naučite portugalski  

Radite godišnji odmor u Portugalu?
– Naučite najvažnije riječi na portugalskom jeziku!


Ovdje ćete naći hrvatske prijevode za 50 najvažnijih pojmova i riječi na portugalskom jeziku.
S time ste odlično pripremljeni za boravak u Portugalu.
 
Naučite s nama:

  • Kako se kaže Bok! ili Pozdrav! na portugalskom?
  • Kako se kaže Molim i Hvala na portugalskom?
  • Kako reći da i ne na portugalskom?
  • Kako ću reći „Ja se zovem...“ na portugalskom?
  • Kako se kaže „Ne znam portugalski“ na portugalskom?
  • Naučite osim toga kako brojati na portugalskom.
Učenje portugalskog »
 

 
Kompletni paket portugalskog:
% popusta
Normalna cijena:
Cijena s popustom:
 
          Ponuda »          

 

Pozdrav

 
Bok! Olá!
Olá!Bok!
Dobro jutro! Bom dia!
Bom dia!Dobro jutro!
Dobar dan! Boa tarde!
Boa tarde!Dobar dan!
Dobra večer!/ Laku noć! Boa noite!
Boa noite!Dobra večer!/ Laku noć!
Bok! Tchau!
Tchau!Bok!
Doviđenja! Adeus!
Adeus!Doviđenja!

Važne riječi

 
da sim
simda
ne não
nãone
možda talvez
talvezmožda
OK, u redu, dobro OK
OKOK, u redu, dobro
Hvala! Obrigado!/ Obrigada!
Obrigado!/ Obrigada!Hvala!
Nema na čemu! De nada
De nadaNema na čemu!
Izvini …/izvinite … Desculpe,...
Desculpe,...Izvini …/izvinite …
Žao mi je. Perdão.
Perdão.Žao mi je.
Imam .../ Nemam ... Eu tenho .../ Eu não tenho...
Eu tenho .../ Eu não tenho...Imam .../ Nemam ...
Imamo ... / Nemamo ... Nós temos .../ Nós não temos...
Nós temos .../ Nós não temos...Imamo ... / Nemamo ...
Ima .../ Nema... Há .../ Não há...
Há .../ Não há...Ima .../ Nema...

Predstavljanje

 
Ja sam ... Eu chamo-me...
Eu chamo-me...Ja sam ...
Ja sam iz... Eu sou da...
Eu sou da...Ja sam iz...
Imam ... godina/godine. Eu tenho ... anos.
Eu tenho ... anos.Imam ... godina/godine.
Oženjen sam./ Nisam oženjen. Eu sou casado/ -a./ Eu não sou casado/ -a.
Eu sou casado/ -a./ Eu não sou casado/ -a.Oženjen sam./ Nisam oženjen.
Putujem sam. / Ne putujem sam. Eu estou a viajar sozinho/ -a. / Eu não estou a viajar sozinho/ -a.
Eu estou a viajar sozinho/ -a.
Eu não estou a viajar sozinho/ -a.
Putujem sam. / Ne putujem sam.
Putujem s ... Eu estou a viajar com...
Eu estou a viajar com...Putujem s ...

Sporazumijevanje

 
Ne znam portugalski. Não falo português.
Não falo português.Ne znam portugalski.
Ne razumijem. Não entendo.
Não entendo.Ne razumijem.
Znate li … ? Fala ... ?
Fala ... ?Znate li … ?
Zna li ovdje itko ...? Alguém aqui fala ... ?
Alguém aqui fala ... ?Zna li ovdje itko ...?
engleski Inglês
Inglêsengleski
francuski Francês
Francêsfrancuski
Molim Vas, napišite mi. Podia escrever-me isso?
Podia escrever-me isso?Molim Vas, napišite mi.
Ponovite, molim Vas! Podia repetir?
Podia repetir?Ponovite, molim Vas!
Trenutak, molim Vas/ Samo tren. Um momento, por favor.
Um momento, por favor.Trenutak, molim Vas/ Samo tren.

