naučite estonski  

Radite godišnji odmor u Estoniji?
– Naučite najvažnije riječi na estonskom jeziku!


Ovdje ćete naći hrvatske prijevode za 50 najvažnijih pojmova i riječi na estonskom jeziku.
S time ste odlično pripremljeni za boravak u Estoniji.
 
Naučite s nama:

  • Kako se kaže Bok! ili Pozdrav! na estonskom?
  • Kako se kaže Molim i Hvala na estonskom?
  • Kako reći da i ne na estonskom?
  • Kako ću reći „Ja se zovem...“ na estonskom?
  • Kako se kaže „Ne znam estonski“ na estonskom?
  • Naučite osim toga kako brojati na estonskom.
Učenje estonskog »
 

 
Kompletni paket estonskog:
% popusta
Normalna cijena:
Cijena s popustom:
 
          Ponuda »          

 

Pozdrav

 
Bok! Tere!
Tere!Bok!
Dobro jutro! Tere hommikust!
Tere hommikust!Dobro jutro!
Dobar dan! Tere päevast!
Tere päevast!Dobar dan!
Dobra večer! Tere õhtust!
Tere õhtust!Dobra večer!
Laku noć! Head ööd!
Head ööd!Laku noć!
Bok! Nägemist!
Nägemist!Bok!
Doviđenja! Head aega!
Head aega!Doviđenja!

Važne riječi

 
da ja
jada
ne ei
eine
možda võib olla
võib ollamožda
OK, u redu, dobro ok
okOK, u redu, dobro
Hvala! Aitäh!
Aitäh!Hvala!
Molim! Palun!
Palun!Molim!
Izvini …/izvinite … Vabandust, ...
Vabandust, ...Izvini …/izvinite …
Žao mi je. Mul on kahju.
Mul on kahju.Žao mi je.
Imam .../ Nemam ... Mul on/ ei ole ...
Mul on/ ei ole ...Imam .../ Nemam ...
Ima .../ Nema... On/ ei ole ...
On/ ei ole ...Ima .../ Nema...

Predstavljanje

 
Ja sam ... Mina olen ...
Mina olen ...Ja sam ...
Ja sam iz... Tulen ...
Tulen ...Ja sam iz...
Imam ... godina/godine. (Imam dvadeset godina) Olen ... aastane. (Olen kakskümmend aastane.)
Olen ... aastane. (Olen kakskümmend aastane.)Imam ... godina/godine. (Imam dvadeset godina)
Putujem s ... Reisin koos ...
Reisin koos ...Putujem s ...

Sporazumijevanje

 
Ne znam estonski. Ma ei räägi eesti keelt.
Ma ei räägi eesti keelt.Ne znam estonski.
Ne razumijem. Ma ei saa aru.
Ma ei saa aru.Ne razumijem.
Znate li … ? Kas te räägite ...?
Kas te räägite ...?Znate li … ?
Zna li ovdje itko ...? Kas keegi räägib ...?
Kas keegi räägib ...?Zna li ovdje itko ...?
engleski  inglise keelt
inglise keeltengleski
francuski  prantsuse keelt
prantsuse keeltfrancuski
Molim Vas, napišite mi. Palun kirjutage üles.
Palun kirjutage üles.Molim Vas, napišite mi.
Ponovite, molim Vas! Palun korrake.
Palun korrake.Ponovite, molim Vas!
Trenutak, molim Vas/ Samo tren. Üks moment palun.
Üks moment palun.Trenutak, molim Vas/ Samo tren.

Brojevi

 
nula null
nullnula
jedan üks
üksjedan
dva kaks
kaksdva
tri kolm
kolmtri
četiri neli
neličetiri
pet viis
viispet
šest kuus
kuusšest
sedam seitse
seitsesedam
osam kaheksa
kaheksaosam
devet üheksa
üheksadevet
deset kümme
kümmedeset
jedanaest üksteist
üksteistjedanaest
dvanaest kaksteist
kaksteistdvanaest
trinaest kolmteist
kolmteisttrinaest
četrnaest neliteist
neliteistčetrnaest
petnaest viisteist
viisteistpetnaest
šestnaest kuusteist
kuusteistšestnaest
sedamnaest seitseteist
seitseteistsedamnaest
osamnaest kaheksateist
kaheksateistosamnaest
devetnaest üheksateist
üheksateistdevetnaest
dvadeset kakskümmend
kakskümmenddvadeset
dvadeset jedan kakskümmend üks
kakskümmend üksdvadeset jedan
trideset kolmkümmend
kolmkümmendtrideset
četrdeset nelikümmend
nelikümmendčetrdeset
pedeset viiskümmend
viiskümmendpedeset
šezdeset kuuskümmend
kuuskümmendšezdeset
sedamdeset seitsekümmend
seitsekümmendsedamdeset
osamdeset kaheksakümmend
kaheksakümmendosamdeset
devedeset üheksakümmend
üheksakümmenddevedeset
sto sada
sadasto
tisuću tuhat
tuhattisuću
milijun miljon
miljonmilijun
par paar
paarpar
 

 

 
Besplatna demo verzija za estonski
 
Početna stranica:
Naučite više od 50 pojmova iz preko 70 jezika!

