naučite ruski  

Radite godišnji odmor u Rusiji?
– Naučite najvažnije riječi na ruskom jeziku!


Ovdje ćete naći hrvatske prijevode za 50 najvažnijih pojmova i riječi na ruskom jeziku.
S time ste odlično pripremljeni za boravak u Rusiji.
 
Naučite s nama:

Učenje ruskog »
 

 
Kompletni paket ruskog: % popusta!
Normalna cijena:
Cijena s popustom:

 
          Ponuda »          

 

Pozdrav

 
Bok! Привет!
Привет!Bok!
Dobro jutro! Доброе утро!
Доброе утро!Dobro jutro!
Dobar dan! Добрый день!
Добрый день!Dobar dan!
Dobra večer! Добрый вечер!
Добрый вечер!Dobra večer!
Laku noć! Спокойной ночи!
Спокойной ночи!Laku noć!
Bok! Пока!
Пока!Bok!
Doviđenja! До свидания!
До свидания!Doviđenja!

Važne riječi

 
da да
даda
ne нет
нетne
možda возможно
возможноmožda
OK, u redu, dobro хорошо
хорошоOK, u redu, dobro
Hvala! Спасибо!
Спасибо!Hvala!
Molim! Пожалуйста!
Пожалуйста!Molim!
Izvini …/izvinite … Извините,...
Извините,...Izvini …/izvinite …
Žao mi je. Мне очень жаль.
Мне очень жаль.Žao mi je.
Imam .../ Nemam ... У меня есть / у меня нет ...
У меня есть
у меня нет ...
Imam .../ Nemam ...
Imamo ... / Nemamo ... У нас есть / у нас нет ...
У нас есть
у нас нет ...
Imamo ... / Nemamo ...
Ima .../ Nema... Есть / нет ...
Есть
нет ...
Ima .../ Nema...

Predstavljanje

 
Ja sam ... Меня зовут ...
Меня зовут ...Ja sam ...
Ja sam iz... Я из ...
Я из ...Ja sam iz...
Imam ... godina/godine. Мне ... лет.
Мне ... лет.Imam ... godina/godine.
Oženjen sam./ Nisam oženjen. Я женат. / Я не женат. / Я замужем. / Я не замужем.
Я женат.
Я не женат.
Я замужем.
Я не замужем.
Oženjen sam./ Nisam oženjen.
Putujem sam. / Ne putujem sam. Я путешествую один./ Я не путешествую один.
Я путешествую один./ Я не путешествую один.Putujem sam. / Ne putujem sam.
Putujem s ... Я путешествую с ...
Я путешествую с ...Putujem s ...

Sporazumijevanje

 
Ne znam ruski. Яне говорю по-русски.
Яне говорю по-русски.Ne znam ruski.
Ne razumijem. Я не понимаю.
Я не понимаю.Ne razumijem.
Znate li … ? Вы говорите ...?
Вы говорите ...?Znate li … ?
Zna li ovdje itko ...? Кто-нибудь говорит здесь ...?
Кто-нибудь говорит здесь ...?Zna li ovdje itko ...?
engleski по-английски
по-английскиengleski
francuski по-французски
по-французскиfrancuski
Molim Vas, napišite mi. пожалуйста, напишите.
пожалуйста, напишите.Molim Vas, napišite mi.
Ponovite, molim Vas! пожалуйста, повторите.
пожалуйста, повторите.Ponovite, molim Vas!
Trenutak, molim Vas/ Samo tren. Один момент, пожалуйста.
Один момент, пожалуйста.Trenutak, molim Vas/ Samo tren.

Brojevi

 
nula ноль
нольnula
jedan один
одинjedan
dva два
дваdva
tri три
триtri
četiri четыре
четыреčetiri
pet пять
пятьpet
šest шесть
шестьšest
sedam семь
семьsedam
osam восемь
восемьosam
devet девять
девятьdevet
deset десять
десятьdeset
jedanaest одиннадцать
одиннадцатьjedanaest
dvanaest двенадцать
двенадцатьdvanaest
trinaest тринадцать
тринадцатьtrinaest
četrnaest четырнадцать
четырнадцатьčetrnaest
petnaest пятнадцать
пятнадцатьpetnaest
šestnaest шестнадцать
шестнадцатьšestnaest
sedamnaest семнадцать
семнадцатьsedamnaest
osamnaest восемнадцать
восемнадцатьosamnaest
devetnaest девятнадцать
девятнадцатьdevetnaest
dvadeset двадцать
двадцатьdvadeset
dvadeset jedan двадцать один
двадцать одинdvadeset jedan
trideset тридцать
тридцатьtrideset
četrdeset сорок
сорокčetrdeset
pedeset пятьдесят
пятьдесятpedeset
šezdeset шестьдесят
шестьдесятšezdeset
sedamdeset семьдесят
семьдесятsedamdeset
osamdeset восемьдесят
восемьдесятosamdeset
devedeset девяносто
девяностоdevedeset
sto сто
стоsto
tisuću тысяча
тысячаtisuću
milijun один миллион
один миллионmilijun
par пара
параpar