naučite kurdski  

Radite godišnji odmor u Kurdistanu?
– Naučite najvažnije riječi na kurdskom jeziku!


Ovdje ćete naći hrvatske prijevode za 50 najvažnijih pojmova i riječi na kurdskom jeziku.
S time ste odlično pripremljeni za boravak u Kurdistanu.
 
Naučite s nama:

Učenje kurdskog »
 

 
Jezični tečaj kurdskog:
% popusta
Normalna cijena:
Cijena s popustom:
 
        Ponuda »        

 

Pozdrav

 
Bok! Merheba!
Merheba!Bok!
Dobro jutro! Sibe xer!
Sibe xer!Dobro jutro!
Dobar dan! Rojbaş!
Rojbaş!Dobar dan!
Dobra večer! Evarbaş!
Evarbaş!Dobra večer!
Laku noć! Şevbaş!
Şevbaş!Laku noć!
Bok! Bi xatirê te!
Bi xatirê te!Bok!
Doviđenja! Bi xatirê we!
Bi xatirê we!Doviđenja!

Važne riječi

 
da erê
erêda
ne na
nane
možda belkî
belkîmožda
OK, u redu, dobro temam
temamOK, u redu, dobro
Hvala! Spas!
Spas!Hvala!
Molim! Rica dikim!
Rica dikim!Molim!
Izvini …/izvinite … Biborîn, ...
Biborîn, ...Izvini …/izvinite …
Žao mi je. Bîbore.
Bîbore.Žao mi je.
Imam / Nemam … ... mîn tune.
... mîn tune.Imam / Nemam …
Imamo ... / Nemamo ... ... me tune.
... me tune.Imamo ... / Nemamo ...
Ima .../ Nema... ... tune.
... tune.Ima .../ Nema...

Predstavljanje

 
Ja sam ... Nave min ...
Nave min ...Ja sam ...
Ja sam iz... Ez tem ji ...
Ez tem ji ...Ja sam iz...
Imam ... godina/godine. ... salîme.
... salîme.Imam ... godina/godine.
Oženjen sam./ Nisam oženjen. , Udana sam. / Nisam udana. Ez (ne) zewicî me. / Ez (ne) bimêrim.
Ez (ne) zewicî me.
Ez (ne) bimêrim.
Oženjen sam./ Nisam oženjen. , Udana sam. / Nisam udana.
(Ne) putujem sam. Ez tenê digerim. / Ez tenê nagerim.
Ez tenê digerim.
Ez tenê nagerim.
(Ne) putujem sam.
Putujem s ... Ez ... ra digarim.
Ez ... ra digarim.Putujem s ...

Sporazumijevanje

 
Ne znam kurdski. Ez kurmancî nizanim.
Ez kurmancî nizanim.Ne znam kurdski.
Ne razumijem. Ez vê fêhm nakim.
Ez vê fêhm nakim.Ne razumijem.
Znate li … ? Hun ... dizanin?
Hun ... dizanin?Znate li … ?
Zna li ovdje itko ...? Li vir kesek ... dizane?
Li vir kesek ... dizane?Zna li ovdje itko ...?
engleski Îngilîzî
Îngilîzîengleski
francuski Fransizî
Fransizîfrancuski
Molim Vas, napišite mi. Fermo, vê nîşe bikin.
Fermo, vê nîşe bikin.Molim Vas, napišite mi.
Ponovite, molim Vas! Fermo, vê car di bejên.
Fermo, vê car di bejên.Ponovite, molim Vas!
Trenutak, molim Vas/ Samo tren. Deqeyek, fermo.
Deqeyek, fermo.Trenutak, molim Vas/ Samo tren.

Brojevi

 
nula sifir
sifirnula
jedan yek
yekjedan
dva du
dudva
tri se
setri
četiri çar
çarčetiri
pet pênc
pêncpet
šest şeş
şeşšest
sedam heft
heftsedam
osam heşt
heştosam
devet neh
nehdevet
deset deh
dehdeset
jedanaest yanzdeh
yanzdehjedanaest
dvanaest donzdeh
donzdehdvanaest
trinaest sêzdeh
sêzdehtrinaest
četrnaest çardeh
çardehčetrnaest
petnaest panzdeh
panzdehpetnaest
šestnaest şanzdeh
şanzdehšestnaest
sedamnaest hevdeh
hevdehsedamnaest
osamnaest hijdeh
hijdehosamnaest
devetnaest nozdeh
nozdehdevetnaest
dvadeset bîst
bîstdvadeset
dvadeset jedan bîst u yek
bîst u yekdvadeset jedan
trideset sih
sihtrideset
četrdeset çel
çelčetrdeset
pedeset pêncî
pêncîpedeset
šezdeset şêşt
şêştšezdeset
sedamdeset heftê
heftêsedamdeset
osamdeset heştê
heştêosamdeset
devedeset nod
noddevedeset
sto sed
sedsto
tisuću hezar
hezartisuću
milijun milyonek
milyonekmilijun
par cotek
cotekpar