 
  Najvažnije riječi
na afrikanskom!
  Najvažnije riječi
na albanskom!
  Najvažnije riječi
na američkom engleskom!
  Najvažnije riječi
na amharskom!
  Najvažnije riječi
na arapskom!
  Najvažnije riječi
na armenskom!
  Najvažnije riječi
na azerbejdžanskom!
  Najvažnije riječi
na baskijskom!
  Najvažnije riječi
na bengalskom!
  Najvažnije riječi
na bijeloruskom!
  Najvažnije riječi
na bosanskom!
  Najvažnije riječi
na brazilskom!
  Najvažnije riječi
na britanskom engleskom!
  Najvažnije riječi
na bugarskom!
  Najvažnije riječi
na češkom!
  Najvažnije riječi
na danskom!
  Najvažnije riječi
na dari!
  Najvažnije riječi
na egipatskom!
  Najvažnije riječi
na estonskom!
  Najvažnije riječi
na filipinskom!
  Najvažnije riječi
na finskom!
  Najvažnije riječi
na francuskom!
  Najvažnije riječi
na grčkom!
  Najvažnije riječi
na gruzijskom!
  Najvažnije riječi
na hebrejskom!
  Najvažnije riječi
na hindskom!
  Najvažnije riječi
na indonezijskom!
  Najvažnije riječi
na islandskom!
  Najvažnije riječi
na japanskom!
  Najvažnije riječi
na jordanskom!
  Najvažnije riječi
na južnoameričkom španjolskom!
  Najvažnije riječi
na kantoneskom!
  Najvažnije riječi
na katalonskom!
  Najvažnije riječi
na kazaškom!
  Najvažnije riječi
na kineskom!
  Najvažnije riječi
na kirgiškom!
  Najvažnije riječi
na korejskom!
  Najvažnije riječi
na kurdskom!
  Najvažnije riječi
na latvijskom!
  Najvažnije riječi
na libanonskom!
  Najvažnije riječi
na lingala!
  Najvažnije riječi
na litavskom!
  Najvažnije riječi
na madagaskarskom!
  Najvažnije riječi
na majorkanskom!
  Najvažnije riječi
na makedonskom!
  Najvažnije riječi
na malezijskom!
  Najvažnije riječi
na malteškom!
  Najvažnije riječi
na marokanskom!
  Najvažnije riječi
na mađarskom!
  Najvažnije riječi
na meksikanskom!
  Najvažnije riječi
na mongolskom!
  Najvažnije riječi
na nepalskom!
  Najvažnije riječi
na nizozemskom!
  Najvažnije riječi
na njemačkom!
  Najvažnije riječi
na norveškom!
  Najvažnije riječi
na paštunskom!
  Najvažnije riječi
na perzijskom!
  Najvažnije riječi
na poljskom!
  Najvažnije riječi
na portugalskom!
  Najvažnije riječi
na punjabi!
  Najvažnije riječi
na rumunjskom!
  Najvažnije riječi
na ruskom!
  Najvažnije riječi
na šangajskom!
  Najvažnije riječi
na singalskom!
  Najvažnije riječi
na sirijskom!
  Najvažnije riječi
na slovačkom!
  Najvažnije riječi
na slovenskom!
  Najvažnije riječi
na španjolskom!
  Najvažnije riječi
na srpskom!
  Najvažnije riječi
na svahili!
  Najvažnije riječi
na švedskom!
  Najvažnije riječi
na tajlandskom!
  Najvažnije riječi
na talijanskom!
  Najvažnije riječi
na tamilskom!
  Najvažnije riječi
na tuniškom!
  Najvažnije riječi
na turskom!
  Najvažnije riječi
na ukrajinskom!
  Najvažnije riječi
na urdu!
  Najvažnije riječi
na uzbečkom!
  Najvažnije riječi
na vijetnamskom!
  Najvažnije riječi
na volof!