naučite malteški  

Radite godišnji odmor u Malti?
– Naučite najvažnije riječi na malteškom jeziku!


Ovdje ćete naći hrvatske prijevode za 50 najvažnijih pojmova i riječi na malteškom jeziku.
S time ste odlično pripremljeni za boravak u Malti.
 
Naučite s nama:

  • Kako se kaže Bok! ili Pozdrav! na malteškom?
  • Kako se kaže Molim i Hvala na malteškom?
  • Kako reći da i ne na malteškom?
  • Kako ću reći „Ja se zovem...“ na malteškom?
  • Kako se kaže „Ne znam malteški“ na malteškom?
  • Naučite osim toga kako brojati na malteškom.
Učenje malteškog »
 

 
Jezični tečaj malteškog:
% popusta
Normalna cijena:
Cijena s popustom:
 
          Ponuda »          

 

Pozdrav

 
Bok! Hello!
Hello!Bok!
Dobro jutro! Bonġu!/ L-Ghodwa it-tajba!
Bonġu!/ L-Ghodwa it-tajba!Dobro jutro!
Dobar dan! Il-ġurnata it-tajba!
Il-ġurnata it-tajba!Dobar dan!
Laku noć! Il-lejl it-tajjeb!
Il-lejl it-tajjeb!Laku noć!
Bok! Ċaw!/ Saħħa!
Ċaw!/ Saħħa!Bok!
Doviđenja! Insellimlek!
Insellimlek!Doviđenja!

Važne riječi

 
da iva
ivada
ne le
lene
možda forsi
forsimožda
OK, u redu, dobro Ok.
Ok.OK, u redu, dobro
Hvala! Grazzi!
Grazzi!Hvala!
Molim! Jekk joghġbok!
Jekk joghġbok!Molim!
Žao mi je. Jiddispjaċini.
Jiddispjaċini.Žao mi je.
Imam .../ Nemam ... Jiena għandi .../ Jiena ma ghandiex ...
Jiena għandi .../ Jiena ma ghandiex ...Imam .../ Nemam ...
Imamo ... / Nemamo ... Aħna ghandna .../ Aħna ma ghandniex ...
Aħna ghandna .../ Aħna ma ghandniex ...Imamo ... / Nemamo ...
Ima .../ Nema... Hemm .../ M’hemmx ...
Hemm .../ M’hemmx ...Ima .../ Nema...

Predstavljanje

 
Ja sam ... Jiena jisimni ...
Jiena jisimni ...Ja sam ...
Ja sam iz... Jiena mil ...
Jiena mil ...Ja sam iz...
Oženjen sam./ Nisam oženjen. Jiena mizzeweg(a)./ Jiena miniex mizzeweg(a).
Jiena mizzeweg(a)./ Jiena miniex mizzeweg(a).Oženjen sam./ Nisam oženjen.
Putujem sam. / Ne putujem sam. Sifirt waħdi./ Ma sifirtx waħdi.
Sifirt waħdi./ Ma sifirtx waħdi.Putujem sam. / Ne putujem sam.
Putujem s ... Sifirt ma ...
Sifirt ma ...Putujem s ...

Sporazumijevanje

 
Ne razumijem. Ma fihmtx.
Ma fihmtx.Ne razumijem.
Znate li … ? Titkellem bil- ...?
Titkellem bil- ...?Znate li … ?
Zna li ovdje itko engleski? Hawn xi ħadd jitkellem bil-Ingliż?
Hawn xi ħadd jitkellem bil-Ingliż?Zna li ovdje itko engleski?
Zna li ovdje itko francuski? Hawn xi ħadd jitkellem bil-Franċiż?
Hawn xi ħadd jitkellem bil-Franċiż?Zna li ovdje itko francuski?
Molim Vas, napišite mi. Tista tiktibili jekk joghġbok.
Tista tiktibili jekk joghġbok.Molim Vas, napišite mi.
Ponovite, molim Vas! Tista tirrepeti jekk joghġbok.
Tista tirrepeti jekk joghġbok.Ponovite, molim Vas!
Trenutak, molim Vas/ Samo tren. Mument jekk joghġbok.
Mument jekk joghġbok.Trenutak, molim Vas/ Samo tren.

