naučite volof  

Radite godišnji odmor u Senegalu?
– Naučite najvažnije riječi na volof jeziku!


Ovdje ćete naći hrvatske prijevode za 50 najvažnijih pojmova i riječi na volof jeziku.
S time ste odlično pripremljeni za boravak u Senegalu.
 
Naučite s nama:

Predaje Vam volof znatno brže nego konvencionalnim metodama – u samo 17 minuta dnevno:
Učenje volofa metodom dugoročnog pamćenja »
 
 

Pozdrav

 
Salaamaalekum!Bok!
Salaamaalekum!Dobro jutro!
Salaamaalekum!Dobar dan!
Salaamalekum!Dobra večer!
Fanaanal ak jàmm!Laku noć!
Ba beneen yoon!Bok!
Jàmm ak jàmm!Doviđenja!
 

Važne riječi

 
waawda
déedéetne
xéj namožda
baxnaOK, u redu, dobro
Jërëjëf!Hvala!
Amul solo!Molim …
Baal ma ...Izvini …/izvinite …
Maa ngi jegg ëlu.Žao mi je.
Amnaa ...
Amouma ...
Imam .../ Nemam ...
Amnañu ...
Amuñu ...
Imamo ... / Nemamo ...
Amna ...
Amul ...
Ima .../ Nema...
 

Predstavljanje

 
Maa ngi tudd ...Ja sam ...
Maa ngi joge ...Ja sam iz...
Maa ngi am ... at.Imam ... godina/godine.
Seynaa.
Seyuma.
Oženjen sam./ Nisam oženjen.
Damay (Duma) tukki man kenn.(Ne) putujem sam.
Damay tukki ak ...Putujem s ...
 

Sporazumijevanje

 
Degguma Wolof.Ne znam volof.
Nandu mako.Ne razumijem.
Ndax degg nga ... ?Znate li … ?
Ndax amna kou degg fii ... ?Zna li ovdje itko ...?
Anglaisengleski
Nasaraanfrancuski
Bindal.Molim Vas, napišite mi.
Jaraat ci.Ponovite, molim Vas!
Xaaral.Trenutak, molim Vas/ Samo tren.
 

Brojevi

 
tusnula
bennjedan
ñaardva
ñetttri
ñeentčetiri
juróompet
juróom bennšest
juróom ñaarsedam
juróom ñettosam
juróom ñeentdevet
fukkdeset
fukk ak bennjedanaest
fukk ak ñaardvanaest
fukk ak ñetttrinaest
fukk ak ñeentčetrnaest
fukk ak juróompetnaest
fukk ak juróom-bennšestnaest
fukk ak juróom- ñaarsedamnaest
fukk ak juróom- ñeetosamnaest
fukk ak juróom- ñeentdevetnaest
ñaar-fukkdvadeset
ñaar-fukk ak benndvadeset jedan
ñett-fukk
fanweer
trideset
ñeent-fukkčetrdeset
juróom-fukkpedeset
juróom-benn-fukkšezdeset
juróom- ñaar-fukksedamdeset
juróom- ñett-fukkosamdeset
juróom- ñeent-fukkdevedeset
téeméersto
junnitisuću
tamndareet
million
milijun
aypar
 

 

„Predaje Vam volof znatno brže nego konvencionalnim metodama – u samo 17 minuta dnevno!“

 
Brza i vrlo efikasna metoda učenja: nakon samo 3 sati učenja, moći ćete riječima izraziti sve, što je potrebno znati kod putovanja – na računalu, smartfonu i tabletu.
 
učenje volofa
 
Učenje volofa »

 
Evo zašto se ovaj tečaj volofa razlikuje od ostalih jezičnih tečajeva:
Preporučeno vrijeme učenja: samo brzih 17 minuta dnevno.
U svako vrijeme – na svakom mjestu – na svakom uređaju.
Kroz nagrađivanu dugotrajnu metodu pamćenja, nećete volof nikad više zaboraviti.
Sa novom Superlearning tehnologijom učenja, učite 32% brže i postajete posebno prilagodljivi.
Učenje volofa još nikad nije bilo jednostavnije nego sad:
Sve vježbe biti će Vam kroz tečaj svaki dan točno prikazane.
Na taj se način volof uči praktički sam po sebi.
Različite metode učenja, garantiraju zadovoljstvo i uspjeh kod učenja i motiviraju na daljnje svakodnevno učenje volofa.

Naučite volof sada »

 
 

 

Besplatna demo verzija volofa

 
Isprobajte tečaj i uvjerite se, da ćete puno brže naučiti volof nego li ste zamišljali.