naučite filipinski  

Radite godišnji odmor u Filipinima?
– Naučite najvažnije riječi na filipinskom jeziku!


Ovdje ćete naći hrvatske prijevode za 50 najvažnijih pojmova i riječi na filipinskom jeziku.
S time ste odlično pripremljeni za boravak u Filipinima.
 
Naučite s nama:

Učenje filipinskog »
 

 
Jezični tečaj filipinskog:
% popusta
Normalna cijena:
Cijena s popustom:
 
        Ponuda »        

 

Pozdrav

 
Bok! Hi!/ Hello!
Hi!/ Hello!Bok!
Dobro jutro! Magandang umaga!
Magandang umaga!Dobro jutro!
Dobar dan! Magandang hapon! Magandang araw!
Magandang hapon! Magandang araw!Dobar dan!
Dobra večer! Magandang gabi!
Magandang gabi!Dobra večer!
Laku noć! Good night!
Good night!Laku noć!
Bok! Sa uulitin! Bye!
Sa uulitin! Bye!Bok!
Doviđenja! Paalam!
Paalam!Doviđenja!

Važne riječi

 
da oo
ooda
ne hindi
hindine
možda baka
bakamožda
OK, u redu, dobro OK
OKOK, u redu, dobro
Hvala! Salamat!
Salamat!Hvala!
Molim! Walang anuman!
Walang anuman!Molim!
Izvini …/izvinite … Excuse me, ...
Excuse me, ...Izvini …/izvinite …
Žao mi je. Sorry/ Paumanhin
Sorry/ PaumanhinŽao mi je.
Imam .../ Nemam ... Mayroon akong .../ Wala akong ...
Mayroon akong .../ Wala akong ...Imam .../ Nemam ...
Imamo ... / Nemamo ... Mayroon kaming .../ Wala kaming ...
Mayroon kaming .../ Wala kaming ...Imamo ... / Nemamo ...
Ima .../ Nema... Mayroong .../ Walang ...
Mayroong .../ Walang ...Ima .../ Nema...

Predstavljanje

 
Ja sam ... Ako ay si ...
Ako ay si ...Ja sam ...
Ja sam iz... Galing akong .../ Tiga-... ako
Galing akong .../ Tiga-... akoJa sam iz...
Imam ... godina/godine. Ako'y ... taong gulang.
Ako'y ... taong gulang.Imam ... godina/godine.
Oženjen sam./ Nisam oženjen. Ako'y kasal./ Hindi ako kasal.
Ako'y kasal./ Hindi ako kasal.Oženjen sam./ Nisam oženjen.
Putujem sam. / Ne putujem sam. Nagbibiyahe akong mag-isa./ Hindi ako nagbibiyaheng mag-isa.
Nagbibiyahe akong mag-isa./ Hindi ako nagbibiyaheng mag-isa.Putujem sam. / Ne putujem sam.
Putujem s ... Nagbibiyahe akong kasama si/ ang
Nagbibiyahe akong kasama si/ angPutujem s ...

Sporazumijevanje

 
Ne znam filipinski. Hindi ako nagsasalita ng Filipino.
Hindi ako nagsasalita ng Filipino.Ne znam filipinski.
Ne razumijem. Hindi ko yan maintindihan.
Hindi ko yan maintindihan.Ne razumijem.
Znate li … ? Nagsasalita ka ng ... ?
Nagsasalita ka ng ... ?Znate li … ?
Zna li ovdje itko ...? May nagsasalita dito ng ... ?
May nagsasalita dito ng ... ?Zna li ovdje itko ...?
engleski Ingles
Inglesengleski
francuski Pranses
Pransesfrancuski
Molim Vas, napišite mi. Pakisulat yan.
Pakisulat yan.Molim Vas, napišite mi.
Ponovite, molim Vas! Pakiulit.
Pakiulit.Ponovite, molim Vas!
Trenutak, molim Vas/ Samo tren. Sandali lang.
Sandali lang.Trenutak, molim Vas/ Samo tren.

Brojevi

 
nula wala/ sero
wala/ seronula
jedan isa
isajedan
dva dalawa
dalawadva
tri tatlo
tatlotri
četiri apat
apatčetiri
pet lima
limapet
šest anim
animšest
sedam pito
pitosedam
osam walo
waloosam
devet siyam
siyamdevet
deset sampu
sampudeset
jedanaest labing-isa
labing-isajedanaest
dvanaest labing-dalawa
labing-dalawadvanaest
trinaest labing-tatlo
labing-tatlotrinaest
četrnaest labing-apat
labing-apatčetrnaest
petnaest labing-lima
labing-limapetnaest
šestnaest labing-anim
labing-animšestnaest
sedamnaest labing-pito
labing-pitosedamnaest
osamnaest labing-walo
labing-waloosamnaest
devetnaest labing-siyam
labing-siyamdevetnaest
dvadeset dalawampu
dalawampudvadeset
dvadeset jedan dalawampu't isa
dalawampu't isadvadeset jedan
trideset tatlumpu
tatlumputrideset
četrdeset apatnapu
apatnapučetrdeset
pedeset limampu
limampupedeset
šezdeset animnapu
animnapušezdeset
sedamdeset pitumpu
pitumpusedamdeset
osamdeset walumpu
walumpuosamdeset
devedeset siyamnapu
siyamnapudevedeset
sto isang daan
isang daansto
tisuću isang libo
isang libotisuću
milijun isang milyon
isang milyonmilijun
par isang pares
isang parespar