naučite majorkanski  

Radite godišnji odmor na Majorki?
– Naučite najvažnije riječi na majorkanskom jeziku!


Ovdje ćete naći hrvatske prijevode za 50 najvažnijih pojmova i riječi na majorkanskom jeziku.
S time ste odlično pripremljeni za boravak na Majorki.
 
Naučite s nama:

Predaje Vam majorkanski znatno brže nego konvencionalnim metodama – u samo 17 minuta dnevno:
Učenje majorkanskog metodom dugoročnog pamćenja »
 
 

Pozdrav

 
Hola!Bok!
Bon dia!Dobro jutro!
Bon dia!Dobar dan!
Bona tarda!Dobra večer!
Bona nit!Laku noć!
Adéu!Bok!
Fins un altra!Doviđenja!
 

Važne riječi

 
Sí.da
No.ne
A lo millor.možda
D'acord.OK, u redu, dobro
Gràcis!Hvala!
Servidor!Nema na čemu!
Perdó ...Izvini …/izvinite …
Me sap greu.Žao mi je.
Tenc .../ No tenc ...Imam .../ Nemam ...
Tenim .../ No tenim ...Imamo ... / Nemamo ...
Hi ha .../ No hi ha ...Ima .../ Nema...
 

Predstavljanje

 
Me nomc ...Ja sam ...
Sóc ...Ja sam iz...
Tenc ... anys.Imam ... godina/godine.
Estic casat./ No estic casat.Oženjen sam./ Nisam oženjen.
Viatg tot sol./ No viatg tot sol.Putujem sam. / Ne putujem sam.
Viatg amb ...Putujem s ...
 

Sporazumijevanje

 
No xerr mallorquí.Ne znam majorkanski.
Això no ho enténc.Ne razumijem.
Vosté xerra ...?Znate li … ?
Qualqu xerra ...?Zna li ovdje itko ...?
Anglèsengleski
Francèsfrancuski
Per favor, pot anotar això.Molim Vas, napišite mi.
Per favor, pot repetir això.Ponovite, molim Vas!
Un moment, per favor.Trenutak, molim Vas/ Samo tren.
 

Brojevi

 
ceronula
unjedan
dosdva
trestri
quatrečetiri
cincpet
sisšest
setsedam
vuitosam
noudevet
deudeset
onzejedanaest
dotzedvanaest
tretzetrinaest
catorzečetrnaest
quinzepetnaest
setzešestnaest
dessetsedamnaest
devuitosamnaest
denoudevetnaest
vintdvadeset
vint i údvadeset jedan
trentatrideset
quarantačetrdeset
cinquantapedeset
seixantašezdeset
setantasedamdeset
vuitantaosamdeset
norantadevedeset
centsto
miltisuću
un milliómilijun
un parellpar
 

 

„Predaje Vam majorkanski znatno brže nego konvencionalnim metodama – u samo 17 minuta dnevno!“

 
Brza i vrlo efikasna metoda učenja: nakon samo 3 sati učenja, moći ćete riječima izraziti sve, što je potrebno znati kod putovanja – na računalu, smartfonu i tabletu.
 
učenje majorkanskog
 
Učenje majorkanskog »

 
Evo zašto se ovaj tečaj majorkanskog razlikuje od ostalih jezičnih tečajeva:
Preporučeno vrijeme učenja: samo brzih 17 minuta dnevno.
U svako vrijeme – na svakom mjestu – na svakom uređaju.
Kroz nagrađivanu dugotrajnu metodu pamćenja, nećete majorkanski nikad više zaboraviti.
Sa novom Superlearning tehnologijom učenja, učite 32% brže i postajete posebno prilagodljivi.
Učenje majorkanskog još nikad nije bilo jednostavnije nego sad:
Sve vježbe biti će Vam kroz tečaj svaki dan točno prikazane.
Na taj se način majorkanski uči praktički sam po sebi.
Različite metode učenja, garantiraju zadovoljstvo i uspjeh kod učenja i motiviraju na daljnje svakodnevno učenje majorkanskog.

Naučite majorkanski sada »

 
 

 

Besplatna demo verzija majorkanskog

 
Isprobajte tečaj i uvjerite se, da ćete puno brže naučiti majorkanski nego li ste zamišljali.