Brojevi

 
nula zero
zeronula
jedan um
umjedan
dva dois
doisdva
tri três
trêstri
četiri quatro
quatročetiri
pet cinco
cincopet
šest seis
seisšest
sedam sete
setesedam
osam oito
oitoosam
devet nove
novedevet
deset dez
dezdeset
jedanaest onze
onzejedanaest
dvanaest doze
dozedvanaest
trinaest treze
trezetrinaest
četrnaest catorze
catorzečetrnaest
petnaest quinze
quinzepetnaest
šestnaest dezasseis
dezasseisšestnaest
sedamnaest dezassete
dezassetesedamnaest
osamnaest dezoito
dezoitoosamnaest
devetnaest dezanove
dezanovedevetnaest
dvadeset vinte
vintedvadeset
dvadeset jedan vinte e um
vinte e umdvadeset jedan
trideset trinta
trintatrideset
četrdeset quarenta
quarentačetrdeset
pedeset cinquenta
cinquentapedeset
šezdeset sessenta
sessentašezdeset
sedamdeset setenta
setentasedamdeset
osamdeset oitenta
oitentaosamdeset
devedeset noventa
noventadevedeset
sto cem
cemsto
tisuću mil
miltisuću
milijun um milhão
um milhãomilijun
par alguns
algunspar
 

 

 
Besplatna demo verzija za portugalski
 
Početna stranica:
Naučite više od 50 pojmova iz preko 70 jezika!

 
  Najvažnije riječi
na afrikanskom!
  Najvažnije riječi
na albanskom!
  Najvažnije riječi
na američkom engleskom!
  Najvažnije riječi
na amharskom!
  Najvažnije riječi
na arapskom!
  Najvažnije riječi
na armenskom!
  Najvažnije riječi
na azerbejdžanskom!
  Najvažnije riječi
na baskijskom!
  Najvažnije riječi
na bengalskom!
  Najvažnije riječi
na bijeloruskom!
  Najvažnije riječi
na bosanskom!
  Najvažnije riječi
na brazilskom!
  Najvažnije riječi
na britanskom engleskom!
  Najvažnije riječi
na bugarskom!
  Najvažnije riječi
na češkom!
  Najvažnije riječi
na danskom!
  Najvažnije riječi
na dari!
  Najvažnije riječi
na egipatskom!
  Najvažnije riječi
na estonskom!
  Najvažnije riječi
na filipinskom!
  Najvažnije riječi
na finskom!
  Najvažnije riječi
na francuskom!
  Najvažnije riječi
na grčkom!
  Najvažnije riječi
na gruzijskom!
  Najvažnije riječi
na hebrejskom!
  Najvažnije riječi
na hindskom!
  Najvažnije riječi
na indonezijskom!
  Najvažnije riječi
na islandskom!
  Najvažnije riječi
na japanskom!
  Najvažnije riječi
na jordanskom!
  Najvažnije riječi
na južnoameričkom španjolskom!
  Najvažnije riječi
na kantoneskom!
  Najvažnije riječi
na katalonskom!
  Najvažnije riječi
na kazaškom!
  Najvažnije riječi
na kineskom!
  Najvažnije riječi
na kirgiškom!
  Najvažnije riječi
na korejskom!
  Najvažnije riječi
na kurdskom!
  Najvažnije riječi
na latvijskom!
  Najvažnije riječi
na libanonskom!
  Najvažnije riječi
na lingala!
  Najvažnije riječi
na litavskom!
  Najvažnije riječi
na madagaskarskom!
  Najvažnije riječi
na majorkanskom!
  Najvažnije riječi
na makedonskom!
  Najvažnije riječi
na malezijskom!
  Najvažnije riječi
na malteškom!
  Najvažnije riječi
na marokanskom!
  Najvažnije riječi
na mađarskom!
  Najvažnije riječi
na meksikanskom!
  Najvažnije riječi
na mongolskom!
  Najvažnije riječi
na nepalskom!
  Najvažnije riječi
na nizozemskom!
  Najvažnije riječi
na njemačkom!
  Najvažnije riječi
na norveškom!
  Najvažnije riječi
na paštunskom!
  Najvažnije riječi
na perzijskom!
  Najvažnije riječi
na poljskom!
  Najvažnije riječi
na portugalskom!
  Najvažnije riječi
na punjabi!
  Najvažnije riječi
na rumunjskom!
  Najvažnije riječi
na ruskom!
  Najvažnije riječi
na šangajskom!
  Najvažnije riječi
na singalskom!
  Najvažnije riječi
na sirijskom!
  Najvažnije riječi
na slovačkom!
  Najvažnije riječi
na slovenskom!
  Najvažnije riječi
na španjolskom!
  Najvažnije riječi
na srpskom!
  Najvažnije riječi
na svahili!
  Najvažnije riječi
na švedskom!
  Najvažnije riječi
na tajlandskom!
  Najvažnije riječi
na talijanskom!
  Najvažnije riječi
na tamilskom!
  Najvažnije riječi
na tuniškom!
  Najvažnije riječi
na turskom!
  Najvažnije riječi
na ukrajinskom!
  Najvažnije riječi
na urdu!
  Najvažnije riječi
na uzbečkom!
  Najvažnije riječi
na vijetnamskom!
  Najvažnije riječi
na volof!