naučite kurdski  

Radite godišnji odmor u Kurdistanu?
– Naučite najvažnije riječi na kurdskom jeziku!


Ovdje ćete naći hrvatske prijevode za 50 najvažnijih pojmova i riječi na kurdskom jeziku.
S time ste odlično pripremljeni za boravak u Kurdistanu.
 
Naučite s nama:

  • Kako se kaže Bok! ili Pozdrav! na kurdskom?
  • Kako se kaže Molim i Hvala na kurdskom?
  • Kako reći da i ne na kurdskom?
  • Kako ću reći „Ja se zovem...“ na kurdskom?
  • Kako se kaže „Ne znam kurdski“ na kurdskom?
  • Naučite osim toga kako brojati na kurdskom.
Učenje kurdskog »
 

 
Jezični tečaj kurdskog:
% popusta
Normalna cijena:
Cijena s popustom:
 
          Ponuda »          

 

Pozdrav

 
Bok! Merheba!
Merheba!Bok!
Dobro jutro! Sibe xer!
Sibe xer!Dobro jutro!
Dobar dan! Rojbaş!
Rojbaş!Dobar dan!
Dobra večer! Evarbaş!
Evarbaş!Dobra večer!
Laku noć! Şevbaş!
Şevbaş!Laku noć!
Bok! Bi xatirê te!
Bi xatirê te!Bok!
Doviđenja! Bi xatirê we!
Bi xatirê we!Doviđenja!

Važne riječi

 
da erê
erêda
ne na
nane
možda belkî
belkîmožda
OK, u redu, dobro temam
temamOK, u redu, dobro
Hvala! Spas!
Spas!Hvala!
Molim! Rica dikim!
Rica dikim!Molim!
Izvini …/izvinite … Biborîn, ...
Biborîn, ...Izvini …/izvinite …
Žao mi je. Bîbore.
Bîbore.Žao mi je.
Imam / Nemam … ... mîn tune.
... mîn tune.Imam / Nemam …
Imamo ... / Nemamo ... ... me tune.
... me tune.Imamo ... / Nemamo ...
Ima .../ Nema... ... tune.
... tune.Ima .../ Nema...

Predstavljanje

 
Ja sam ... Nave min ...
Nave min ...Ja sam ...
Ja sam iz... Ez tem ji ...
Ez tem ji ...Ja sam iz...
Imam ... godina/godine. ... salîme.
... salîme.Imam ... godina/godine.
Oženjen sam./ Nisam oženjen. , Udana sam. / Nisam udana. Ez (ne) zewicî me. / Ez (ne) bimêrim.
Ez (ne) zewicî me.
Ez (ne) bimêrim.
Oženjen sam./ Nisam oženjen. , Udana sam. / Nisam udana.
(Ne) putujem sam. Ez tenê digerim. / Ez tenê nagerim.
Ez tenê digerim.
Ez tenê nagerim.
(Ne) putujem sam.
Putujem s ... Ez ... ra digarim.
Ez ... ra digarim.Putujem s ...

Sporazumijevanje

 
Ne znam kurdski. Ez kurmancî nizanim.
Ez kurmancî nizanim.Ne znam kurdski.
Ne razumijem. Ez vê fêhm nakim.
Ez vê fêhm nakim.Ne razumijem.
Znate li … ? Hun ... dizanin?
Hun ... dizanin?Znate li … ?
Zna li ovdje itko ...? Li vir kesek ... dizane?
Li vir kesek ... dizane?Zna li ovdje itko ...?
engleski Îngilîzî
Îngilîzîengleski
francuski Fransizî
Fransizîfrancuski
Molim Vas, napišite mi. Fermo, vê nîşe bikin.
Fermo, vê nîşe bikin.Molim Vas, napišite mi.
Ponovite, molim Vas! Fermo, vê car di bejên.
Fermo, vê car di bejên.Ponovite, molim Vas!
Trenutak, molim Vas/ Samo tren. Deqeyek, fermo.
Deqeyek, fermo.Trenutak, molim Vas/ Samo tren.

