naučite brazilski  

Radite godišnji odmor u Brazilu?
– Naučite najvažnije riječi na brazilskom jeziku!


Ovdje ćete naći hrvatske prijevode za 50 najvažnijih pojmova i riječi na brazilskom jeziku.
S time ste odlično pripremljeni za boravak u Brazilu.
 
Naučite s nama:

  • Kako se kaže Bok! ili Pozdrav! na brazilskom?
  • Kako se kaže Molim i Hvala na brazilskom?
  • Kako reći da i ne na brazilskom?
  • Kako ću reći „Ja se zovem...“ na brazilskom?
  • Kako se kaže „Ne znam brazilski“ na brazilskom?
  • Naučite osim toga kako brojati na brazilskom.
Učenje brazilskog »
 

 
Kompletni paket brazilskog:
% popusta
Normalna cijena:
Cijena s popustom:
 
          Ponuda »          

 

Pozdrav

 
Bok! Oi!
Oi!Bok!
Dobro jutro! Bom-dia!
Bom-dia!Dobro jutro!
Dobar dan! Boa-tarde!
Boa-tarde!Dobar dan!
Dobra večer! Boa-noite!
Boa-noite!Dobra večer!
Laku noć! Boa-noite!
Boa-noite!Laku noć!
Bok! Tchau!
Tchau!Bok!
Doviđenja! Adeus!
Adeus!Doviđenja!

Važne riječi

 
da sim
simda
ne não
nãone
OK, u redu, dobro ok
okOK, u redu, dobro
Hvala! Obrigado!/ Obrigada!
Obrigado!/ Obrigada!Hvala!
Molim! De nada! (Com prazer.)
De nada! (Com prazer.)Molim!
Izvini …/izvinite … Me desculpe ...
Me desculpe ...Izvini …/izvinite …
Žao mi je. Sinto muito.
Sinto muito.Žao mi je.
Imam .../ Nemam ... Eu tenho .../ Eu não tenho ...
Eu tenho .../ Eu não tenho ...Imam .../ Nemam ...
Imamo ... / Nemamo ... Nós temos .../ Nós não temos ...
Nós temos .../ Nós não temos ...Imamo ... / Nemamo ...
Ima .../ Nema... Há .../ Não há ...
Há .../ Não há ...Ima .../ Nema...

Predstavljanje

 
Ja sam ... Eu me chamo ...
Eu me chamo ...Ja sam ...
Dolazim iz … Eu venho da ...
Eu venho da ...Dolazim iz …
Imam ... godina/godine. Eu tenho ... anos
Eu tenho ... anosImam ... godina/godine.
Oženjen sam./ Nisam oženjen. , Udana sam. / Nisam udana. Eu (não) sou casado. / Eu (não) sou casada.
Eu (não) sou casado.
Eu (não) sou casada.
Oženjen sam./ Nisam oženjen. , Udana sam. / Nisam udana.
(Ne) putujem sam. Eu (não) estou viajando sozinho./ Eu (não) estou viajando sozinha.
Eu (não) estou viajando sozinho./ Eu (não) estou viajando sozinha.(Ne) putujem sam.
Putujem s ... Estou viajando com ...
Estou viajando com ...Putujem s ...

Sporazumijevanje

 
Ne znam portugalski. Eu não falo português.
Eu não falo português.Ne znam portugalski.
Ne razumijem. Eu não entendo.
Eu não entendo.Ne razumijem.
Znate li … ? Você fala ...?
Você fala ...?Znate li … ?
Zna li ovdje itko ...? Alguém fala aqui ...?
Alguém fala aqui ...?Zna li ovdje itko ...?
engleski inglês
inglêsengleski
francuski francês
francêsfrancuski
Možete li mi to napisati? Você pode anotar isso, por favor?
Você pode anotar isso, por favor?Možete li mi to napisati?
Možete li mi ponoviti? Você pode repetir, por favor?
Você pode repetir, por favor?Možete li mi ponoviti?
Trenutak, molim Vas/ Samo tren. Um momento, por favor.
Um momento, por favor.Trenutak, molim Vas/ Samo tren.