Brojevi

 
nula xejn
xejnnula
jedan wieħed
wieħedjedan
dva tnejn
tnejndva
tri tlieta
tlietatri
četiri erbgha
erbghačetiri
pet hamsa
hamsapet
šest sitta
sittašest
sedam sebgha
sebghasedam
osam tmienja
tmienjaosam
devet disgha
disghadevet
deset ghaxra
ghaxradeset
jedanaest hdax
hdaxjedanaest
dvanaest tnax
tnaxdvanaest
trinaest tlettax
tlettaxtrinaest
četrnaest erbatax
erbataxčetrnaest
petnaest hmistax
hmistaxpetnaest
šestnaest sittax
sittaxšestnaest
sedamnaest sbatax
sbataxsedamnaest
osamnaest tmintax
tmintaxosamnaest
devetnaest dsatax
dsataxdevetnaest
dvadeset ghoxrin
ghoxrindvadeset
dvadeset jedan wieħed u ghoxrin
wieħed u ghoxrindvadeset jedan
trideset tletin
tletintrideset
četrdeset erbghin
erbghinčetrdeset
pedeset hamsin
hamsinpedeset
šezdeset sittin
sittinšezdeset
sedamdeset sebghajn
sebghajnsedamdeset
osamdeset tmenin
tmeninosamdeset
devedeset disghajn
disghajndevedeset
sto mijja
mijjasto
tisuću elf
elftisuću
milijun miljun
miljunmilijun
par par
parpar
 

 

 
Besplatna demo verzija za malteški
 
Početna stranica:
Naučite više od 50 pojmova iz preko 70 jezika!

 
  Najvažnije riječi
na afrikanskom!
  Najvažnije riječi
na albanskom!
  Najvažnije riječi
na američkom engleskom!
  Najvažnije riječi
na amharskom!
  Najvažnije riječi
na arapskom!
  Najvažnije riječi
na armenskom!
  Najvažnije riječi
na azerbejdžanskom!
  Najvažnije riječi
na baskijskom!
  Najvažnije riječi
na bengalskom!
  Najvažnije riječi
na bijeloruskom!
  Najvažnije riječi
na bosanskom!
  Najvažnije riječi
na brazilskom!
  Najvažnije riječi
na britanskom engleskom!
  Najvažnije riječi
na bugarskom!
  Najvažnije riječi
na češkom!
  Najvažnije riječi
na danskom!
  Najvažnije riječi
na dari!
  Najvažnije riječi
na egipatskom!
  Najvažnije riječi
na estonskom!
  Najvažnije riječi
na filipinskom!
  Najvažnije riječi
na finskom!
  Najvažnije riječi
na francuskom!
  Najvažnije riječi
na grčkom!
  Najvažnije riječi
na gruzijskom!
  Najvažnije riječi
na hebrejskom!
  Najvažnije riječi
na hindskom!
  Najvažnije riječi
na indonezijskom!
  Najvažnije riječi
na islandskom!
  Najvažnije riječi
na japanskom!
  Najvažnije riječi
na jordanskom!
  Najvažnije riječi
na južnoameričkom španjolskom!
  Najvažnije riječi
na kantoneskom!
  Najvažnije riječi
na katalonskom!
  Najvažnije riječi
na kazaškom!
  Najvažnije riječi
na kineskom!
  Najvažnije riječi
na kirgiškom!
  Najvažnije riječi
na korejskom!
  Najvažnije riječi
na kurdskom!
  Najvažnije riječi
na latvijskom!
  Najvažnije riječi
na libanonskom!
  Najvažnije riječi
na lingala!
  Najvažnije riječi
na litavskom!
  Najvažnije riječi
na madagaskarskom!
  Najvažnije riječi
na majorkanskom!
  Najvažnije riječi
na makedonskom!
  Najvažnije riječi
na malezijskom!
  Najvažnije riječi
na malteškom!
  Najvažnije riječi
na marokanskom!
  Najvažnije riječi
na mađarskom!
  Najvažnije riječi
na meksikanskom!
  Najvažnije riječi
na mongolskom!
  Najvažnije riječi
na nepalskom!
  Najvažnije riječi
na nizozemskom!
  Najvažnije riječi
na njemačkom!
  Najvažnije riječi
na norveškom!
  Najvažnije riječi
na paštunskom!
  Najvažnije riječi
na perzijskom!
  Najvažnije riječi
na poljskom!
  Najvažnije riječi
na portugalskom!
  Najvažnije riječi
na punjabi!
  Najvažnije riječi
na rumunjskom!
  Najvažnije riječi
na ruskom!
  Najvažnije riječi
na šangajskom!
  Najvažnije riječi
na singalskom!
  Najvažnije riječi
na sirijskom!
  Najvažnije riječi
na slovačkom!
  Najvažnije riječi
na slovenskom!
  Najvažnije riječi
na španjolskom!
  Najvažnije riječi
na srpskom!
  Najvažnije riječi
na svahili!
  Najvažnije riječi
na švedskom!
  Najvažnije riječi
na tajlandskom!
  Najvažnije riječi
na talijanskom!
  Najvažnije riječi
na tamilskom!
  Najvažnije riječi
na tuniškom!
  Najvažnije riječi
na turskom!
  Najvažnije riječi
na ukrajinskom!
  Najvažnije riječi
na urdu!
  Najvažnije riječi
na uzbečkom!
  Najvažnije riječi
na vijetnamskom!
  Najvažnije riječi
na volof!