četrnaest
petnaest 십오 (열다섯)---Si-bo (Yeol-da-seot)
십오 (열다섯)
Si-bo (Yeol-da-seot)
petnaest
šestnaest 십육 (열여섯)---Sim-yuk (Yeol-yeo-seot)
십육 (열여섯)
Sim-yuk (Yeol-yeo-seot)
šestnaest
sedamnaest 십칠 (열일곱)---Sip-chil (Yeo-ril-gop)
십칠 (열일곱)
Sip-chil (Yeo-ril-gop)
sedamnaest
osamnaest 십팔 (열여덟)---Sip-pal (Yeol-yeo-deol)
십팔 (열여덟)
Sip-pal (Yeol-yeo-deol)
osamnaest
devetnaest 십구 (열아홉)---Sip-gu (Yeol-a-hop)
십구 (열아홉)
Sip-gu (Yeol-a-hop)
devetnaest
dvadeset 이십 (스물)---I-sip (Seu-mul)
이십 (스물)
I-sip (Seu-mul)
dvadeset
dvadeset jedan 이십일 (스물하나)---I-si-bil (Seu-mul-ha-na)
이십일 (스물하나)
I-si-bil (Seu-mul-ha-na)
dvadeset jedan
trideset 삼십 (서른)---Sam-sip (Seo-reun)
삼십 (서른)
Sam-sip (Seo-reun)
trideset
četrdeset 사십 (마흔)---Sa-sip (Ma-heun)
사십 (마흔)
Sa-sip (Ma-heun)
četrdeset
pedeset 오십 (쉰)---O-sip (Swin)
오십 (쉰)
O-sip (Swin)
pedeset
šezdeset 육십 (예순)---Yuk-sip (Ye-sun)
육십 (예순)
Yuk-sip (Ye-sun)
šezdeset
sedamdeset 칠십 (일흔)---Chil-sip (I-reun)
칠십 (일흔)
Chil-sip (I-reun)
sedamdeset
osamdeset 팔십 (여든)---Pal-sip (Yeo-deun)
팔십 (여든)
Pal-sip (Yeo-deun)
osamdeset
devedeset 구십 (아흔)---Gu-sip (A-heun)
구십 (아흔)
Gu-sip (A-heun)
devedeset
sto 백 ---Baek

Baek
sto
tisuću 천---Cheon

Cheon
tisuću
milijun 백만---Baek-man
백만
Baek-man
milijun
par 몇---Myeot

Myeot
par
 

 

 
Besplatna demo verzija za korejski
 
Početna stranica:
Naučite više od 50 pojmova iz preko 70 jezika!

 
  Najvažnije riječi
na afrikanskom!
  Najvažnije riječi
na albanskom!
  Najvažnije riječi
na američkom engleskom!
  Najvažnije riječi
na amharskom!
  Najvažnije riječi
na arapskom!
  Najvažnije riječi
na armenskom!
  Najvažnije riječi
na azerbejdžanskom!
  Najvažnije riječi
na baskijskom!
  Najvažnije riječi
na bengalskom!
  Najvažnije riječi
na bijeloruskom!
  Najvažnije riječi
na bosanskom!
  Najvažnije riječi
na brazilskom!
  Najvažnije riječi
na britanskom engleskom!
  Najvažnije riječi
na bugarskom!
  Najvažnije riječi
na češkom!
  Najvažnije riječi
na danskom!
  Najvažnije riječi
na dari!
  Najvažnije riječi
na egipatskom!
  Najvažnije riječi
na estonskom!
  Najvažnije riječi
na filipinskom!
  Najvažnije riječi
na finskom!
  Najvažnije riječi
na francuskom!
  Najvažnije riječi
na grčkom!
  Najvažnije riječi
na gruzijskom!
  Najvažnije riječi
na hebrejskom!
  Najvažnije riječi
na hindskom!
  Najvažnije riječi
na indonezijskom!
  Najvažnije riječi
na islandskom!
  Najvažnije riječi
na japanskom!
  Najvažnije riječi
na jordanskom!
  Najvažnije riječi
na južnoameričkom španjolskom!
  Najvažnije riječi
na kantoneskom!
  Najvažnije riječi
na katalonskom!
  Najvažnije riječi
na kazaškom!
  Najvažnije riječi
na kineskom!
  Najvažnije riječi
na kirgiškom!
  Najvažnije riječi
na korejskom!
  Najvažnije riječi
na kurdskom!
  Najvažnije riječi
na latvijskom!
  Najvažnije riječi
na libanonskom!
  Najvažnije riječi
na lingala!
  Najvažnije riječi
na litavskom!
  Najvažnije riječi
na madagaskarskom!
  Najvažnije riječi
na majorkanskom!
  Najvažnije riječi
na makedonskom!
  Najvažnije riječi
na malezijskom!
  Najvažnije riječi
na malteškom!
  Najvažnije riječi
na marokanskom!
  Najvažnije riječi
na mađarskom!
  Najvažnije riječi
na meksikanskom!
  Najvažnije riječi
na mongolskom!
  Najvažnije riječi
na nepalskom!
  Najvažnije riječi
na nizozemskom!
  Najvažnije riječi
na njemačkom!
  Najvažnije riječi
na norveškom!
  Najvažnije riječi
na paštunskom!
  Najvažnije riječi
na perzijskom!
  Najvažnije riječi
na poljskom!
  Najvažnije riječi
na portugalskom!
  Najvažnije riječi
na punjabi!
  Najvažnije riječi
na rumunjskom!
  Najvažnije riječi
na ruskom!
  Najvažnije riječi
na šangajskom!
  Najvažnije riječi
na singalskom!
  Najvažnije riječi
na sirijskom!
  Najvažnije riječi
na slovačkom!
  Najvažnije riječi
na slovenskom!
  Najvažnije riječi
na španjolskom!
  Najvažnije riječi
na srpskom!
  Najvažnije riječi
na svahili!
  Najvažnije riječi
na švedskom!
  Najvažnije riječi
na tajlandskom!
  Najvažnije riječi
na talijanskom!
  Najvažnije riječi
na tamilskom!
  Najvažnije riječi
na tuniškom!
  Najvažnije riječi
na turskom!
  Najvažnije riječi
na ukrajinskom!
  Najvažnije riječi
na urdu!
  Najvažnije riječi
na uzbečkom!
  Najvažnije riječi
na vijetnamskom!
  Najvažnije riječi
na volof!