naučite francuski  

Radite godišnji odmor u Francuskoj?
– Naučite najvažnije riječi na francuskom jeziku!


Ovdje ćete naći hrvatske prijevode za 50 najvažnijih pojmova i riječi na francuskom jeziku.
S time ste odlično pripremljeni za boravak u Francuskoj.
 
Naučite s nama:

  • Kako se kaže Bok! ili Pozdrav! na francuskom?
  • Kako se kaže Molim i Hvala na francuskom?
  • Kako reći da i ne na francuskom?
  • Kako ću reći „Ja se zovem...“ na francuskom?
  • Kako se kaže „Ne znam francuski“ na francuskom?
  • Naučite osim toga kako brojati na francuskom.
Učenje francuskog »
 

 
Kompletni paket francuskog:
% popusta
Normalna cijena:
Cijena s popustom:
 
          Ponuda »          

 

Pozdrav

 
Bok! Salut !
Salut !Bok!
Dobro jutro! / Dobar dan! Bonjour !
Bonjour !Dobro jutro! / Dobar dan!
Dobra večer! Bonsoir !
Bonsoir !Dobra večer!
Laku noć! Bonne nuit !
Bonne nuit !Laku noć!
Bok! Salut !
Salut !Bok!
Doviđenja! Au revoir !
Au revoir !Doviđenja!

Važne riječi

 
da oui
ouida
ne non
nonne
možda peut-être
peut-êtremožda
OK, u redu, dobro OK
OKOK, u redu, dobro
Hvala! Merci !
Merci !Hvala!
Molim! De rien !
De rien !Molim!
Izvini …/izvinite … Excusez-moi, ...
Excusez-moi, ...Izvini …/izvinite …
Žao mi je. Je suis désolé(e) / Désolé(e) !
Je suis désolé(e)
Désolé(e) !
Žao mi je.
Imam .../ Nemam ... J'ai ... / Je n'ai pas ...
J'ai ...
Je n'ai pas ...
Imam .../ Nemam ...
Imamo ... / Nemamo ... Nous avons ... / Nous n'avons pas ...
Nous avons ...
Nous n'avons pas ...
Imamo ... / Nemamo ...
Ima .../ Nema... Il y a ... / Il n'y a pas ...
Il y a ...
Il n'y a pas ...
Ima .../ Nema...

Predstavljanje

 
Ja sam ... Je m'appelle ...
Je m'appelle ...Ja sam ...
Ja sam iz... Je viens ...
Je viens ...Ja sam iz...
Imam ... godina/godine. J'ai ... ans.
J'ai ... ans.Imam ... godina/godine.
Oženjen sam./ Nisam oženjen. Je suis marié(e). / Je ne suis pas marié(e).
Je suis marié(e).
Je ne suis pas marié(e).
Oženjen sam./ Nisam oženjen.
Putujem sam. / Ne putujem sam. Je voyage seul(e). / Je ne voyage pas seul(e).
Je voyage seul(e).
Je ne voyage pas seul(e).
Putujem sam. / Ne putujem sam.
Putujem s ... Je voyage avec ...
Je voyage avec ...Putujem s ...

Sporazumijevanje

 
Ne znam francuski. Je ne parle pas français.
Je ne parle pas français.Ne znam francuski.
Ne razumijem. Je ne comprends pas.
Je ne comprends pas.Ne razumijem.
Znate li … ? Parlez-vous ... ?
Parlez-vous ... ?Znate li … ?
Zna li ovdje itko ...? Quelqu'un parle-t-il ... ici ?
Quelqu'un parle-t-il ... ici ?Zna li ovdje itko ...?
engleski anglais
anglaisengleski
francuski français
françaisfrancuski
Molim Vas, napišite mi. Veuillez noter.
Veuillez noter.Molim Vas, napišite mi.
Ponovite, molim Vas! Veuillez répéter.
Veuillez répéter.Ponovite, molim Vas!
Trenutak, molim Vas/ Samo tren. Un moment, s'il vous plaît !
Un moment, s'il vous plaît !Trenutak, molim Vas/ Samo tren.

