naučite ruski  

Radite godišnji odmor u Rusiji?
– Naučite najvažnije riječi na ruskom jeziku!


Ovdje ćete naći hrvatske prijevode za 50 najvažnijih pojmova i riječi na ruskom jeziku.
S time ste odlično pripremljeni za boravak u Rusiji.
 
Naučite s nama:

  • Kako se kaže Bok! ili Pozdrav! na ruskom?
  • Kako se kaže Molim i Hvala na ruskom?
  • Kako reći da i ne na ruskom?
  • Kako ću reći „Ja se zovem...“ na ruskom?
  • Kako se kaže „Ne znam ruski“ na ruskom?
  • Naučite osim toga kako brojati na ruskom.
Učenje ruskog »
 

 
Kompletni paket ruskog:
% popusta
Normalna cijena:
Cijena s popustom:
 
          Ponuda »          

 

Pozdrav

 
Bok! Привет!
Привет!Bok!
Dobro jutro! Доброе утро!
Доброе утро!Dobro jutro!
Dobar dan! Добрый день!
Добрый день!Dobar dan!
Dobra večer! Добрый вечер!
Добрый вечер!Dobra večer!
Laku noć! Спокойной ночи!
Спокойной ночи!Laku noć!
Bok! Пока!
Пока!Bok!
Doviđenja! До свидания!
До свидания!Doviđenja!

Važne riječi

 
da да
даda
ne нет
нетne
možda возможно
возможноmožda
OK, u redu, dobro хорошо
хорошоOK, u redu, dobro
Hvala! Спасибо!
Спасибо!Hvala!
Molim! Пожалуйста!
Пожалуйста!Molim!
Izvini …/izvinite … Извините,...
Извините,...Izvini …/izvinite …
Žao mi je. Мне очень жаль.
Мне очень жаль.Žao mi je.
Imam .../ Nemam ... У меня есть / у меня нет ...
У меня есть
у меня нет ...
Imam .../ Nemam ...
Imamo ... / Nemamo ... У нас есть / у нас нет ...
У нас есть
у нас нет ...
Imamo ... / Nemamo ...
Ima .../ Nema... Есть / нет ...
Есть
нет ...
Ima .../ Nema...

Predstavljanje

 
Ja sam ... Меня зовут ...
Меня зовут ...Ja sam ...
Ja sam iz... Я из ...
Я из ...Ja sam iz...
Imam ... godina/godine. Мне ... лет.
Мне ... лет.Imam ... godina/godine.
Oženjen sam./ Nisam oženjen. Я женат. / Я не женат. / Я замужем. / Я не замужем.
Я женат.
Я не женат.
Я замужем.
Я не замужем.
Oženjen sam./ Nisam oženjen.
Putujem sam. / Ne putujem sam. Я путешествую один./ Я не путешествую один.
Я путешествую один./ Я не путешествую один.Putujem sam. / Ne putujem sam.
Putujem s ... Я путешествую с ...
Я путешествую с ...Putujem s ...

Sporazumijevanje

 
Ne znam ruski. Яне говорю по-русски.
Яне говорю по-русски.Ne znam ruski.
Ne razumijem. Я не понимаю.
Я не понимаю.Ne razumijem.
Znate li … ? Вы говорите ...?
Вы говорите ...?Znate li … ?
Zna li ovdje itko ...? Кто-нибудь говорит здесь ...?
Кто-нибудь говорит здесь ...?Zna li ovdje itko ...?
engleski по-английски
по-английскиengleski
francuski по-французски
по-французскиfrancuski
Molim Vas, napišite mi. пожалуйста, напишите.
пожалуйста, напишите.Molim Vas, napišite mi.
Ponovite, molim Vas! пожалуйста, повторите.
пожалуйста, повторите.Ponovite, molim Vas!
Trenutak, molim Vas/ Samo tren. Один момент, пожалуйста.
Один момент, пожалуйста.Trenutak, molim Vas/ Samo tren.

Brojevi

 
nula ноль
нольnula
jedan один
одинjedan
dva два
дваdva
tri три
триtri
četiri четыре
четыреčetiri
pet пять
пятьpet
šest шесть
шестьšest
sedam семь
семьsedam
osam восемь
восемьosam
devet девять
девятьdevet
deset десять
десятьdeset
jedanaest одиннадцать
одиннадцатьjedanaest
dvanaest двенадцать
двенадцатьdvanaest
trinaest тринадцать
тринадцатьtrinaest
četrnaest четырнадцать
четырнадцатьčetrnaest
petnaest пятнадцать
пятнадцатьpetnaest
šestnaest шестнадцать
шестнадцатьšestnaest
sedamnaest семнадцать
семнадцатьsedamnaest
osamnaest восемнадцать
восемнадцатьosamnaest
devetnaest девятнадцать
девятнадцатьdevetnaest
dvadeset двадцать
двадцатьdvadeset
dvadeset jedan двадцать один
двадцать одинdvadeset jedan
trideset тридцать
тридцатьtrideset
četrdeset сорок
сорокčetrdeset
pedeset пятьдесят
пятьдесятpedeset
šezdeset шестьдесят
шестьдесятšezdeset
sedamdeset семьдесят
семьдесятsedamdeset
osamdeset восемьдесят
восемьдесятosamdeset
devedeset девяносто
девяностоdevedeset
sto сто
стоsto
tisuću тысяча
тысячаtisuću
milijun один миллион
один миллионmilijun
par пара
параpar
 