Brojevi

 
nula zero
zeronula
jedan um
umjedan
dva dois
doisdva
tri três
trêstri
četiri quatro
quatročetiri
pet cinco
cincopet
šest seis
seisšest
sedam sete
setesedam
osam oito
oitoosam
devet nove
novedevet
deset dez
dezdeset
jedanaest onze
onzejedanaest
dvanaest doze
dozedvanaest
trinaest treze
trezetrinaest
četrnaest quatorze
quatorzečetrnaest
petnaest quinze
quinzepetnaest
šestnaest dezesseis
dezesseisšestnaest
sedamnaest dezessete
dezessetesedamnaest
osamnaest dezoito
dezoitoosamnaest
devetnaest dezenove
dezenovedevetnaest
dvadeset vinte
vintedvadeset
dvadeset jedan vinte e um
vinte e umdvadeset jedan
trideset trinta
trintatrideset
četrdeset quarenta
quarentačetrdeset
pedeset cinquenta
cinquentapedeset
šezdeset sessenta
sessentašezdeset
sedamdeset setenta
setentasedamdeset
osamdeset oitenta
oitentaosamdeset
devedeset noventa
noventadevedeset
sto cem
cemsto
tisuću mil
miltisuću
milijun um milhão
um milhãomilijun
par um par
um parpar
 

 

 
Besplatna demo verzija za brazilski
 
Početna stranica:
Naučite više od 50 pojmova iz preko 70 jezika!

 
  Najvažnije riječi
na afrikanskom!
  Najvažnije riječi
na albanskom!
  Najvažnije riječi
na američkom engleskom!
  Najvažnije riječi
na amharskom!
  Najvažnije riječi
na arapskom!
  Najvažnije riječi
na armenskom!
  Najvažnije riječi
na azerbejdžanskom!
  Najvažnije riječi
na baskijskom!
  Najvažnije riječi
na bengalskom!
  Najvažnije riječi
na bijeloruskom!
  Najvažnije riječi
na bosanskom!
  Najvažnije riječi
na brazilskom!
  Najvažnije riječi
na britanskom engleskom!
  Najvažnije riječi
na bugarskom!
  Najvažnije riječi
na češkom!
  Najvažnije riječi
na danskom!
  Najvažnije riječi
na dari!
  Najvažnije riječi
na egipatskom!
  Najvažnije riječi
na estonskom!
  Najvažnije riječi
na filipinskom!
  Najvažnije riječi
na finskom!
  Najvažnije riječi
na francuskom!
  Najvažnije riječi
na grčkom!
  Najvažnije riječi
na gruzijskom!
  Najvažnije riječi
na hebrejskom!
  Najvažnije riječi
na hindskom!
  Najvažnije riječi
na indonezijskom!
  Najvažnije riječi
na islandskom!
  Najvažnije riječi
na japanskom!
  Najvažnije riječi
na jordanskom!
  Najvažnije riječi
na južnoameričkom španjolskom!
  Najvažnije riječi
na kantoneskom!
  Najvažnije riječi
na katalonskom!
  Najvažnije riječi
na kazaškom!
  Najvažnije riječi
na kineskom!
  Najvažnije riječi
na kirgiškom!
  Najvažnije riječi
na korejskom!
  Najvažnije riječi
na kurdskom!
  Najvažnije riječi
na latvijskom!
  Najvažnije riječi
na libanonskom!
  Najvažnije riječi
na lingala!
  Najvažnije riječi
na litavskom!
  Najvažnije riječi
na madagaskarskom!
  Najvažnije riječi
na majorkanskom!
  Najvažnije riječi
na makedonskom!
  Najvažnije riječi
na malezijskom!
  Najvažnije riječi
na malteškom!
  Najvažnije riječi
na marokanskom!
  Najvažnije riječi
na mađarskom!
  Najvažnije riječi
na meksikanskom!
  Najvažnije riječi
na mongolskom!
  Najvažnije riječi
na nepalskom!
  Najvažnije riječi
na nizozemskom!
  Najvažnije riječi
na njemačkom!
  Najvažnije riječi
na norveškom!
  Najvažnije riječi
na paštunskom!
  Najvažnije riječi
na perzijskom!
  Najvažnije riječi
na poljskom!
  Najvažnije riječi
na portugalskom!
  Najvažnije riječi
na punjabi!
  Najvažnije riječi
na rumunjskom!
  Najvažnije riječi
na ruskom!
  Najvažnije riječi
na šangajskom!
  Najvažnije riječi
na singalskom!
  Najvažnije riječi
na sirijskom!
  Najvažnije riječi
na slovačkom!
  Najvažnije riječi
na slovenskom!
  Najvažnije riječi
na španjolskom!
  Najvažnije riječi
na srpskom!
  Najvažnije riječi
na svahili!
  Najvažnije riječi
na švedskom!
  Najvažnije riječi
na tajlandskom!
  Najvažnije riječi
na talijanskom!
  Najvažnije riječi
na tamilskom!
  Najvažnije riječi
na tuniškom!
  Najvažnije riječi
na turskom!
  Najvažnije riječi
na ukrajinskom!
  Najvažnije riječi
na urdu!
  Najvažnije riječi
na uzbečkom!
  Najvažnije riječi
na vijetnamskom!
  Najvažnije riječi
na volof!