naučite latvijski  

Radite godišnji odmor u Latviji?
– Naučite najvažnije riječi na latvijskom jeziku!


Ovdje ćete naći hrvatske prijevode za 50 najvažnijih pojmova i riječi na latvijskom jeziku.
S time ste odlično pripremljeni za boravak u Latviji.
 
Naučite s nama:

Učenje latvijskog »
 

 
Kompletni paket latvijskog: % popusta!
Normalna cijena:
Cijena s popustom:

 
          Ponuda »          

 

Pozdrav

 
Bok! Čau!/ Sveiki!
Čau!/ Sveiki!Bok!
Dobro jutro! Labrīt!
Labrīt!Dobro jutro!
Dobar dan! Labdien!
Labdien!Dobar dan!
Dobra večer! Labvakar!
Labvakar!Dobra večer!
Laku noć! Ar labu nakti!
Ar labu nakti!Laku noć!
Bok! Atā!
Atā!Bok!
Doviđenja! Uz redzēšanos!
Uz redzēšanos!Doviđenja!

Važne riječi

 
da jā
da
ne nē
ne
možda varbūt
varbūtmožda
OK, u redu, dobro labi
labiOK, u redu, dobro
Hvala! Paldies!
Paldies!Hvala!
Nema na čemu! Lūdzu!
Lūdzu!Nema na čemu!
Izvini …/izvinite … Atvainojiet, ...
Atvainojiet, ...Izvini …/izvinite …
Žao mi je. Man žēl.
Man žēl.Žao mi je.
Imam .../ Nemam ... Man ir (nav) ...
Man ir (nav) ...Imam .../ Nemam ...
Imamo ... / Nemamo ... Mums ir (nav) ...
Mums ir (nav) ...Imamo ... / Nemamo ...
Ima .../ Nema... ... ir (nav).
... ir (nav).Ima .../ Nema...

Predstavljanje

 
Ja sam ... Mani sauc ...
Mani sauc ...Ja sam ...
Ja sam iz... Es esmu ...
Es esmu ...Ja sam iz...
Imam ... godina/godine. Man ir ... gadi.
Man ir ... gadi.Imam ... godina/godine.
Oženjen sam./ Nisam oženjen. , Udana sam. / Nisam udana. Es esmu (neesmu) precējies./ Es esmu (neesmu) precējusies.
Es esmu (neesmu) precējies./ Es esmu (neesmu) precējusies.Oženjen sam./ Nisam oženjen. , Udana sam. / Nisam udana.
(Ne) putujem sam. Es ceļoju (neceļoju) viens pats./ Es ceļoju (neceļoju) viena pati.
Es ceļoju (neceļoju) viens pats./ Es ceļoju (neceļoju) viena pati.(Ne) putujem sam.
Putujem s ... Es ceļoju kopā ar ...
Es ceļoju kopā ar ...Putujem s ...

Sporazumijevanje

 
Ne znam latvijski. Es nerunāju latviski.
Es nerunāju latviski.Ne znam latvijski.
Ne razumijem. Es to nesapratu.
Es to nesapratu.Ne razumijem.
Znate li … ? Vai Jūs runājat ...?
Vai Jūs runājat ...?Znate li … ?
Zna li ovdje itko ...? Vai kāds šeit runā ...?
Vai kāds šeit runā ...?Zna li ovdje itko ...?
engleski angliski
angliskiengleski
francuski franču valodā
franču valodāfrancuski
Molim Vas, napišite mi. Lūdzu, uzrakstiet to!
Lūdzu, uzrakstiet to!Molim Vas, napišite mi.
Ponovite, molim Vas! Lūdzu, atkārtojiet to!
Lūdzu, atkārtojiet to!Ponovite, molim Vas!
Trenutak, molim Vas/ Samo tren. Vienu acumirkli!
Vienu acumirkli!Trenutak, molim Vas/ Samo tren.

Brojevi

 
nula nulle
nullenula
jedan viens
viensjedan
dva divi
dividva
tri trīs
trīstri
četiri četri
četričetiri
pet pieci
piecipet
šest seši
sešišest
sedam septiņi
septiņisedam
osam astoņi
astoņiosam
devet deviņi
deviņidevet
deset desmit
desmitdeset
jedanaest vienpadsmit
vienpadsmitjedanaest
dvanaest divpadsmit
divpadsmitdvanaest
trinaest trīspadsmit
trīspadsmittrinaest
četrnaest četrpadsmit
četrpadsmitčetrnaest
petnaest piecpadsmit
piecpadsmitpetnaest
šestnaest sešpadsmit
sešpadsmitšestnaest
sedamnaest septiņpadsmit
septiņpadsmitsedamnaest
osamnaest astoņpadsmit
astoņpadsmitosamnaest
devetnaest deviņpadsmit
deviņpadsmitdevetnaest
dvadeset divdesmit
divdesmitdvadeset
dvadeset jedan divdesmit viens
divdesmit viensdvadeset jedan
trideset trīsdesmit
trīsdesmittrideset
četrdeset četrdesmit
četrdesmitčetrdeset
pedeset piecdesmit
piecdesmitpedeset
šezdeset sešdesmit
sešdesmitšezdeset
sedamdeset septiņdesmit
septiņdesmitsedamdeset
osamdeset astoņdesmit
astoņdesmitosamdeset
devedeset deviņdesmit
deviņdesmitdevedeset
sto simts
simtssto
tisuću tūkstotis
tūkstotistisuću
milijun miljons
miljonsmilijun
par pāris
pārispar