 

 
Besplatna demo verzija za ruski
 
Početna stranica:
Naučite više od 50 pojmova iz preko 70 jezika!

 
  Najvažnije riječi
na afrikanskom!
  Najvažnije riječi
na albanskom!
  Najvažnije riječi
na američkom engleskom!
  Najvažnije riječi
na amharskom!
  Najvažnije riječi
na arapskom!
  Najvažnije riječi
na armenskom!
  Najvažnije riječi
na azerbejdžanskom!
  Najvažnije riječi
na baskijskom!
  Najvažnije riječi
na bengalskom!
  Najvažnije riječi
na bijeloruskom!
  Najvažnije riječi
na bosanskom!
  Najvažnije riječi
na brazilskom!
  Najvažnije riječi
na britanskom engleskom!
  Najvažnije riječi
na bugarskom!
  Najvažnije riječi
na češkom!
  Najvažnije riječi
na danskom!
  Najvažnije riječi
na dari!
  Najvažnije riječi
na egipatskom!
  Najvažnije riječi
na estonskom!
  Najvažnije riječi
na filipinskom!
  Najvažnije riječi
na finskom!
  Najvažnije riječi
na francuskom!
  Najvažnije riječi
na grčkom!
  Najvažnije riječi
na gruzijskom!
  Najvažnije riječi
na hebrejskom!
  Najvažnije riječi
na hindskom!
  Najvažnije riječi
na indonezijskom!
  Najvažnije riječi
na islandskom!
  Najvažnije riječi
na japanskom!
  Najvažnije riječi
na jordanskom!
  Najvažnije riječi
na južnoameričkom španjolskom!
  Najvažnije riječi
na kantoneskom!
  Najvažnije riječi
na katalonskom!
  Najvažnije riječi
na kazaškom!
  Najvažnije riječi
na kineskom!
  Najvažnije riječi
na kirgiškom!
  Najvažnije riječi
na korejskom!
  Najvažnije riječi
na kurdskom!
  Najvažnije riječi
na latvijskom!
  Najvažnije riječi
na libanonskom!
  Najvažnije riječi
na lingala!
  Najvažnije riječi
na litavskom!
  Najvažnije riječi
na madagaskarskom!
  Najvažnije riječi
na majorkanskom!
  Najvažnije riječi
na makedonskom!
  Najvažnije riječi
na malezijskom!
  Najvažnije riječi
na malteškom!
  Najvažnije riječi
na marokanskom!
  Najvažnije riječi
na mađarskom!
  Najvažnije riječi
na meksikanskom!
  Najvažnije riječi
na mongolskom!
  Najvažnije riječi
na nepalskom!
  Najvažnije riječi
na nizozemskom!
  Najvažnije riječi
na njemačkom!
  Najvažnije riječi
na norveškom!
  Najvažnije riječi
na paštunskom!
  Najvažnije riječi
na perzijskom!
  Najvažnije riječi
na poljskom!
  Najvažnije riječi
na portugalskom!
  Najvažnije riječi
na punjabi!
  Najvažnije riječi
na rumunjskom!
  Najvažnije riječi
na ruskom!
  Najvažnije riječi
na šangajskom!
  Najvažnije riječi
na singalskom!
  Najvažnije riječi
na sirijskom!
  Najvažnije riječi
na slovačkom!
  Najvažnije riječi
na slovenskom!
  Najvažnije riječi
na španjolskom!
  Najvažnije riječi
na srpskom!
  Najvažnije riječi
na svahili!
  Najvažnije riječi
na švedskom!
  Najvažnije riječi
na tajlandskom!
  Najvažnije riječi
na talijanskom!
  Najvažnije riječi
na tamilskom!
  Najvažnije riječi
na tuniškom!
  Najvažnije riječi
na turskom!
  Najvažnije riječi
na ukrajinskom!
  Najvažnije riječi
na urdu!
  Najvažnije riječi
na uzbečkom!
  Najvažnije riječi
na vijetnamskom!
  Najvažnije riječi
na volof!