naučite francuski  

Radite godišnji odmor u Francuskoj?
– Naučite najvažnije riječi na francuskom jeziku!


Ovdje ćete naći hrvatske prijevode za 50 najvažnijih pojmova i riječi na francuskom jeziku.
S time ste odlično pripremljeni za boravak u Francuskoj.
 
Naučite s nama:

Učenje francuskog »
 

 
Kompletni paket francuskog: % popusta!
Normalna cijena:
Cijena s popustom:

 
          Ponuda »          

 

Pozdrav

 
Bok! Salut !
Salut !Bok!
Dobro jutro! / Dobar dan! Bonjour !
Bonjour !Dobro jutro! / Dobar dan!
Dobra večer! Bonsoir !
Bonsoir !Dobra večer!
Laku noć! Bonne nuit !
Bonne nuit !Laku noć!
Bok! Salut !
Salut !Bok!
Doviđenja! Au revoir !
Au revoir !Doviđenja!

Važne riječi

 
da oui
ouida
ne non
nonne
možda peut-être
peut-êtremožda
OK, u redu, dobro OK
OKOK, u redu, dobro
Hvala! Merci !
Merci !Hvala!
Molim! De rien !
De rien !Molim!
Izvini …/izvinite … Excusez-moi, ...
Excusez-moi, ...Izvini …/izvinite …
Žao mi je. Je suis désolé(e) / Désolé(e) !
Je suis désolé(e)
Désolé(e) !
Žao mi je.
Imam .../ Nemam ... J'ai ... / Je n'ai pas ...
J'ai ...
Je n'ai pas ...
Imam .../ Nemam ...
Imamo ... / Nemamo ... Nous avons ... / Nous n'avons pas ...
Nous avons ...
Nous n'avons pas ...
Imamo ... / Nemamo ...
Ima .../ Nema... Il y a ... / Il n'y a pas ...
Il y a ...
Il n'y a pas ...
Ima .../ Nema...

Predstavljanje

 
Ja sam ... Je m'appelle ...
Je m'appelle ...Ja sam ...
Ja sam iz... Je viens ...
Je viens ...Ja sam iz...
Imam ... godina/godine. J'ai ... ans.
J'ai ... ans.Imam ... godina/godine.
Oženjen sam./ Nisam oženjen. Je suis marié(e). / Je ne suis pas marié(e).
Je suis marié(e).
Je ne suis pas marié(e).
Oženjen sam./ Nisam oženjen.
Putujem sam. / Ne putujem sam. Je voyage seul(e). / Je ne voyage pas seul(e).
Je voyage seul(e).
Je ne voyage pas seul(e).
Putujem sam. / Ne putujem sam.
Putujem s ... Je voyage avec ...
Je voyage avec ...Putujem s ...

Sporazumijevanje

 
Ne znam francuski. Je ne parle pas français.
Je ne parle pas français.Ne znam francuski.
Ne razumijem. Je ne comprends pas.
Je ne comprends pas.Ne razumijem.
Znate li … ? Parlez-vous ... ?
Parlez-vous ... ?Znate li … ?
Zna li ovdje itko ...? Quelqu'un parle-t-il ... ici ?
Quelqu'un parle-t-il ... ici ?Zna li ovdje itko ...?
engleski anglais
anglaisengleski
francuski français
françaisfrancuski
Molim Vas, napišite mi. Veuillez noter.
Veuillez noter.Molim Vas, napišite mi.
Ponovite, molim Vas! Veuillez répéter.
Veuillez répéter.Ponovite, molim Vas!
Trenutak, molim Vas/ Samo tren. Un moment, s'il vous plaît !
Un moment, s'il vous plaît !Trenutak, molim Vas/ Samo tren.

Brojevi

 
nula zéro
zéronula
jedan un
unjedan
dva deux
deuxdva
tri trois
troistri
četiri quatre
quatrečetiri
pet cinq
cinqpet
šest six
sixšest
sedam sept
septsedam
osam huit
huitosam
devet neuf
neufdevet
deset dix
dixdeset
jedanaest onze
onzejedanaest
dvanaest douze
douzedvanaest
trinaest treize
treizetrinaest
četrnaest quatorze
quatorzečetrnaest
petnaest quinze
quinzepetnaest
šestnaest seize
seizešestnaest
sedamnaest dix-sept
dix-septsedamnaest
osamnaest dix-huit
dix-huitosamnaest
devetnaest dix-neuf
dix-neufdevetnaest
dvadeset vingt
vingtdvadeset
dvadeset jedan vingt-et-un
vingt-et-undvadeset jedan
trideset trente
trentetrideset
četrdeset quarante
quarantečetrdeset
pedeset cinquante
cinquantepedeset
šezdeset soixante
soixantešezdeset
sedamdeset soixante-dix
soixante-dixsedamdeset
osamdeset quatre-vingts
quatre-vingtsosamdeset
devedeset quatre-vingt-dix
quatre-vingt-dixdevedeset
sto cent
centsto
tisuću mille
milletisuću
milijun un million
un millionmilijun
par quelques ...
quelques ...par