Brojevi

 
nula zéro
zéronula
jedan un
unjedan
dva deux
deuxdva
tri trois
troistri
četiri quatre
quatrečetiri
pet cinq
cinqpet
šest six
sixšest
sedam sept
septsedam
osam huit
huitosam
devet neuf
neufdevet
deset dix
dixdeset
jedanaest onze
onzejedanaest
dvanaest douze
douzedvanaest
trinaest treize
treizetrinaest
četrnaest quatorze
quatorzečetrnaest
petnaest quinze
quinzepetnaest
šestnaest seize
seizešestnaest
sedamnaest dix-sept
dix-septsedamnaest
osamnaest dix-huit
dix-huitosamnaest
devetnaest dix-neuf
dix-neufdevetnaest
dvadeset vingt
vingtdvadeset
dvadeset jedan vingt-et-un
vingt-et-undvadeset jedan
trideset trente
trentetrideset
četrdeset quarante
quarantečetrdeset
pedeset cinquante
cinquantepedeset
šezdeset soixante
soixantešezdeset
sedamdeset soixante-dix
soixante-dixsedamdeset
osamdeset quatre-vingts
quatre-vingtsosamdeset
devedeset quatre-vingt-dix
quatre-vingt-dixdevedeset
sto cent
centsto
tisuću mille
milletisuću
milijun un million
un millionmilijun
par quelques ...
quelques ...par
 

 

 
Besplatna demo verzija za francuski
 
Početna stranica:
Naučite više od 50 pojmova iz preko 70 jezika!

 
  Najvažnije riječi
na afrikanskom!
  Najvažnije riječi
na albanskom!
  Najvažnije riječi
na američkom engleskom!
  Najvažnije riječi
na amharskom!
  Najvažnije riječi
na arapskom!
  Najvažnije riječi
na armenskom!
  Najvažnije riječi
na azerbejdžanskom!
  Najvažnije riječi
na baskijskom!
  Najvažnije riječi
na bengalskom!
  Najvažnije riječi
na bijeloruskom!
  Najvažnije riječi
na bosanskom!
  Najvažnije riječi
na brazilskom!
  Najvažnije riječi
na britanskom engleskom!
  Najvažnije riječi
na bugarskom!
  Najvažnije riječi
na češkom!
  Najvažnije riječi
na danskom!
  Najvažnije riječi
na dari!
  Najvažnije riječi
na egipatskom!
  Najvažnije riječi
na estonskom!
  Najvažnije riječi
na filipinskom!
  Najvažnije riječi
na finskom!
  Najvažnije riječi
na francuskom!
  Najvažnije riječi
na grčkom!
  Najvažnije riječi
na gruzijskom!
  Najvažnije riječi
na hebrejskom!
  Najvažnije riječi
na hindskom!
  Najvažnije riječi
na indonezijskom!
  Najvažnije riječi
na islandskom!
  Najvažnije riječi
na japanskom!
  Najvažnije riječi
na jordanskom!
  Najvažnije riječi
na južnoameričkom španjolskom!
  Najvažnije riječi
na kantoneskom!
  Najvažnije riječi
na katalonskom!
  Najvažnije riječi
na kazaškom!
  Najvažnije riječi
na kineskom!
  Najvažnije riječi
na kirgiškom!
  Najvažnije riječi
na korejskom!
  Najvažnije riječi
na kurdskom!
  Najvažnije riječi
na latvijskom!
  Najvažnije riječi
na libanonskom!
  Najvažnije riječi
na lingala!
  Najvažnije riječi
na litavskom!
  Najvažnije riječi
na madagaskarskom!
  Najvažnije riječi
na majorkanskom!
  Najvažnije riječi
na makedonskom!
  Najvažnije riječi
na malezijskom!
  Najvažnije riječi
na malteškom!
  Najvažnije riječi
na marokanskom!
  Najvažnije riječi
na mađarskom!
  Najvažnije riječi
na meksikanskom!
  Najvažnije riječi
na mongolskom!
  Najvažnije riječi
na nepalskom!
  Najvažnije riječi
na nizozemskom!
  Najvažnije riječi
na njemačkom!
  Najvažnije riječi
na norveškom!
  Najvažnije riječi
na paštunskom!
  Najvažnije riječi
na perzijskom!
  Najvažnije riječi
na poljskom!
  Najvažnije riječi
na portugalskom!
  Najvažnije riječi
na punjabi!
  Najvažnije riječi
na rumunjskom!
  Najvažnije riječi
na ruskom!
  Najvažnije riječi
na šangajskom!
  Najvažnije riječi
na singalskom!
  Najvažnije riječi
na sirijskom!
  Najvažnije riječi
na slovačkom!
  Najvažnije riječi
na slovenskom!
  Najvažnije riječi
na španjolskom!
  Najvažnije riječi
na srpskom!
  Najvažnije riječi
na svahili!
  Najvažnije riječi
na švedskom!
  Najvažnije riječi
na tajlandskom!
  Najvažnije riječi
na talijanskom!
  Najvažnije riječi
na tamilskom!
  Najvažnije riječi
na tuniškom!
  Najvažnije riječi
na turskom!
  Najvažnije riječi
na ukrajinskom!
  Najvažnije riječi
na urdu!
  Najvažnije riječi
na uzbečkom!
  Najvažnije riječi
na vijetnamskom!
  Najvažnije riječi
na volof!