Brojevi

 
nula sifir
sifirnula
jedan yek
yekjedan
dva du
dudva
tri se
setri
četiri çar
çarčetiri
pet pênc
pêncpet
šest şeş
şeşšest
sedam heft
heftsedam
osam heşt
heştosam
devet neh
nehdevet
deset deh
dehdeset
jedanaest yanzdeh
yanzdehjedanaest
dvanaest donzdeh
donzdehdvanaest
trinaest sêzdeh
sêzdehtrinaest
četrnaest çardeh
çardehčetrnaest
petnaest panzdeh
panzdehpetnaest
šestnaest şanzdeh
şanzdehšestnaest
sedamnaest hevdeh
hevdehsedamnaest
osamnaest hijdeh
hijdehosamnaest
devetnaest nozdeh
nozdehdevetnaest
dvadeset bîst
bîstdvadeset
dvadeset jedan bîst u yek
bîst u yekdvadeset jedan
trideset sih
sihtrideset
četrdeset çel
çelčetrdeset
pedeset pêncî
pêncîpedeset
šezdeset şêşt
şêştšezdeset
sedamdeset heftê
heftêsedamdeset
osamdeset heştê
heştêosamdeset
devedeset nod
noddevedeset
sto sed
sedsto
tisuću hezar
hezartisuću
milijun milyonek
milyonekmilijun
par cotek
cotekpar
 

 

 
Besplatna demo verzija za kurdski
 
Početna stranica:
Naučite više od 50 pojmova iz preko 70 jezika!

 
  Najvažnije riječi
na afrikanskom!
  Najvažnije riječi
na albanskom!
  Najvažnije riječi
na američkom engleskom!
  Najvažnije riječi
na amharskom!
  Najvažnije riječi
na arapskom!
  Najvažnije riječi
na armenskom!
  Najvažnije riječi
na azerbejdžanskom!
  Najvažnije riječi
na baskijskom!
  Najvažnije riječi
na bengalskom!
  Najvažnije riječi
na bijeloruskom!
  Najvažnije riječi
na bosanskom!
  Najvažnije riječi
na brazilskom!
  Najvažnije riječi
na britanskom engleskom!
  Najvažnije riječi
na bugarskom!
  Najvažnije riječi
na češkom!
  Najvažnije riječi
na danskom!
  Najvažnije riječi
na dari!
  Najvažnije riječi
na egipatskom!
  Najvažnije riječi
na estonskom!
  Najvažnije riječi
na filipinskom!
  Najvažnije riječi
na finskom!
  Najvažnije riječi
na francuskom!
  Najvažnije riječi
na grčkom!
  Najvažnije riječi
na gruzijskom!
  Najvažnije riječi
na hebrejskom!
  Najvažnije riječi
na hindskom!
  Najvažnije riječi
na indonezijskom!
  Najvažnije riječi
na islandskom!
  Najvažnije riječi
na japanskom!
  Najvažnije riječi
na jordanskom!
  Najvažnije riječi
na južnoameričkom španjolskom!
  Najvažnije riječi
na kantoneskom!
  Najvažnije riječi
na katalonskom!
  Najvažnije riječi
na kazaškom!
  Najvažnije riječi
na kineskom!
  Najvažnije riječi
na kirgiškom!
  Najvažnije riječi
na korejskom!
  Najvažnije riječi
na kurdskom!
  Najvažnije riječi
na latvijskom!
  Najvažnije riječi
na libanonskom!
  Najvažnije riječi
na lingala!
  Najvažnije riječi
na litavskom!
  Najvažnije riječi
na madagaskarskom!
  Najvažnije riječi
na majorkanskom!
  Najvažnije riječi
na makedonskom!
  Najvažnije riječi
na malezijskom!
  Najvažnije riječi
na malteškom!
  Najvažnije riječi
na marokanskom!
  Najvažnije riječi
na mađarskom!
  Najvažnije riječi
na meksikanskom!
  Najvažnije riječi
na mongolskom!
  Najvažnije riječi
na nepalskom!
  Najvažnije riječi
na nizozemskom!
  Najvažnije riječi
na njemačkom!
  Najvažnije riječi
na norveškom!
  Najvažnije riječi
na paštunskom!
  Najvažnije riječi
na perzijskom!
  Najvažnije riječi
na poljskom!
  Najvažnije riječi
na portugalskom!
  Najvažnije riječi
na punjabi!
  Najvažnije riječi
na rumunjskom!
  Najvažnije riječi
na ruskom!
  Najvažnije riječi
na šangajskom!
  Najvažnije riječi
na singalskom!
  Najvažnije riječi
na sirijskom!
  Najvažnije riječi
na slovačkom!
  Najvažnije riječi
na slovenskom!
  Najvažnije riječi
na španjolskom!
  Najvažnije riječi
na srpskom!
  Najvažnije riječi
na svahili!
  Najvažnije riječi
na švedskom!
  Najvažnije riječi
na tajlandskom!
  Najvažnije riječi
na talijanskom!
  Najvažnije riječi
na tamilskom!
  Najvažnije riječi
na tuniškom!
  Najvažnije riječi
na turskom!
  Najvažnije riječi
na ukrajinskom!
  Najvažnije riječi
na urdu!
  Najvažnije riječi
na uzbečkom!
  Najvažnije riječi
na vijetnamskom!
  Najvažnije riječi
na volof!